Sluiten

Begin

Enkele gegevens vanaf internet:


Mr Samuel Onderwater geb. 3-8-1748/ged.7-8 en ovl 8-12-1821 73 jaar oud.
zoon van Boudewijn Onderwater 1711-1790 en Cornelia Everwijn Oudraad Dordrecht 1773

Burgermeester 1792. Gecommiteerde Raad van State 1794.
Grafmonument in de kerk te Brandwijk:
Achter het in 1926/27 opgestelde orgel bevindt zich een hardstenen epitaaf voor Samuel Onderwater.
De epitaaf bestaat uit een voetstuk met witmarmeren wapens, een middendeel met een door eikenloofguirlande omgeven tekst: mr Samuel Onderwater heere van Brandwijk en Gijbeland, geboren den 3 augustus in den jare 1748 In den oud raad der stad Dordrecht in den jare 1773, burgermeester van voormelde stad 1792 en wegens dezelve gecommiteerd in den Raad van Staten in den jare 1794.
Overleden den 8 december in den jare 1821.
 


Mr. Samuel Onderwater (1716 † 1761) Heer van Brandwijk en Gijbeland

 
Burgemeesters van Dordrecht

Jan die Witte, Godschalkz (1335) was Burgemeester in 1375

Jan van Naerssen, Heinricxz (1370 † 1425) was Burgemeester in 1403, 1404, 1414 en 1417

Jan de Beveren, Philipsz was Burgemeester in 1416

Dirk van Slingeland (1390 † 1453)

Adriaan Haak, Hermansz was Burgemeester van 's Heeren wegen in 1446, 1447 en 1448

Willem Bouwensz (1420 † 1488)

Nikolaas van Bakel was Burgemeester van de Gemeente in 1483, 1484, 1486, 1487, 1489, 1490 en 1491. Van 's Heeren wegen in 1488 en 1489.

Barthout van Nuijssenburg (1450 † 1520)

Cornelis Heeren, Cornelisz (1475 † 1525)

Willem van Alblas, Heeren Jansz (1465 † 1502) was Burgemeester in 1494 en 1502. Hij werd in 1502 op straat door priester N. van Does doorsteken

Arend van der Mijle, Heeren Kornelisz (1501 † 1580) was Burgemeester in 1541, 1542, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1555, 1556, 1558, 1559, 1561, 1562, 1563, 1566, 1567, 1569, 1571 en 1572

Willem de Wit (1516 † 1596)

Kornelis van Beveren (1524 † 1586)

Blasius Bucket, Blaesiusz († 27 april 1586) was Burgemeester vanaf 29 oktober 1568 tot 1570

Cornelis Henricxz was Burgemeester tijdens de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572, zijn geboorte- en sterfjaar zijn onbekend

Jakob Muys van Holy, Heeren Pietersz (circa 1540 † 7 september 1592) werd 8 juli 1577 Burgemeester

Kornelis de Witt (1545 † 1622)

Pieter Brantwijck (1579 † 1640)

Jacob de Witt (1589 † 1674) vader van Johan en Cornelis de Witt

Cornelis van Beveren (1590 † 1663)

Boudewijn Onderwater (1607 † 1671)

Abraham van Beveren

Cornelis de Witt (1623 † 1672) zoon van Jacob de Witt

Willem Brandtwijck van Bloklant (1626 † 1696)

Simon van Halewijn (1654 † 1727)

Adrijaen van de Graeff (1650 † 1707)

Jacob Stoop (1685)

Mathaeus Onderwater (1687 † 1754)

Hendrik Onderwater (1703 † 1770)

Johan Hendrik de Roo (1712 † 1766)

Mr. Samuel Onderwater (1716 † 1761) heer van Brandwijk en Gijbeland

Pieter Hoefft (1720)

Mr. Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort (1720 † 1782) heer van Zwijndrecht

Jacob van der Pot (1722 † 1773)

Matthaeus Onderwater (1726)

Boudewijn Onderwater (1736 † 1803) heer van Puttershoek

Mr. Arnoldus Adrianus van Tets van Goudriaan (1738 † 1792) heer Oud- en Nieuw-Goudriaan en van Langerak was burgemeester in 1790 en 1791

Mr. Pieter Beelaerts van Emmichoven(1725 † 1796) heer van Emmichoven, Ganswijk en Waardhuizen

Jhr. Mr. Paulus Repelaer van Spijkenisse, maire van 05-08-1811 tot 02-12-1813, burgemeester van 02-12-1813 tot 02-01-1816, president in 1816, 1820 en 1823

Mr. Lambert Pieter van Tets, heer van Langerak bezuiden de Lek, president in 1817 en 1821

Mr. Hugo Gevers, president in 1818 en 1822

Mr. Hendrik Onderwater (1747 † 1822) heer van Niemandsvriend, president in 1819

Samuel Onderwater (1748 † 1821)

David van Poelien, heer van Nuland, burgemeester van 04-01-1824 tot 01-11-1827

Jacob van der Elst (1783 † 1838) burgemeester van 29-11-1827 tot 05-10-1838

Jhr. Jacob Cornelis Jantzon van Erffrenten, heer van Capelle, burgemeester van 19-10-1838 tot 12-04-1852

Mr. Johannes Servaas Lotsy (1808 † 1863) burgemeester van 12-04-1852 tot 03-08-1856

Dr. Martinus Gerardus Timmers Verhoeven (1801), burgemeester van 30-09-1856 tot 1862

Mr. Gerrit Adrianus de Raadt, burgemeester van 24-09-1862 tot 13-03-1883

Mr. Hermanus Adrianus Nebbens Sterling, burgemeester van 11-02-1884 tot 18-03-1899

Dr. Alfred Rudolph Zimmerman, burgemeester van 01-07-1899 tot 01-05-1906

Hillebrand Jacob Wichers, burgemeester van 01-07-1906 tot 15-01-1920

Mr. dr. Johannes Wytema, burgemeester van 20-04-1920 tot 15-09-1923

Pieter Leonard de Gaay Fortman (ARP), burgemeester van 02-11-1923 tot 01-05-1937

Jacob Bleeker (1885 † 1961), burgemeester van 15-06-1937 tot 1943 en van 07-05-1945 tot september 1950

Johan Gijsbert van Houten (NSB), burgemeester van 1943 tot begin 1945

Mr. Jacobus Aegidius Herman Jan van der Dussen, burgemeester van 1951 tot 1965

Mr. Jacob Jan van der Lee (PvdA), burgemeester van 1966 tot 1973

Johannes Hendrik van Zuuren (PvdA), burgemeester van 1974 tot 1985

Jan Noorland (VVD 1935 † 2006), burgemeester van 1985 tot 2000

Ronald J.G. Bandell (PvdA), burgemeester van 16-06-2000 tot 1 februari 2010

(bron: Wikipedia)

 

 Boudewijn ONDERWATER

 

 

 

Ancestors of Boudewijn ONDERWATER

                            /-Boudewijn ONDERWATER
                  /-Hendrik ONDERWATER
                  |         \-Maria VAN DE(R) GRAEFF
        /-Boudewijn ONDERWATER
        |         \-Johanna HALLING
Boudewijn ONDERWATER
        \-Susanna EVERWIJN

 

Descendants of Boudewijn ONDERWATER

1 Boudewijn ONDERWATER

  =Cornelia EVERWIJN  Marriage: 4 OCT 1746, Dordrecht
  
Molenaarsgraaf, Brandwijk-en-Gijbeland, De Donk

Wanner wij onzen weg langs de linker of zuidzijde van den graafstroom vervolgen, dan bevinden wij ons weldra in Molenaarsgraaf, een dorp dat 57 huizen en 369 bewoners telt, die eene eigene kerk hebben, en eene school, waarin 54 kinderen hun onderwijs ontvangen.
Dit dorp, welks inwoners bijna uitsluitend van den landbouw bestaan, is eene am­bachtsheerlijkheid, thans toebehoorende aan den Heer Mr. Ocker Repelaer te ‘s-Gra­venhage. De Hervormden, die er eene kerk hebben, behooren tot de klassis van Dordrecht ring Sliedrecht. Verder behoort deze gemeente tot het Kantongeregt van Sliedrecht, het 8e militie-kanton, hoofdplaats Alblasserdam en tot het 4e schooldis­trict. Regt over Molenaarsgraaf ligt de buurt Gijbeland, die met Brandwijk, de gemeente Brandwijk-en-Gijbeland uitmaakt. Om ons derwaarts te begeven, zullen wij gebruik maken van de brug, die midden in het dorp, tegen over de kerk, over den graaf­stroom ligt.
In zeer vroege tijden maakte Brandwijk alleen eene heerlijkheid uit, doch is sedert onheugelijke tijden met Gijbeland tot eene heerlijkheid vereenigd, welke door ver­scheidene familien is bezeten geworden. Thans is zij in bezit van Mr. B. Onderwater te ‘s-Gravenhage. Deze gemeente telt 72 huizen en 500 inwoners, die in den landbouw meestal hun bestaan vinden. De kerk en de school staan in Brandwijk; de eerste is in 1824 geheel nieuw opgebouwd en prijkt met een blaauw arduinen grafgesteente van Samuel Onderwater, oud-burgemeester van Dordrecht. Hetzelve is nagenoeg 5 el hoog, en ter wederzijden bezet met 16 geslacht wapenen in wit marmer uitgehou­wen, alsmede die van Brandwijk-en-Gijbeland. Op hetzelve leest men: Mr. Samuel Onderwater Heere van Brandwijk en Gijbeland Geboren den 3 Augustus in den jare 1748 In den oud raad der stad Dordrecht Burgemeester van voornoemde stad in den jare 1792 En wegens dezelve gecommitteerd In den raad van staten in den jare 1794 overleden den 8 December in den jare 1821.
De tweede (school) wordt gemiddeld door een 50tal leerlingen bezocht.
In het Noord-Westelijk gedeelte van Brandwijk vindt men eene vrij aanzienlijke hoogte de Donk geheeten. Deze hoogte is eene bijzonderheid, welke den natuuron­derzoekers stoffe tot onderzoek heeft gegeven, even als de Schooenenberg (zie §.18) daar dezelve te midden van lage weilanden, geheel uit zandgrond bestaat. Zij heeft eene oppervlakte van ruim 8 bunders, wordt dikwerf met boekweit, rogge en spelt bezaaid, en levert de meeste planten op, welke op de heuvels in de Veluwe en het Sticht van Utrecht wassen, gelijk de hazenklaver, de Schaapszuring en dergelij­ke. Het hoogste gedeelte ligt 22 voet, het overige van 18 v. schuinweg aflopend tot 2 v. boven het zomerpeil. Op dezen heuvel stond vroeger een klooster van Cisterciën der nonnen, Maria-ter-Donk geheeten. De eerste Giftbrief omtrent dit klooster is die van Engelbert Graaf van Nassau, Heer van den Lek en van Breda, gegeven in den jare 1424. Thans staan er nog vier boerenwoningen. Bij den watersnood van 1820 is ééne van deze woningen, die in het hangen van de heuvel stond, geheel onderge­vloeid. De anderen drie bleven met ruim een morgen gronds droog, en dienden een aantal ongelukkigen, die met hun vee herwaarts gevlugt waren, tot eene veilige schuilplaats. Men sloeg hier eenige ligte hutten op, voornamelijk ten dienst van het vee. Omstreeks 153 stuks melkvee en ruim 30 paarden, vonden hier eene genoeg­zame bergplaats. Men verhaalt, dat zelfs eenige hazen, die aan den algemeenen vloed ontkomen waren, hier vrij mak rondliepen, tot dat het droog wordende land, hen deze plaats deed verlaten. Brandwijk-en-Gijbeland behoort tot het kantongeregt van Sliedrecht, het 8e militie-kanton hoofdpl.Alblasserdam, het 4e schooldistrict, klassis Dordrecht, ring Slie­drecht.
 


DORDRECHT: Belasting op paarden, hoornvee (koeien etc) en schapen 1812
E. van Dooremalen

 

Buiten de stadspoorten (wijk E) en in het gebied ten noorden van de Groenendijk, op de Merwedegrond
(wijk F, later wijk MW) hebben Dordtenaren gewoond, die in de belastingkohiers van 1808, 1814 en 1818
het beroep van melkboer resp. boerderij hebben.

Het gaat in deze drie registers om de volgende Dordtenaren:


Samuel Onderwater
chevaux au dessus de 3 ans / 2 / 0.21 = 0.42

In andere bronnen :
- (1797/1798) Samuel Onderwater / B351 / quitantie overgegeven (SAD 4-240)

- (1804) Samuel Onderwater van Brandwijk / B351 / biljet (SAD 4-242)

- (1808) Samuel Onderwater / Wollewevershaven B351 / rentenier / 5 ongehuwden / 4 dienstboden (SAD 5-895)

- (plaisier-paarden) S. Onderwater van Brandwijk, 2 paarden; (SAD 5-856; paardenbezitters ca 1817)

- (ca 1814) Samuel Onderwater van Brandwijk / B334 geheel / rentenier (SAD 4-375)

- (1818) Samuel Onderwater van Brandwijk / B334 / rentenier (SAD 5-855)

 

 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis > Onderzoek > Publicaties > Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861

dr. Samuel Onderwater

heer van Brandwijk en Gijbeland.

geboren: 1748
overleden: 1821

lid Oudraad van Dordrecht ( - ).

Sluiten

Begin