Sluiten

Begin

Zierikzee


Presentiepenning (Raads- of armenpenning).

         
         
Muntenbodemvondsten
Vz: wapen van Zierikzee
Kz: de letters S.P.Q.Z. tussen twee lijnen, daarboven 3 S
T  (uivers), 1585
Er zijn exemplaren bekend van 1549 in lood en 1585 in geelkoper. Van 1585 is er slechts n exemplaar bekend in lood.
In 1549 staan er kruisjes ( + ) i.p.v. punten tussen de waarde.
De letters S.P.Q.Z. staan voor
Senatus Populus Que Zierikzee, wat betekent: regering en volk van Zierikzee.
TMP 1893 pagina 48.
Een exemplaar is aangeboden in Jacques Schulman lijst 211 - october 1977 # 807.

Rietdijk veiling 360 12-1995 lot #72
Veiling 29 Karel de Geus lot nummer 1152, messing 26 mm. PW 16
Veiling 32 (26-05-2010) Mnzen & Medaillen GmbH (DE), lot 1073
Bodemvondstenwereld

Forum PiepPiep
Schulman veiling 356 lot 210. Vermoedelijk vondstexemplaar, met pengat 25,6 mm
AA Veiling 2018, collectie WN, massa 4,83 gram.
Catawiki 03-2021, 25 mm, 4,676 gram.
Collectie Stef Nelisse en besproken op FB groep Loden penningen-Mereaux

Deze loodjes hebben de volgende benamingen: armenpenning, presentiepenning en zelfs noodgeld.
Volgens mij zijn het presentiepenningen en wel om de volgende reden: een noodmunt is niet waarschijnlijk omdat deze dan in 1549 en in 1585 in gebruik zouden zijn geweest.
Ook een armenpenning is niet waarschijnlijk omdat op de voorzijde het wapen van Zierikzee is afgebeeld en op de keerzijde de naam van de stad.
Dit alles wijst meer op penningen die bestemd waren voor de raadsleden dan op gewone armenpenningen.
Op armenpenningen zou wel iets gestaan hebben waarvoor zij eigenlijk bestemd waren, brood, turf of iets dergelijks.
Er werd lang van uitgegaan dat er altijd schellingen als presentiegeld werden uitbetaald aan de Heeren van Weth en Raad, maar dat er ook halve schellingen (= drie stuivers) werden uitbetaald blijkt uit een stuk van Arnemuiden waar men in 1630 aan Raden en Schepenen niet meer als drie stuivers uitbetaalde.
Referentie Marie G.A. de ManArmenpenning
3x
Gotische letter N (?) waarnaast een *.
Diameter 15 mm. colPZier01.
G
evonden tijdens graafwerkzaamheden rond de grote kerk in Zierikzee.
Vermoedelijk
14e / 15e eeuw omdat voorheen op dezelfde site ook oudere types pelgrim insignes zijn gevonden en nog ouder materiaal
.Armenpenning
2x
Vz
Gotische letter K (?), kz Gotische letter G (?).
Diameter 21 mm. colPZier02.
Vermoedelijk
15e eeuws, gevonden tijdens rioolwerkzaamheden op een plaats waar in de 15e eeuw een klooster heeft gestaan.


Zierikzee / Middelburg?

Draagpenning / Noodmunt (15)76, onzekere toeschrijving,
Verhoogde F, ter weerszijden de afgekorte datering. Met instempeling 'Zeeuws wapenschild binnen parelrand'.
Eenzijdig. Intrigerend stuk dat door Van Loon (
vL I 215.1) wordt beschreven als een noodmunt.
De bekende Zeeuwse numismate Marie de Man heeft dit later met redenen omkleed sterk betwijfeld.
Lood 45.5 mm. RRR Slechts driemaal door firma Schulman verhandeld. Met een drietal doorboringen
Schulman veiling 359 lot #
1257

 
Sluiten

Begin