Terug

Begin

Vlissingen

Armenpenning van Vlissingen / Presentiepenning [5 stuivers] voor leden van de raad..

Voorzijde : Het stadswapen, een gekroonde fles, tussen de twee letters "V L" (Vlissingen)
Het is met en effen bandje afgezet.
Keerzijde : De letter " V " wat staat voor vlees.
Diameter : 22 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 469.
Exemplaar gevonden in Sluis collectie Vlis03.
Presentiepenning [5 stuivers] voor leden van de raad. Zeeuws maritiem muZEEum inventarisnummer 23.

Armenpenning van Vlissingen.
   
2x   2x 2x
Het stadswapen, een gekroonde fles, met de letters V - D.
Zie Pelsdonk 01.21-096, 22 mm; 8,72 gram = Numis 1036958, Numis 1037962 23 mm, colPVL01 en colPV03. Vlissingen Wet en Raad MdM 3.1
Mooie scherpe penning gevonden in Oost-Souburg, diameter ongeveer 2 cm.
MPO veiling 46 23 mei 2015 lot #6332 22 mm, Kz.: met ingeslagen "v" of "2",
collectie Vlis07.



Ook deze penning is gevonden in Oost-Souburg, diameter ongeveer 2 cm.
Voorzijde V (van Vlissingen?) / keerzijde 8?


Armenpenningen gevonden in de grondstort uit het centrum van Vlissingen.
2x ware grootte
Voorzijde: kruis met in ieder kwartier een punt
Keerzijde: Gotische letter M (?), mogelijk een armenpenning van Middelburg.
17 mm diameter,
collectie Vlis04
2x ware grootte
Voorzijde: korf of vis?
Keerzijde: onregelmatig kruis.
20 mm diameter, collectie Vlis05


Armenpenning

Voorzijde: Het stadswapen, een gekroonde fles, met ter weerszijde twee letters (V? - L)
Keerzijde: AO / T
Diameter 22 mm, gewicht 6,78 gram. collectie Vlis06, bedankt Peter.


Armenpenning

Voorzijde: Het stadswapen, een gekroonde fles, met ter weerszijde twee letters (V - L?). Twee maal geklopt met de letters K
Keerzijde:
..ALF(? turf?) ARMEN
Diameter 22 mm, gewicht 7,27 gram. collectie Vlis07, bedankt Peter




Voorzijde: binnen een gladde cirkel de letter V waarboven een tilde
Keerzijde: binnen een dubbele gladde cirkel een eenvoudig gevoet kruis
Diameter: 25 mm, gewicht 12 gram
Datering: ca. 16e eeuw. Gevonden te Middelburg.
Gegevens: Lodenpenningen-Mreaux 441395317


Avondmaalspenningen:

Lutherse Gemeente

Enkelzijdig loodje met in het midden een zwaan, het Zinnebeeld van de Gemeente.
Tekst: LUTHERSCHE GEMEENTE TE VLISSINGEN
Diameter 35 mm.
Door Marie de Man gevonden op de Oudheidskamer van Vlissingen en beschreven in het JMPK 

Waalsche Gemeente te Vlissingen
   
Enkelzijdig:
. {. SIGEL(lum). ECCLE(si). {.FLESS(ingensis)
Afbeelding van een pelikaan welke haar twee jongen voert in het midden
Achthoekig, 23 mm, koper.
Veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 4518
De Man plaat III no 3, Burzinski 6266, (Cr-5467) (S-Pagina 103)

Jacques Schulman lijst 211 - october 1977 # 806.
A.G. van der Dussen b.v. prijslijst juli/augustus 1983 nr. 267 met de volgende omschrijving:
267. VLISSINGEN, Waalse gemeente, armenpenning z.j. Eenzijdig. Schulman 1924 No 676 / de Man II,3. 8-hoekig, koper, 26,5 mm
Veiling no. 8, J.B. Westerhof 1989 lot 971 vier exemplaren: 8 hoekig 26 en23 mm, vierkant 23 mm. Dubbelslag met SIGIL
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5680 ,De Man plaat III no 5 moet zijn III no 3,
collectie Nico Arkesteijn nu colPVL06.
Ebay 08-2015 met fraaie parelrand.
Schulman veiling 363 lot #242. Afmeting 23,0 x 22,6 mm.
Schulman E-Auction 3 lot 2495. Afmeting 26,9 x 27,3
D&B
95b



Enkelzijdig:
. {.SIGEL . ECCLE . FLESS
Afbeelding van een pelikaan welke haar drie jongen voert waarboven druppeltjes bloed zweven
Rond, 23 mm, lood.
De Man plaat III no 4.


   
Enkelzijdig:
*SIGIL*ECCLE*FLESS binnen en parelrandje.
Andere afbeelding van een pelikaan welke haar jongen voert in het midden.
Vierkant met afgeknipte hoeken, 25 mm, koper.
M. de Man plaat III no 5, Burzinski 6267, (CR-----)


Schulman veiling 358 lot #1439;
z.j. ARMENLOODJE WAALSE GEMEENTE.
Eenzijdig. Pelikaan voedt haar jongen met haar eigen bloed. ❀ SIGIL * ECCLE * FLES.
Vgl. De Man plaat III no 3, Burzinski 6266, (Cr-5467) (S-Pagina 103).
AE ca. 23.0 x 22.6 mm. Bijna zeer fraai.
Schulman veiling 363 lot
#241. Afmeting 22,9 x 22,8 mm.
"Burzinski" = "Communion Tokens of the World" door L.M. Burzinski, (Communion tokens from Flushing)


Diaconie penningen Vlissingen

2x
Enkelzijdig: D I A C O N I E
| 1799 |
Fles in binnencirkel
Diameter: 28 mm
Getoond op FB

Uitvoerige determinatie door Paul Callewaert op Loden penningen-Mreaux;
Bodemvondst, Ron Leeuwenburg.
Enkelzijdig penning Diaconie Vlissingen.
De juiste functie en Diaconie van deze penning is niet gekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.
Datering: 1799
Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel, het omschrift. DIACONIE
{ 1799 {
Centraal op het veld, een kruikje uit het oude stadswapen van Vlissingen.
Symbolisch weergegeven voor de "Flessche van Willebordus".
Lit.: Reglement op de Bank van Leening binnen de stad Vlissingen (1835) pag.11 wordt melding gedaan van diverse Diaconien;
a Arm- Gast- en Weeshuis
b Nederd. Gereformeerde Diaconie
c Roomsch Katholieke Diaconie
d Algemeenen Armen
e Luthersche Diaconie
f Engelsche Diaconie

2x
Enkelzijdig:
R fles A

Diameter: 30 mm
Getoond op FB

Armenzorg Rooms Katholieke Diaconie.
Bodemvondst, Ron Leeuwenburg.
Enkelzijdig penning/armenzorg
Rooms Katholieke Diaconie Vlissingen (?).
De juiste functie en Diaconie van deze penning is niet gekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Vlissingen.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.
Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord. Op het veld de letters: R . A Rooms Katholieke Diaconie, Armenzorg.
Bovenaan tussen de letters, een kruikje uit het oude stadswapen van Vlissingen.
Symbolisch weergegeven voor de "Flessche van Willebordus".
Lit.: Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen 7 (1780) pag.1-138.
      Van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg pag.12 e.v. Diaconie 1799





2x
Enkelzijdig: D I A C O N I E
| 1792 |
Fles in binnencirkel
Diameter: 28 mm
Getoond op FB





Penning ARNTZ & C
Voorzijde : KANAAL / EN / HAVENWERKEN.

Keerzijde : ARNTZ & C / 1871-1873 / VLISSINGEN.

Diameter : 35 mm, lood
Referentie: Veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1396, colPVL01, aangekocht bij firma Mevius, colPVL02.
In de collectie van het Scheepvaartmuseum bevind zich onder inventarisnummer 1991.0282 een exemplaar uit 1871 zonder (afgehaald?) draagoog.
Collectie Teylers Museum Haarlem TMNK 05364 met de omschrijving: "Draagteken van de arbeiders die de haven en spoorweg van Vlissingen aanlegden van de firma Arntz en co".
Op 3 augustus 2011 reageerde drs. W.I.M. Weber, directeur muZEEum te Vlissingen als volgt:
"Mijn eerste reactie was "ken ik niet". Voor de zekerheid heb ik onze database bekeken en daaruit blijkt dat in principe ook in de collectie van de gemeente Vlissingen een dergelijke penning aanwezig moet zijn. (de inventarisatie is circa 20 jaar geleden uitgevoerd). Ik heb er echter geen informatie over.  Het lijkt mij duidelijk dat er een relatie ligt met de bouw van het kanaal door Walcheren. Ik ken het verschijnsel van het gebruik vaan aanwezigheidspenning bij bijvoorbeeld het loodswezen. Ik kan mij dus voorstellen dat deze penning gebruikt werd om de aanwezige werknemers te administreren. Deze laatste suggestie is overigens niet meer dan een losse gedachte en is niet gestoeld op enige onderzoek".


Gildepenningen van Vlissingen
 

Terug

Begin