Terug

Begin

Vlierden

Armenpenning 1571 Vlierden
Vermoedelijk armenlood gemaakt door de Kerk te Vlierden (gemeente die sedert 1926 is opgeheven)

Voorzijde: Wapen van Vlierden in binnencirkel -
.1571. VLIERDEN
Keerzijde:
Msa / CANONI / CALIS
Diameter: ?
Materiaal : Pb / Tn
Oplage: enkele exemplaren
Massa: 11,395 gram
Referentie: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1928 pagina 95 / Taxandria, Tijdschrift voor Noord-Brabantse geschiedenis

Jonkheer Meester Snoeck komt tot de conclusie dat deze penning voor de kannunik uit het Brabantse geslacht van Vlierden ter gelegenheid van de Synode in 1571 te 's-Hertogenbosch is vervaardigd.
Volgens latere inzichten is Vlierden GEEN geslachtsnaam maar de plaatsnaam aangezien het wapen overeenkomt met het stadswapen van Vlierden.
'Vertaling' van deze penning:
Msa (Mensa = Tafel) Canoni (=Kanunnik) Calis (=geslachtsnaam) concluderend dat dit een armenloodje is voor een avondmaal bij Kanunnik Calis.

 
Terug

Begin