Welkom op de site van Allex Kussendrager over:
baken
loden en loden penningen met een (tijdelijke) betaalfunctie.

Nieuw boek 30-09-2023:
Het gevangenisgeld van het Koninkrijk der Nederlanden 1823 - 1861' inclusief catalogus
 

Bakenloden: hieronder worden o.a. verstaan haven-, vuur- en tonnenloodjes; oftewel loodjes welke betrekking hebben op de scheepvaart in algemene zin. Deze loodjes waren een vorm van belasting voor de instandhouding van o.a. vuurtorens, betonning en kustverlichting of een vorm van tol voor de sluizen, bruggen en andere doorvaarten welke gebruikt werden door de scheepvaart.
Loden penningen:  waaronder Kerkelijke / avondmaals- armenpenningen van o.a de Waalse- en Lutherse-Gemeenschap, pseudomunten, armenpenningen of armenloodjes (mereaux) deze dienden als locaal geld of hadden een bepaalde (ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, e.d.

Baken - Loden Armenzorg - Overigen Informatie Determinatie Zoeken Overigen
Bakenloden Loden penningen Laatste aanpassing:
 03-10-2023
Determinatie Hulp Zoek - opdracht @ Contact @
Tekst bakenloden Pseudomunten Plaats-Naam Indeling site
Bakenloden Database Kerkelijke penningen (ver)Nieuw(d) WOERDEN Index
Haringnetloden Leprozenzorg Mijn publicaties Vraag?tekens! Plaatsen/steden Ruilpagina
Handelsloden Diverse Onderwerpen Diverse informatie Opgelost Publicaties S
Ontgrondingspenningen Graanpenningen Handmerken Holpenningen Publicaties in *.pdf de andere websites
 

BOEKEN:

'Het gevangenisgeld van het Koninkrijk der Nederlanden 1823 - 1861' inclusief catalogus

Bakenloden 'Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden'. Informatie Detailkaart  LaatsteAanpassingenop 17-07-2023

Laatst toegevoegd;
08-09-2023 "Overschrijven niet altijd de juiste manier" in De Beeldenaar 05-2023 pagina's 221 - 222
19-07-2023 Gildepenningen van Woerden in De Beeldenaar 04-2023 pagina's 164 - 166. Vraag over een penning van Schoonhoven
05-07-2023 Opening van de gerenoveerde bovenverdieping van het Stadsmuseum met de prachtige tentoonstelling "Verhaal van Woerden"
10-05-2023 Artikel 'Nicolaas van der Borcht, bisschop van Middelburg 1561-1573' in Detector Magazine 188 pagina's 6 en 7
04-2023 Catalogus van "Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821-1871" uit Numis Neerlandica #1
17-08-2022 Nieuwe pagina over Muntvondsten uit Woerden en omgeving
20-07-2022

'De penning over de ramp van Woerden van 1813'  door Ernst Wilschut in De Beeldenaar© 46 nr. 4 pagina 194-198

23-04-2022 Presentatie voor het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde in Woerden met als titel “Woerden en de numismatiek
Foto's van de bijeenkomst en de speciale vitrine in het Stadsmuseum zijn hier te zien. In het jaarverslag 2022 van het Stadsmuseum is er ook nog aandacht aan besteed.
06-02-2022 Nieuwe pagina met de Gildepenningen van Woerden
03-02-2022 Nieuw inzicht over het voorkomen van (spijker)gaten in loden
27-01-2022 Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL79 in PAN
   

Kennis zonder verspreiding heeft geen zin

Eén van de aanleidingen om mij te verdiepen in de loodjes materie, was de tentoonstelling "Geld van de Zuiderzeebodem" in het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad.
Deze tentoonstelling was opgezet door het Centrum voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Ketelhaven als bijdrage tot het Numismatisch Jaar 1992.
In de loop van de jaren had ik zelf al enkele loodjes verzameld en op de hierboven genoemde tentoonstelling was het mogelijk om wat achtergrond informatie te verkrijgen uit het onderzoek van André Wijsenbeek.
De hoeveelheid gegevens was tot die tijd summier, ook in musea was zo goed als geen informatie voorhanden.
In 1892 schreef Marie de Man al: “Loodjes” tot voor korten tijd werd er bijna niet aan gedacht ze te verzamelen en te bestudeeren ; zij waren de paria’s der numismatiek.”
Maar, door kontakten met andere verzamelaars, detectoramateurs, musea, enzovoort heb ik toch wat meer feiten boven water kunnen krijgen.
Naast de bakenloodjes kwamen er ook andere “onbekende” loodjes aan het licht waarnaar verder onderzoek gewenst was. Ik beperk mijn onderzoek tot de Noordelijke-Nederlanden.
Ik hoop dat er op mijn site een antwoord te vinden is op de vragen over een ondergeschikt, maar bijzonder interessant onderdeel in de numismatiek.
Voor eventuele aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen.


Koninklijke Bibliotheek
archiveert deze website
als "Digitaal Erfgoed"

Vanaf 10-12-2015 maakt deze website deel uit als "Digitaal Erfgoed" van de Koninklijke Bibliotheek (volgens Unesco Charter 2003)
©
Als afbeelding(en) of tekst(en) van deze site worden gebruikt als bron www.loodjes.nl vermelden!
     Momenteel zijn er > 2430 bakenloodjes bekend
                           

KEURMERK

Certificaat
Online-Musea

 

Mochten er onrechtmatig afbeeldingen of teksten zijn gebruikt, laat het weten en ik zal ze verwijderen.
In case I unlawfully used photos or texts, please let me know and I will remove them.
Si j’ai utilisé une photo ou un texte d’une façon abusive, merci de me le faire savoir. Je les retirerai.