Sluiten

Begin

Havenloodjes van Medemblik.

Type WG


Havenlood
Jaartal gescheiden door het wapen van Medemblik.
Daaronder MEDEMBLIK, daar weer onder het volgnummer als No...
Dit volgnummer gebruikte de havenmeester voor zijn administratie welke hij verplicht was bij te houden voor het geïnde vuurgeld.
Elk lood was in het register terug te vinden, onder vermelding van de datum, de naam van de schipper en het nummer van het lood.
Wanneer het een vissersvaartuig betrof werd in het register van de havenmeester ook het letterteken en nummer van het schip genoteerd.
Eénzijdig,
Ø ± 40 mm.

Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Medemblik, type WG pagina 60.

In de Jaaruitgave Oudheidkundige Vereniging "Medenblick" nr.15, Medemblik, 2006, heeft Peter Swart op pagina 17 - 28 het volgende zeer informatieve artikel geschreven;
'Een baken voor de stad: de geschiedenis van het Medemblikker havenlicht'. Lees dit artikel hier

Een aanvulling op dit artikel staat hier.

jaar No bijzonderheden
1890 323 gevonden bij Heerenveen, colAWG01
1890? ? gevonden in Hoorn
1892 28 gevonden op Marken, particuliere collectie
1893 315 collectie WG06. Uit het geld kistje van het beurtvaartschip "De Drie Gezusters" van de Verenigde Texelse Beurtdiensten
1894 17 veiling 355 Rietdijk lot 668 → colAWG02
1894 (8?)67 gevonden door Jan Scheffer en getoond op FB
1895 39 De West-Frisiae 4 Theo
1896 110 De West-Frisiae 4 Theo
1897 247 particuliere collectie Anna Paulowna
1897 207 particuliere West-Frisiae 4
1898 25 collectie oudheidkamer Medemblik
1898 118 gevonden in de gemeente de Friese Meren door Hans van den Belt, FB / Lodenpenningen-Méreaux
1899 421 NPM veiling 2009, lot nr. 3496
1899 434 collectie oudheidkamer Medemblik
1899   gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507b
1900   collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer:?
1900 693 collectie WG07. Uit het geld kistje van het beurtvaartschip "De Drie Gezusters" van de Verenigde Texelse Beurtdiensten
1901 180 MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5660, MPO veiling 46 woensdag 20 mei 2015 lot 6513
1901 418 afmeting ongeveer 30 mm, Bodemvondstenwereld
1902 17 gevonden bij Rogat, gemeente Meppel
1903 26 collectie WG08. Uit het geld kistje van het beurtvaartschip "De Drie Gezusters" van de Verenigde Texelse Beurtdiensten
1904 310 collectie WG03
1905 321 collectie MvdH
1905 421 collectie WG09. Uit het geld kistje van het beurtvaartschip "De Drie Gezusters" van de Verenigde Texelse Beurtdiensten
1907 306 collectie oudheidkamer Medemblik
1910 418 collectie Maritiem Museum Rotterdam, inventarisnummer M6480
1910 49 collectie Wesley d'Abo en getoond op FB groep Loden penningen-Méreaux
1911 405 collectie Scheepvaartmuseum, inv.nr. S.3058(01) ; "Penning dienende als bewijs voor betaling van liggeld te Enkhuizen (!) in 1911"
1911 249 collectie Peter Swart
1911 226 collectie MvdH
1912 87 gevonden te Westerland op het voormalige eiland Wieringen
1912 155 veiling 355 Rietdijk lot 668 → colAWG04
1912 223 gevonden op het voormalige eiland Wieringen, Muntenbodemvondsten
1913   collectie Geldmuseum M 0945 (ex collectie M. de Man)
1914 413 (met spijkergat) collectie oudheidkamer Medemblik
1916 199 H. Pereboom → colAWG05
1916   collectie Geldmuseum
1916 343 HAE veiling 64 13-11-2019 lot #1981
1917 203 collectie oudheidkamer Medemblik
1917 597 lijst 2 1981 nr. 1022 van J.B. Westerhof (ten onrechte brandspuitpenning genoemd), collectie oudheidkamer Medemblik
1918 358 MPO veiling 46 23 mei 2015 lot #6325
1918   collectie MvdH
1920 183 particuliere collectie, HAE veiling 66 lot #2870, 122020 aangeboden op Catawiki
1921 221 N.I.S.A., in bruikleen van Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Een voorbeeld van het papieren Vuur- en Havengeld uit 1930 is hier en hier te vinden.

Sluiten

Begin