Sluiten

Begin

...Utrecht

Armenpenningen / stuivers uit de Choorsteeg
Meer informatie over Utrechtse armenpenningen en stuivers uit de Choorsteeg op de speciale pagina over deze penningen.

Loden munt van Utrecht of Delft
Vz.. wapen Philips de Goede : GOD: GHEF: ONS: GHELVC: DAERME
Kz. +DIT: SIIN: DE: STVVERS: VT: DE: GORSTECH: NOTA
Als type heeft de vierlander model gestaan.
HAE veiling 64 lot #1972


3x ware grootte
Vz: DIT.IS.DER.ARMEN.PE
Kz: MONETA.S.MERTINUS
Detectorvondst uit Houten, gewicht 0,39 gram; diameter 18 mm, materiaal zilver.
Literatuur: Pieters 13, van der Chijs plaat XXV 05.03.
Muntenbodemvondsten 93204 en 1034851/8 Groot of Armenpenning (1400-1420)

1/8 Groot of Armenpenning z.j.
Vz: Stedelijk wapen binnen 3-pas + DIT IS DER (ARM)ER PE
Kz: Lang gevoet kruis met V in de kwartieren + MON ET NO VTRA IECT - F/ZF
Literatuur Pietseren 11, van der Chijs 25.13
HAE veiling november 2017 kavel 5930


02-2018 aangeboden op Ebay met de volgende omschrijving;
armenpenning Utrecht (1460-1469)Bedelpenning?
2x
Voorzijde: Binnen drie gladde cirkels de versierde gotische letter D. De boog van de letter, in de vorm van een gotische portiek/driepas.
Keerzijde: Binnen drie gladde cirkels de versierde gotische letter D. Binnen de letter twee maal X motief. Rondom de letter versiert met x motief. De boog van de letter versiert met een ster of edelsteen .
Centraal een spijkergat/pengat.
Diameter: Ř 21 mm.
Massa: 3,87 gram.
Materiaal: Tin.
Datering: z.j. Ca. 14e ŕ 15e eeuw.
Mogelijk een bedelpenning.
Bodemvondst omgeving Utrecht door Peter Bakker.
Getoond op FB forum Loden penningen Méreaux.Monétaire? Kapittelpenning Sint-Petruskerk Utrecht. Bisschoppelijke uitgave?
3x
Voorzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt centraal op het veld links een opgeheven hand, (zegenend gebaar)
Aan de linkerzijde van het hand, drie punten/bolletjes. Waardebepaling drie (?). Rechts, een grote Romaanse sleutel, de baard naar links gericht.
Keerzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-legende voorstelt een glad gevoet kruis. Centraal, een (passer)punt.
In de kwartieren, bloem/kruis motiefen de letter V (?)

Keerzijde naar model van de zilveren penningen van: Boudewijn II (1178-1196) tot Otto van der Lippe (Otto II 1215-1226)
Materiaal: Lood.
Diameter: 13 mm.
Massa: 0,81 gram.
Datering: z.j. ca. 12e ŕ 13e eeuw.

Bodemvondst, Jan Ooms.Geklopt met het wapen van Utrecht

Wapenschild waarboven: BARBEN
·EN·LAVR· (of LAVE).
Diameter 31 mm en 14,62 gram. NUMIS 1125262. collectie Utre01.


Armenpenning van Utrecht(?)

Voorzijde: Het wapenschild van de stad Utrecht. waarboven het jaartal 1586. Ter weerszijden van het wapenschild de waarde I - S (= 1 stuiver)
Keerzijde: (Wijk?)nummer
Diameter: 20 mm
Massa: 8 gram
Bron: Lodenpenningen-Méreaux 441395188


Broodpenning St-Jacobskerk (?)

Broodpenning, armentafel Sint-Jacobus (?)
Voorzijde: binnen een gladde cirkel de gotische letter I (Iacobus/Jacobus?)
Keerzijde: binnen een gladde cirkel de gotische minuskel letter b (Brood ?)
Diameter: onbekend
Massa: onbekend.
Materiaal: lood.
Datering: z.j. ca. 16e eeuw.
Centraal, een (passer) punt.

Bodemvondst (Utrecht), Adriaan Hoogendoorn. FB Lodenpenningen-Méreaux.Blokgewichtjes Utrecht

2x
Gewichtje geklopt met Utrechts wapen van 3,11 gram.
Diameter 19 mm. collectie Utre02.

2x
Gewichtje geklopt 1/4 - Utrechts wapen I 81 (61?) van 3,16 gram.
Diameter 19 x 17 mm. collectie Utre03.

Van Tjark Dolfing van Lodenblokgewicht.nl kreeg ik de volgende uitleg; inderdaad twee loden gewichtjes van de stad Utrecht veel kleiner zul je ze niet vinden!!
Een 1/4 lood is 3,860 gram even uitgaand van het Amsterdamse pond van 494,1 gram. Het eerste gewichtje is duidelijk van Utrecht eind 18e begin 19e eeuw.
Het tweede gewichtje is zeker Utrecht midden boven staat 1/4 dit is de aanduiding van de massa (1/4 lood) dit zie je alleen nog maar op Utrechtse gewichten.
Daaronder staat het wapen van Utrecht. Dan 90° linksom gedraaid het jaartal 81 (of 61) (16)81 of (17)81.
In Utrecht gebruikte men twee verschillende ponden namelijk: een zwaar gewicht met een pond van 497,8 gram en een licht pond van 468,7 gram.


Stadsbroodpenning van Utrecht.
= Thorzeichen / tolpenning van Hildesheim
2x
Eénzijdig : Deze penning heeft afgeronde hoeken en in het midden het wapenschild van de stad.
Boven het wapen zijn rechts een " 3 " en links een " P " ingeslagen, wat betekent dat de arme hiervoor een brood van drie pond kon krijgen.
Onderaan is het jaartal " 1797 " ingeslagen.
Diameter : 24-25 mm.
Referentie fout: L. Minard van Hoorebeke nr. 442,

Referentie goed: Heinrich Philipp Cappe, Die münzen der Stadt und des Bisthums Hildesheim, Dresden 1855 de nrs. 1075 t/m 1078, alsmede afbeelding 210 op plaat XIX van nr. 1076
,
en het standaardwerk
Heinrich Buck und Max von Bahrfeldt, Die Münzen der Stadt Hildesheim, Leipzig 1937, nr. 634 voor de Altstadt en nr. 635 voor de Neustadt. In dit werk is het loodje voor 3 paarden van 1771 afgebeeld.
Zie mijn artikel in
De Beeldenaar 04-2023 pagina's 164 - 166
Kölner Münzkabinett, Auktion 4, 12/13 Dezember 1969, Nrs. 606/607 2 P 22 x 23 mm en 6 P 1797 27 x 28 mm.
Kölner Münzkabinett, Auktion 5, 9/11 April 1970, Nrs. 843/844 3 P 1771 und 3 P 1797.
Veiling catalogus 15 1982 Coin Investment nr 534 met een 2 i.p.v. een 3 ingeslagen.
Laurens Schulman veiling 22 19-20 april 1999 lot 1637 met een 3 ingeslagen, 25 x 25 mm.
Laurens Schulman veiling 22 19-20 april 1999 lot 1638 met een 2 ingeslagen, 23 x 23 mm.
The Coinhunter Magazine No. 79-2001 pagina 13 met een 2 ingeslagen.
Pelsdonk 'Pennincxkens van Loode' 3 = 01.20 Utrecht, 24 mm, afbeelding 094
Künker eLive auction 41 12-14 July 2016 lot 1416 2 P
MA-Shops
MA-ID: 1002800246 2 P
HAE veiling 76 lot #1950 met een 3 ingeslagen, 25 x 25 mm. Collectie Marcel vd B.

In het Centraal Museum te Utrecht bevind zich een exemplaar onder inv.nr. 1475 (Historische Catalogus van de stad Utrecht 1928, nr. 3184) en deze aanvullende informatie:

De bedoeling van dit loodje was, dat de brenger bij een Utrechtse bakker zou kunnen halen een roggebrood van 3 pond tegen een zekere prijs, waarbij de stad Utrecht het meerdere bij de gewonnen broodprijs zou voegen. Dergelijke (ronde, van lood gegoten) broodloodjes toch werden in 1789 vgl. uitgegeven te Amsterdam en door het stedelijk bestuur ter beschikking gesteld van regenten der beide Huiszittenhuizen, wegens de buitengewoon hoge graanprijzen.
Zie de publicatie van 26 juni 1789 gedrukt in het 10de vervolg op Van Loon's Historiepenningen p. 401 en plaat LXXV; vgl. Nederl. Mercurius LXVII, p. 15.
Blijkbaar zijn in die jaren ook dergelijke loodjes uitgegeven door het Utrechtse stadsbestuur, hoewel daarvan niets bekend is.
Literatuur: catalogus van het Historisch Museum der stad (1928: munten, penningen en zegels), inl. W.C. Schuylenburg. (samenst. C.H. de Jonge) (Utrecht, 1928) cat. nr. 3184).
In De Geuzenpenning, october 1970 NO. 4 pagina's 52 en 53, geeft dhr. Bingen echter een heel andere verklaring van deze loodjes.

Het is een Thorzeichen / tolpenning uit Hildesheim, Duitsland, zie brief 1192 dd. 4 april 1970 van F.J. Bringen, Tollenstraat 11, Capelle a/d IJssel, voor bewijsvoering en bronnenopgave.
Zie verder mijn artikel in De Beeldenaar 04-2023 pagina's 164 - 166


Vierkant loodje

Het gekroonde wapen van Utrecht met ter weerszijde van het wapen II - II
Afmeting 40 x 40 x 3 mm, gewicht 52 gram. Muntenbodemvondsten


2x
Dit loodje is gevonden in de binnenstad van Utrecht.
Afmeting 16 x 17 mm, massa 5,34 gram. Collectie Utre07
In een schild twee halve manen boven A - D (I?) en daaronder weer één halve maan.Presentie- of schietloodje 1783
 
Vz: boven een altaar, met daarop het wapen van Utrecht, worden twee handen ineen geslagen. Daarachter kruislings een vrijheidhoed op lans en palmtak. "Concordia"op banderol.
Amsterdam Museum PA2502 diameter 2,1 cm, 4,59 gr.
Teylers Museum TMNK 02297 vierkante afslag 21,3 x 21,5 cm, 5,6 gr.
Van Loon vervolg 597, variant


Avondmaalspenning Lutherse Gemeente

Gelijk aan de loodjes van Rotterdam met het jaartal 1786.
Voorzijde: olijf- en palmtak door een doornenkroon met als omschrift: Regnum Christi  (Rijk of heerschappij van Christus).
Keerzijde: zwaan tussen 17 – 86. Omschrift: Candore perennis (bestendig door zuiverheid).
Loodje zou op verzoek van gemeenteleden in 1757 al zijn afgeschaft (Schendelaar), gezien het jaartal is dit niet erg waarschijnlijk.
Lood, 31 mm, 1786.D&B 95Avondmaal-loodje (?) van de Waalse gemeente Utrecht
2x
Enkelzijdig: gelegen op het veld, in vijf regels:
          . . . 
     CHRIST
 HABITE : EN
NOS : COEVRS
   PAR . FOI
   . . . . . . . . 
  VTRECHT
Door het geloof kan Christus, in ons hart wonen. Vers uit Efeziërs 3:17
Diameter: 25 mm

2x
Enkelzijdig, vierkant, 25 x 25 mm
Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje binnen een dubbele lijncirkel de vijf regels tekst:


CHRIST
HABITE : EN
NOS : COEVRS
PAR · FOI
· · · · · ·
VTRECHT

Door het geloof kan Christus, in ons hart wonen (Utrecht). Vers uit Efeziërs 3:17.
Bodemvondst Erik Natte.
Lit.: Archieven.nl De Waalse gemeente (in Utrecht gesticht in 1583)
De Waalse gemeente maakte tot 1604 gebruik van het Regulierenkerkje (Weeskerkje) aan de Oudegracht, van 1604 tot 1656 van de Janskerk.
Vervolgens, tot de dag van vandaag, van de Pieterskerk.
Bron: Lodenpenningen-Méreaux.be,


Utrechts Presentie- of Schietloodje, Amsterdam Museum


Uitgaanspenning of "Mooiweersloodje" (van Utrecht?).


Afmeting 35 x 40 x 4 mm. Gevonden in Groenekan. Muntenbodemvondsten.
Van het Amsterdamse Binnengasthuis of St. Pietersgasthuis zijn meerdere blikken uitgaanspenningen, zogenaamde "Mooiweersloodjes" bekend.
De voorgangers van deze blikken penningen waren van lood, zodat dit loodje mogelijk ook bij Amsterdam thuis hoort.


St. Eloyen Gasthuis.
In 1603 liet de overleden gildenbroeder Meester Smid Cornelis van Dashorst al zijn roerende en onroerende goederen na aan het Utrechtse Smedengilde.
Aan zijn legaat was de voorwaarde verbonden dat ten ewighen dage aan 20 arme Broeders of andere opregten Armen wekelijks een halve stuiver brood en een halve stuiver geld zou worden verstrekt.
De verstrekking moest plaatsvinden in de gildenkerk, de Buurkerk.
Tot 1907 gebeurde dat op de broodtafel die aan de noordwand van de noorderzijbeuk van deze kerk hangt (nu het museum van Speelklok tot Pierement).
Daarna vond de brooduitdeling tot 1963 plaats in het St. Eloyen Gasthuis. Een tijdje zijn broodbonnen uitgedeeld en vervolgens werden op verjaardagen, met Pasen en met Kerstmis overlevingspakketten rondgebracht.
Klik hier voor meer informatie en afbeeldingen.

Utrecht 1670 - Penning van het Smedengilde / St. Eloyen Gasthuis
Voorzijde: Gekroond stadswapenschild boven beitel en aambeelden
Keerzijde: Gekroonde hamer tussen schroefklem en tang
Materiaal: koper
Diameter: 32 mm
Gewicht: 11,39 gram
Referentie: WK-, Dirks CI.4
HAE veiling mei 2019 lot #
1802


Latere uitgifte penning uit 1670 van St. Eloyen Gasthuis (smidsgilde). MPO veiling 46 23 mei 2015 lot #6206 , koper 26(?) mm. Diameter 30 - 32 mm is waarschijnlijker.Armenpenningen uit de omgeving van Utrecht.
In de omgeving van Utrecht, met name de strook De Bilt, Maartensdijk, Hollandsche Rading, Soest, worden, in stort afval van Utrecht,
(armen)penningen gevonden waarvan de oorsprong en betekenis nog niet duidelijk is.
Op de penningen staan vaak letters, een Rijksappel, of andere symbolen.
Mogelijk heeft de rijksappel te maken met de Duitse keizer die vanaf de middeleeuwen tot nieuwe tijd over Utrecht ging, hij was ook de vertegenwoordiger van de paus.
Hij vertegenwoordigde zowel de geestelijke als de aardse macht (rijksappel) in deze contreien.
De rijksappel zou misschien met het bisdom Utrecht te maken kunnen hebben…………………

De letters C L zouden voor het Latijnse;
C = CENNA= avondmaal - L = LIBRI= gratis
Een soort avondmaals penningen dus.............

Hieronder enkele voorbeelden;
Gevonden omgeving Utrecht.
Getoond op FB
2x Voorzijde: R waarboven het jaartal 1570 Tussen de poot van de R een ster
Keerzijde: R bloem C waaronder 70
Doorsnede: 17 mm
Gewicht: 3,67 gram
Gevonden in Buren
PAN 88181 Numis 1156565
2x

Penning letters RH/RC 1575 (L RC 02)
Datering: 1575. Materiaal: Lood. Massa: 3,7 gram. Afmetingen: Ř 17 mm.
Voorzijde: Binnen een gladde cirkel centraal, op het veld de initialen R H. Tussen de letters, een vier-oog lus in kruisvorm. Op het uiteinde van de linten twee kwastjes/distelknoppen. Bovende letters, de cijfers 6 / 5
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel de initialen R . C. Centraal, tussen de letters een (passer) punt.
Boven de letters, de letter H. Onder de initialen, het jaartal 1575
Bodemvondst, Eric Natte.
Getoond en besproken op Lodenpenningen-Méreaux

2x Penning letters RH/RC 1575 (L RC 02)
Datering: 1575. Half lood. Massa: 1,6 gram. Afmetingen: Ř 18 x 14 mm.
Voorzijde: Binnen een gladde cirkel centraal, op het veld de initialen R H. Tussen de letters, een vier-oog lus in kruisvorm. Op het uiteinde van de linten twee kwastjes/distelknoppen. Bovende letters, de cijfers 6 / 5
Keerzijde: Binnen een gladde cirkel de initialen R . C. Centraal, tussen de letters een (passer) punt.
Boven de letters, de letter H. Onder de initialen, het jaartal 1575
Bodemvondst, Eric Natte.
Getoond en besproken op Lodenpenningen-Méreaux
2x Voorzijde: 1605 (?) R H waartussen versiersel van twee disteltakken
Keerzijde: R C 15.. (?)
Doorsnede: 17 mm
Gewicht: 2,7 gram
Gevonden omgeving Utrecht
Getoond op FB pagina Lodenpenningen-Méreaux
2x Voorzijde: Rijksappel waarin 1608. Letters O - V
Keerzijde: CL binnen een gladde cirkel
Doorsnede: 17 mm
Gewicht: 3,74 gram
Gevonden omgeving Utrecht
Getoond op Bodemvondstenwereld
2x Kerkelijke penning (?) met een diameter van 15 mm met aan de ene kant een monogram met de letters CL
en de andere kant boven de Rijksappel C L en in de Rijksappel I M waaronder 1608.
Gevonden 052018  bij Hollandsche Rading door ME.
2x Voorzijde: F=R - 77
Keerzijde: C O - 77
Diameter 15 mm, colME18042019
Gevonden bij Groenekan.
Ook op Lodenpenningen-Méreaux.be onder 16e eeuw
2x Voorzijde: F=R - 77
Keerzijde: C O - 77
Diameter 15 mm gewicht 2,34 gram. colDR170215
Gevonden in Maartensdijk. Info: detector forum
PiepPiep

2x

(Kerkelijke) armenpenning uit 1638
Diameter 14 mm
Gevonden in De Bilt,
Bodemvondstenwereld
Loodje (tin) gevonden op een akker met oude opgebrachte grond i.v.m. de veenwinning in Zuid Holland. Diameter 19 mm en 2,0 gram, Bodemvondstenwereld. Ik denk dat het een kerkelijke penning is met de zogenaamde Rijksappel.
Lijkt heel veel op deze, maar dit exemplaar is van tin i.p.v. lood.

Wederom een armenloodje / token / speelpenning. 
Ene zijde lijkt weer een rijksappel en de andere zijde is lastig te zien. Lijkt wel een Davidsster.
Diameter16 mm en 1,55 gram. Bodemvondstenwereld

Lijkt een armenpenning of kerkelijke penning. Aan de ene kant weer de rijksappel en aan de andere kant een wafelpatroon.
Diameter15 mm en 1,6 gram. Bodemvondstenwereld.

Loodje gevonden op een akker met oude opgebrachte grond i.v.m. de veenwinning in Zuid Holland. Diameter17 mm en 2,05 gram, Bodemvondstenwereld. Ik denk dat het een kerkelijke penning is met de zogenaamde Rijksappel.
Loodjes met de Rijksappel worden nogal eens gevonden rond Utrecht / Hollandsche Rading. Datering eind 16e / begin 17e eeuw.
Voorbeelden van andere loodjes met een Rijksappel.
Kerkelijke penning (?) met een diameter van 17 mm met aan de ene kant een monogram met de letters CL
en de andere kant boven de Rijksappel C L en in de Rijksappel I M waaronder 1608.
Deze loodjes worden nogal eens gevonden rond Utrecht / Hollandsche Rading.
Zie ook Bodemvondstenwereld.nl. December 2016 exemplaar gevonden met dezelfde diameter en vindplaats.
De melder van een soortgelijk loodje uit dezelfde omgeving kwam met de volgende (mogelijke) verklaring;
Latijnse tekst: C = CENNA= avondmaal, L= LIBRI= gratis. De Rijksappel zou met het bisdom Utrecht te maken kunnen hebben.

2x
2x
Kerkelijke penning (?) met een diameter van 16 mm met aan de ene kant 2 P (2 Pond) / 1607
en de andere kant, ter weerszijde van de Rijksappel, een letter.
Momenteel bekend de letters A V en I W .
Zie ook Bodemvondstenwereld.nl.
Exemplaar I W, 16 mm gevonden in Maartensdijk, collectie Utre04


2e exemplaar I W, 16 mm gevonden te Westbroek, collectie Utre05, bedankt Danny vd P.Voorzijde: I (rijksappel) W
Keerzijde: 2 P - 1607
Diameter 16 mm en massa 3,2 gram
Vindplaats: Utrecht door Martijn van Gerven
Getoond op FB, verkocht via Catawiki, collectie WN
Kerkelijke penning (?) met een diameter van 17 mm met de letters W - I 9 - 6 / I - A 9 - 6. Vermoedelijk 1596
Deze loodjes worden nogal eens gevonden rond Utrecht / Hollandsche Rading.
Zie ook Bodemvondstenwereld.nl
Muntenbodemvondsten.nl en Bodemvondstenwereld.nl
Diameter17 mm
Bodemvondstenwereld.nl
Diameter17 mm


Kerkelijke penning? Begrafenispenning van het Schoenmakers, Huidvetters en leerverkopers gilde?

Beide zijden gelijk. Kruis waarnaast figuur? en (kerk)toren. Op het ene kruis staat een klop.
Vondstlocatie : Hollandsche Rading
Diameter: 30,1 mm
Massa: 11,57 gram
Een tweede exemplaar staat op Bodemvondstenwereld en op Lodenpenningen-Méreaux en wordt daar gedetermineerd als '
Begravenispenning van het Schoenmakers, Huidvetters en leerverkopers gilde'?2x

Loodje gevonden bij Westbroek.
Diameter 17 mm, Romeins?
Bedankt Danny vd P.


Gildepenningen van
Utrecht
 
Sluiten

Begin