Sluiten

Begin

...Utrecht

Armenpenningen + stuivers uit de Choorsteeg


Stuivers uit de Choorsteeg
Deze (armen)penningen zijn waarschijnlijk in Utrecht gemaakt en gebruikt, tussen 1433 en 1456.
De omschriften luiden volledig:
Voorzijde: +DIT:SIIN:STVVERS:VT:DE:GORSTECh (dit zijn de stuivers uit de Choorsteeg)
Keerzijde: +GOD`Gh EF:ONS: GhELVC: DAERME (God geve ons geluk daarmee/de armen).
De betekenis van het laatste woord, DAERME, is nog niet echt duidelijk.
Mogelijk was het een armenpenning en was de betekenis van “stuvers” in dit verband meer algemeen “geld".
De lelie in het kruis is mogelijkerwijze gekopieerd van een muntstuk (Vierlander?) dat de maker van de gietmal als voorbeeld gebruikte.
De verwijzing naar de muntplaats is daarbij klakkeloos overgenomen. Soortgelijke type penningen komen ook van Leiden en Delft voor.
De makers van loden penningen hebben in veel gevallen munten als voorbeeld genomen. De kwaliteit van dit kopieerwerk verschilt per persoon.
 Het toevoegen van `eigen` elementen komt amper voor: meestal is ook de tekst van de voorbeeldmunt (vaak verbasterd) overgenomen.

Literatuur: Pelsdonk tekst pagina 107 - 115, type 03.06.1V, afbeeldingen 153, 154 en 155,
van der Chijs plaat XXVI, artikel in De Navorscher 1890 pagina 84Numis 104995Loden munt van Delft of Utrecht
Vz.. wapen Philips de Goede : GOD: GHEF: ONS: GHELVC: DAERME
Kz. +DIT: SIIN: DE: STVVERS: VT: DE: GORSTECH: NOTA
Als type heeft de vierlander model gestaan.
HAE veiling 64 lot #1972Penning "Stuver" Choorsteeg Utrecht. Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) en Bisschop Rudolf van Diepholt (1431-1455) in Utrecht.
Voorzijde: Het Bourgondische wapenschild, naar model van Philips van Bourgondië. In het hartschild, een leeuwtje (?).
Omsloten met het omschrift: ✠ DIT : SIIN : DЄ : STVVЄRS : VT : DE : GORSTЄCh' = Dit zijn de stuivers uit de Choorsteeg
Keerzijde: Binnen een omschrift. ✠ GOD : GHЄ / F : ONS : G / HЄLVC : D / AЄRMЄ = God geef onze armen geluk
Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt. In het center, een ruitvormig hart met een lelie (?).
Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw en lelie.
Materiaal: Lood/tin legering. Massa: 4 gram. Diameter: 25 mm. Datering: z.j. Ca. 1433-1456
Zie:
Lodenpenningen-Méreaux.bePenning "Stuver" Choorsteeg Utrecht.
Gemaakt tijdens de regeerperiode van Philips de Goede in Holland (vanaf 1433) en Bisschop Rudolf van Diepholt (1431-1455) in Utrecht.
Voorzijde: Het Bourgondische wapenschild, naar model van Philips van Bourgondië. In het hartschild, een leeuwtje, omsloten met het omschrift:
DIT : SIIN : DЄ : STVVЄRS : VT : DE : GORST' (Dit zijn de stuivers uit de Choorsteeg)
Keerzijde: Binnen een omschrift: GOD : GHЄ / F : ONS : G / HЄLVC : D / AЄRMЄ
(God geef onze armen geluk)
Een opengewerkt lang kruis, die het omschrift onderbreekt. In het center, een ruitvormig hart met een lelie. Tussen de kruisarmen, afwisselend een leeuw en lelie.
Materiaal: Lood/tin legering. Massa: 5,01 gram. Diameter: 29,46 mm. Datering: z.j. Ca. 1433-1456Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht?
Vondst Earl Specht besproken op Lodenpenningen-Méreaux VL15/06In Numis zijn de volgende exemplaren te vinden:


104995

1037480
vindplaats Hoorn, 1015273 vindplaats Hoorn, 1015274
vindplaats Leiden, 1017184  
vindplaats Voorschoten, 1032497 vindplaats Rotterdam, 1024869

1037442

1037706

1037290

1036878

1037474

1037473Armenpenningen stuivers uit de Choorsteeg

3x ware grootte
Vz: DIT.IS.DER.ARMEN.PE
Kz: MONETA.S.MERTINUS
Detectorvondst uit Houten, gewicht 0,39 gram; diameter 18 mm, materiaal zilver.
Literatuur: Pieters 13, van der Chijs plaat XXV.
Muntenbodemvondsten 93204
Detectorvondst, gewicht 0,43 gram; diameter 15 mm, materiaal zilver.
Literatuur: Pieters 13, van der Chijs plaat XXV-10.
Muntenbodemvondsten 103485


(Monétaire) Armenpenning Stad Utrecht ter waarde van 1/4 Groot
3x
Voorzijde: Tussen twee parelranden, de legende
✠ 
DIT. IS. DЄR. ΛRMЄN PЄ(nning)
Centraal, binnen een veelpas van 16 bogen, het stadswapen van Utrecht.
Keerzijde: Tussen twee parelranden, de legende
✠ 
MOnЄTΛ. S'.MΛRTIn'
Centraal, in het veld, een glad kort gevoet kruis.
Materiaal: Biljoen. Massa: 0,435 gram. Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht. Datering: z.j. Ca. 1400-1422
Lit.: Van der Chijs, Plaat XXXI.2 Supplement


Utrecht Stad 1/4 Groot (Brabants) of Armenpenning z.j.

Pietseren 8 / VdCh. 25.14 - 0.35 gram


(Monétaire) Armenpenning Stad Utrecht ter waarde van 1/8 Groot
2x
Voorzijde: Binnen een driepas het wapenschild van de stad Utrecht, omsloten met een cirkel en omschrift.
✠ 
DIT. IS. DЄR. ΛRMЄ
(n) PЄ(nning)
Lit.: Van der Chijs, Plaat XXV. 13
Keerzijde: Tussen twee parelranden, de legende:
MO
n / ЄTΛ / TRΛ / IЄCT
De legende doorbroken, door een lang een lang gevoet kruis. In de kwartieren telkens, de letter 
V

Materiaal: Biljoen. Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht. Datering: z.j. Ca. 1400-1420.


Stad Utrecht Armenpenning omstreeks 1420

Pietseren 8 / VdCh. 25.14 - 0.35 gram
Aangeboden op Ebay en MP 11-2019Afbeeldingen en tekst uit van der Chijs:J. Pieters

 
Sluiten

Begin