Sluiten

Begin

Rotterdam


Vergroot de kaart door er op te klikken


Wapen van Rotterdam waarboven een C en ter weerszijde E G ingeslagen.
Diameter 30 mm. Eénzijdig. Gevonden in Rotterdam. Gegevens K.P.K.
Eénzijdig, ROTTER/DAM/1791, 33 mm, gegevens K.P.K.Armenpenning van Rotterdam. Het Rotterdamse "Heilige Geesthuis"

Voorzijde : In en vierkant veld door een parelrandje omsloten in het midden de Heilige Geest in de gedaante van een duif waarvan het hoofd is omstraald.
Keerzijde : Veld gelijk aan de voorzijde. In het veld de letters " OTM ", wat staat voor Oude Mannenhuis Turf.
Diameter : 26 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 428, van Orden
pagina 85, PL. XVIII.2.
Museum Rotterdam 58929, 58930, Rijksmuseum NG-VG-17-118.


Armenpenning van Rotterdam.
   
Voorzijde : In en rond veld door een parelrandje omsloten in het midden de Heilige Geest in de gedaante van een duif waarvan het hoofd door een geparelde en dubbele effen band is omsloten.
Keerzijde : Veld gelijk aan de voorzijde. In het veld de letters " OTM ", wat staat voor Oude Mannenhuis Turf.
Diameter : 29 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 429, van Orden
pagina 85, PL. XVIII.3. Museum Rotterdam 58931, 58935.
Veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot
No. 4507

Prijslijst A.G. v.d. Dussen juli/augustus 1983 nr. 265, Heilige-Geesthuis, Oudemannenhuis, Turfloodje 1694, MvH. 429.Broodpenning van Rotterdam.

Voorzijde : Deze penning is driehoekig.
Voorstelling van de Heilige Geest in de gedaante van een duif wat door een geparelde en dubbele effen band is omsloten.
Keerzijde : Veld gelijk aan de voorzijde. In het veld de letters "
OBM ", wat staat voor Oude Mannenhuis Brood, waaronder jaartal 1694.
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 430, Museum Rotterdam 58933 en 58934, Rijksmuseum NG-VG-17-116, van Orden
pagina 85, PL. XVIII.3. Stempels en afbeeldingen.
Diameter : 3,4 cm / 3,8 x 4,0 cmBroodpenning van Rotterdam.

Voorzijde : Deze penning is ovaal van vorm.
Voorstelling van de Heilige Geest in de gedaante van een duif wat door een geparelde en dubbele effen band is omsloten.
Keerzijde : Veld gelijk aan de voorzijde. In het veld de letters "
OBM ", wat staat voor Oude Mannenhuis Brood, waaronder jaartal 1694.
Diameter : 3,8 x 2,8 cm / 3,6  x 2,9 cm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 431, Museum Rotterdam 58937, Rijksmuseum NG-VG-17-117, van Orden PL. XVIII.4.


Onderstaande afbeeldingen komen naar alle waarschijnlijkheid uit:
Roterodamum illustratum : beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen atlas in het archief der Gemeente Rotterdam aanwezig betrekkelijk het Hoogheemraadschap Schieland en de stad Rotterdam.
Rotterdam : Wed. P. van Waesberge & Zoon, 1868-1880, Dl. 3
Hieronder stempels en penningen (niet uit bovenstaand boek!)
                                               


Voorzijde : Deze penning is rond van vorm en geheel door een parelrand afgezet.
Tekst: VOOR DEN ARMEN met daaronder
2 ST., het bedrag waarvoor de penning kon worden uitgegeven.
Keerzijde : In een vlak veld staat: TE ROTTERDAM 1740.
Ook deze zijde is afgezet met een parelrand.
Diameter : 34 mm
Referentie: niet in L. Minard van Hoorebeke.
Collectie Gemeente Rotterdam
Gevonden in Essen (BE), zie
Detectorvrienden-Vlaanderen


Armenpenning van Rotterdam.
  
Voorzijde : Deze penning is rond van vorm en geheel door een parelrand afgezet.
Tekst: VOOR DEN ARMEN met daaronder
5½ ST, het bedrag waarvoor de penning kon worden uitgegeven.
Keerzijde : In een vlak veld staat: TE ROTTERDAM, met daaronder het jaartal 1740.
Ook deze zijde is afgezet met een parelrand.
Diameter : 34 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 432.
Collectie Gemeente Rotterdam , Rijksmuseum NG-VG-17-115
Prijslijst A.G. v.d. Dussen juli/augustus 1983 nr. 262. Stadsarmenpenning, 5½ stuiver 1740. MvH. 432 Lood, 34 mm
Jaarboek Munten en Penningen 1988 blz. 632 (Reg.nr. Gem. Rotterdam 859.84.1).
Schulman veiling 343 november 2013 # 1853, collectie Rott08

Armenpenning van Rotterdam.

Deze penning is gelijk aan de voorgaande, echter wat groffer van uitvoering
Voorzijde :
Deze penning is rond van vorm en geheel door een parelrand afgezet.
Tekst: VOOR DEN ARMEN met daaronder 5½ ST, het bedrag waarvoor de penning kon worden uitgegeven.
Keerzijde : In een vlak veld staat: TE ROTTERDAM, met daaronder het jaartal 1740.
Ook deze zijde is afgezet met een parelrand.
Diameter : 34 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 433.Onbekend loodje

Enkelzijdig loodje met een diameter van 33 mm.
Coin Investment Veiling 25 lot #1083 met de volgende omschrijving: 'ROTTERDAM 1791. Loden penning met gat. 33 mm, kz blank.
Doel en herkomst van deze penning hebben wij niet kunnen achterhalen. (ex collectie Müller 1973), reg.nr. Gem. Rotterdam 859.84.1.
Vervolgens: veiling no. 8, J.B. Westerhof 1989 lot 965, Veiling 349 (30-11-1990) Rietdijk lot #3732

Door Sam Kok een exemplaar gevonden in Rijsbergen, Noord-Brabant. Waarschijnlijk als gokmiddel bij een Napoleontisch kamp met soldaten aangezien er meerdere munten en penningen daar gevonden zijn.

Collectie: Rott13, mooi exemplaar diameter 33 mm, massa 20,68 g


Armenloodje Waalse Gemeente Rotterdam
2x
Zon met gezicht? SEAV· DE· LEGLISE· WAL· DE. ROTTERD.
Eenzijdig. Achthoekig
Afmeting 26,8 x 24,1 mm.

Schulman veiling 363 lot #238.


Broodpenning Gereformeerde Diaconie

Voorzijde: naar links gezeten man met schaap (of hond) waaromheen VERGENOEGD - EN DANKBAAR. Klop B voor Brood.
Keerzijde: stapel broden waaromheen "GEREFORMEERD DIACONIE BROOD", onder afsnede jaartal 1777
Diameter 3 cm. De penning heeft een centraal, met koper dicht gemaakt, gat.
Collectie Historisch Museum Rotterdam 67630


Avondmaalsloodje.
Avondmaalsloodje van de Evangelisch Lutherse Gemeente 1704.
  
Voorzijde: zwaan tussen 17 – 04. Omschrift:
{CANDORE { PERENIS (bestendig door zuiverheid).
Keerzijde: olijf- en palmtak door een doornenkroon met als omschrift:
{ REGNUM { CHRISTI (Rijk of heerschappij van Christus).
Lood, 24 of 27 mm, 1704.
D&B 92,
Rijksmuseum inv. nr. NG-VG-20-20, Burzinski 5873 = Schiedam
Prijslijst A.G. v.d. Dussen juli/augustus 1983 nr. 263. Jaarboek Munten en Penningen 1987 blz. 610.
Cat.Schulman 1924 No 634.
Veiling 19 Laurens Schulman november 1997 lot 1253 met omschrift
{CANDORES { PERENNIS. 27 mm


Avondmaalsloodje.

Voorzijde: zwaan tussen 1704. Omschrift: { CANDORE { PERENIS (bestendig door zuiverheid).
Keerzijde: olijf- en palmtak door een doornenkroon met als omschrift:
{ REGNUM { CHRISTI (Rijk of heerschappij van Christus).
Koper !!, 27 mm, 1704.
D&B -,
Collectie Historisch Museum Rotterdam 57481


Avondmaalsloodje.

Voorzijde: zwaan tussen 1786. Omschrift: {CANDORE { PERENIS (bestendig door zuiverheid).
Keerzijde: olijf- en palmtak door een doornenkroon met als omschrift:
{ REGNUM { CHRISTI (Rijk of heerschappij van Christus).
Lood, 30 mm, 1786.
Ook afslag in zilver bekend.
In brons collectie
Rijksmuseum inv. nr. NG-VG-16-51.
Collectie Historisch Museum Rotterdam 56721 en 57657
D&B 93,
Ref: Dirks Rep. IV, 2055, Burzinski 5875 (Cr-5145) (S-pagina, 100),
Prijslijst A.G. v.d. Dussen januari 1981 nummer 326 en 327, 328 en 329 ander type zonder jaartal.
Jaarboek Munten en Penningen 1987 blz. 611. Veiling 19 Laurens Schulman november 1997 lot 1254 31 mm.

PiepPiep forum
118125

MP 042021


Avondmaalsloodje.

Van de Evangelisch Luterse Gemeente.
Later, ander type zonder jaartal. 24 mmAvondmaalsloodje.
   
Van de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Later, ander type zonder jaartal. 24 mm.
ColRO01
Prijslijst A.G. v.d. Dussen juli/augustus 1983 nr. 264. z.j. ander type, eenzijdig, 27 mm
HAE veiling 48 25-11-2015 lot #8028, 27 mm. Evangelisch Lutherse Gemeente, eenzijdig avondmaalsloodje z.j. - krans met omschrift REGNVM CHRISTI

In Numis staat onder nummer
1024913 nog de volgende penning beschreven:
Armenpenning (avondmaal-loodje) van de Waalse Gemeente, Rotterdam.
Stralende zon met gezicht
 ...AV. DE. L’ EGLISE. WAL. D. ROT.Armenpenning Lutherse Diaconie

Opschrift: "VAN / DE LVYTERSE / DIACONY / BINNEN / ROTTERDAM / 1741"
Met klop "20"

Collectie Historisch Museum Rotterdam, inv.nr. 56720Armenpenning Lutherse Diaconie

Voorzijde: Van / de Luyterse Diacony / Binnen / Rotterdam / 1741
Keerzijde met de tekst: "voor de weekdagen" of "voor kerkdagen", hierboven een zwaantje tussen twee krullen.
Lood, 25 mm
D&B 55Herdenkingspenning van EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE ROTTERDAM 1604 - 1954

Vz: bovenaan Hebreeuws opschrift, omschrift "SIGILL . ECCLESIAE . ROTTERODAMENS . - SVB . SYME . AVGVST . CONFES . INVAR", aan buitenzijde "1604-1954".
Kz: op lint "Pax vobis", omschrift "SIG . ECC . ROT . SUB . SYMB . INVAR . CONF . AVG . 1642". vorm & decoratie engel, duif, vogel, dier
Diameter 6 cm gewicht 73 gram.
(afbeeldingen van voor- en keerzijde zijn omgewisseld)
Museum Rotterdam inventarisnummer
79999Diaconiepenning Nederlands Hervormde Gemeente Rotterdam

Vz: "NHG" (monogram), sterretje.

Kz: "DIACONIE / ROTTERDAM" en ingeslagen nummer.
Datering 1880 - 1920
Cupro/nikkel. Afmeting 3,2 x 2,4 cm.
Museum Rotterdam 61827 nummer "721"
Nummer "318" afgebeeld in het boek van
P. A. W Douwes.
Schulman veiling 333 lot 880, nummer "1025". Afmeting 25,3 x 32,3 mm.
Literatuur: Douwes, P. A. W., Armenkerk, de Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw, Schiedam, 1977. Met name pagina 211.
In de kerkelijke notulen van 29-12-1908 en 23-06-1909 staat dat de aanschaf van deze penningen ƒ 247,25 gekost heeft.Avondmaalsloodje van Rotterdam?

Vz:
WILLEM · KERCKERAET 16·11
Kz: nummer 171
Materiaal koperArmenpenning (?)

Enkelzijdige penning, mogelijk armenpenning, met aan voorzijde in een opstaand randje het gekroonde wapen van Rotterdam
met aan weerszijden initialen. Komen voor met A - D". 
Exemplaar met A - D collectie Historisch Museum Rotterdam 56719
Exemplaar met C - S colRO03, diameter 35 mm.
Ook bekend met de letters I - R en I - E.
Pelsdonk 089 (29 mm) en 090 (33 mm).
Enkelzijdige penning Rotterdam.
Voorzien van letter-klop B.
Materiaal: Lood/tin legering.
Diameter: 31 mm.
Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord het gekroond wapenschild van Rotterdam, met ingeslagen letter B links van het wapen.
Keerzijde: Opgehoogde boord, blanco.

Bron: Lodenpenningen-Mereaux.be
Gasthuispenning

Enkelzijdige loden penning.
In een binnenring het wapen van Rotterdam waarnaast G - H (= Gast-Huis)
Datering 1790 - 1835, diameter 3,7 cm.
Collectie Historisch Museum Rotterdam 50643, 58938Muys van Holy
2x
Driekantig
Datering: 157-7
Afmeting: 25 x 24 mm

Gietkanaal aan bovenkant nog duidelijk zichtbaar.
Vindplaats: oude bodemvondst Rotterdam
Collectie: Rott11

Muys van Holy is de naam van een Dordts patriciërsgeslacht.
Het geslacht was afkomstig uit Schiedam en wellicht van riddermatige afkomst. Het geslacht claimde af te stammen van de Heren van Heemstede.
Allard, een jongere zoon van deze heren, zou als vaderlijke erfdeel de hofstede Holy bij Vlaardingen hebben gekregen.
In de Gouden Eeuw behoorde het geslacht Muys van Holy samen met de verzwagerde families Van Slingelandt, Van Beveren en De Witt tot de vooraanstaande Dordtse regentengeslachten.
Het geslacht is in het begin van de 18e eeuw uitgestorven.
Het wapen van de gemeente Heemstede wordt als sinds de 14e eeuw gebruikt. In het begin door Jan van Heemstede, hij voerde het wapen met zeven geknotte vogels.
Terwijl het wapen van Heemstede gevoerd wordt met zeven merletten. Het wapen van Van Heemstede was op zijn beurt gebaseerd op het wapen van het geslacht Muys van Holy, zij voerden echter een zilveren wapen.

Vergelijkbaar exemplaar in Museum Rotterdam 59251

2x

Loodje met aan beide zijden een wapenschild, 1572
Bodemvondst, Spoortunnel, Sint-Jacobsplaats, Rotterdam, 1989.
Diameter 22 mm 

Onderstaande pseudomunten en loden penningen zijn in Rotterdam gevonden
2x Tekst: ROT?  / Kruis met punt in de kwartieren
Diameter: 16 a 17mm.
Massa: 1.9 gram
Materiaal: lood?
Gevonden in Rotterdam aan de oever van de rotte in Rotterdam stad. Dichtbij de Laurenskerk (stort).
Mogelijk in Rotterdam aangemaakt
2x Voorzijde: Châtel Tournois met ‘omschrift’ van gearceerde streepjes
Keerzijde: kort gevoet kruis in dubbele cirkel met ‘omschrift’ van streepjes
Materiaal: tin/lood
Diameter:16 mm
Datering: ca. 1270 - 1350
Vindplaats: bodemvondst: putje hoek Meent / Markt (Binnenrotte).
Verblijfplaats: Museum Rotterdam 33316
2x Token of loodje type groat sterling
Voorzijde: Gekroonde aanziende koningsportret binnen cirkel
Keerzijde: Kort kruis cirkel / punt in de kwartieren
Materiaal: tin/lood
Diameter: 19 mm

Vindplaats: Rotterdam, bodemvondst, putje hoek Meent / Markt (Binnenrotte).
Verblijfplaats: Museum Rotterdam 33317
2x Voorzijde: Châtel Tournois met dubbel ‘omschrift’ van deels gearceerde driehoeken en streepjes
Keerzijde: kruis met dubbel ‘omschrift’ van streepjes en deels gearceerde driehoeken
Materiaal: tin/lood
Diameter:20 mm
Datering: ca. 1270 - 1350
Vindplaats: bodemvondst: putje hoek Meent / Markt (Binnenrotte).
Verblijfplaats: Museum Rotterdam 33312
Voorzijde: Bourgondische Andreaskruis met vuurslag en beneden het gulden vlies met aan weerszijden de letters "K" en "A".
Keerzijde:
gotische letter "B"
Diameter: 24 mm
Datering: ca. 1434 - 1531
Gevonden in Rotterdam aan de
Binnenrotte (bij Spaarbank)
Collectie:
Museum Rotterdam 80760
2x Pseudomunt met Gotische letters
Diameter: 19 mm
Datering: 1300 - 1500
Bodemvondst, stort Binnenrotte, achterkant Botersloot (spaarbank) uit middeleeuwse laag.
Collectie: Museum Rotterdam 33225
Voorzijde: opengewerkt kruis in binnencirkel met een punt in de kwartieren
Keerzijde: horizontale en verticale lijnen
Diameter: 18 x 20 mm
Datering: 1300 - 1500
Vindplaats: Rotterdam, bodemvondst, putje hoek Meent / Markt (Binnenrotte).
Verblijfplaats:Museum Rotterdam 33313
Tinnen pseudomunt met in reliëf kruisvorm
Diameter: 30 mm
Datering: 1300 - 1500
Bodemvondst: putje hoek Meent / Markt (Binnenrotte).
Collectie: Museum Rotterdam 33311
2x Tinnen schijf. Pseudomunt of speelschijf.
Voorzijde: krans van stippen rond een cirkel in het midden
Keerzijde: wafeldecor.
Diameter: 20 mm
Datering: 1350 - 1500
Vindplaats: Rotterdam, traject spoortunnel
Collectie: Museum Rotterdam 11517-104.3
Loodje gevonden bij de aanleg van de spoortunnel in Rotterdam.
1 huismerk? G, 20 x 25 mm, 9,92 gr. Keerzijde iets hol. Collectie Rott02

AK: vermoedelijk een armenpenning (voor rogge was een suggestie).
Reactie BOOR: "we hebben meer van dit soort loodjes, o.a. in de (spoortunnel) collectie. Datering grofweg tweede helft 16 de eeuw. 
Het zou goed kunnen dat het om een armenpenning gaat."
Merklood, rechthoekig van vorm met aan de voorzijde in een ovale parelrand een eigendomsmerk of huismerk met een odal,
een "4" met lange poot met initialen "D" en "A" en aan keerzijde mogelijk een "E".
Hoogte 3,1 / breedte 1,9 / dikte 0,2 mm.
Bodemvondst: traject spoortunnel Rotterdam. Museum Rotterdam 11517-364 G
loden penning, merklood of eigendomslood?
Voorzijde de letter "A" in een cirkel, keerzijde de letter "M" in een cirkel.
Datering 1550 - 1700, diameter 3,9 x 3,8.
Bodemvondst traject spoortunnel Rotterdam. Collectie Museum Rotterdam 11517-366
Driehoekig lood van 35 mm en 24 gram.
Gevonden in stortgrond van de Rotterdamse Laurenskerk
Zie Muntenbodemvondsten, collectie Rott04
Type dambord
Lood/tin, diameter 21 mm.
Gevonden in stortgrond uit Schiedam.
Zie Muntenbodemvondsten, collectie Rott05

Voor vergelijkbare in Dordrecht gevonden pseudomunten en typeringen klik hier.
Diameter 20 mm, gewicht 4,15 gram.
Wapen met dwarsbalk, periode 1350 - 1450. Pelsdonk 190.
MPO veiling 36 lot 4823 (9x Dordrecht + dit exemplaar).
Gevonden in Rotterdam. Collectie Rott07.
3x Voorzijde: 7V7 (1677 of 1777?)
Keerzijde: blanco
Diameter: 17 mm.
Gewicht  3,78 gram
Gevonden in Rotterdam
Opvallende centreerpunt.
collectie Rott10
2x Deze penning is gevonden in Brielle maar vertoont vermoedelijk het wapen van Rotterdam.
Diameter 32 mm
Collectie Rott09
Loodje met het wapen van Rotterdam met erboven het jaartal 1665 in een cirkel.
Op de keerzijde een naar links klimmende leeuw binnen een cirkel.
Afmeting 23 x 28 mm; 9,15 gram.
Schulman veiling 338 lot nr. 1527, collectie Rott06

Beschrijving door Paul Callewaert op FB Lodenpenningen-Méreaux;
Stedelijke Armenpenning 1665. Bodemvondst, Martijn van Gerven.
Stedelijke penning/armenloodje Rotterdam. De juiste functie van deze penning is niet gekend.
Materiaal: Lood.
Bewerking: Geslagen.
Massa: 12 gram.
Afmetingen: 25 mm. x 25 mm.
Aanmaakplaats: Rotterdam.
Datering: 1665
Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld. Binnen een gladde brede lijncirkel. Het wapen van de stad Rotterdam. Boven het wapen de datering. 1665
Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld. Binnen een gladde brede lijncirkel. Een klimmende en getongde leeuw naar links gewend. De staart naar buiten gekeerd.
Penning voor?

Vz: 1753 / HVD / R DAM
Kz: 3
Bron
Bodemvondstenwereld

Vz: 1753 / HVD / R DAM
Kz: 1
Diameter 38 mm, bron Facebook
Loden penningen-MereauxIn 1994 is de spoortunnel aangelegd in Rotterdam. U
it de opgravingen van het BOOR kwamen de volgende loodjes tevoorschijn.
De tekst is door Bouke Jan van der Veen als volgt gelezen:
Vz. +++ /+GODT LA / TET VVEL / GAEN / +56+ (God laat het goed gaan)
Kz. +OP+ / DIE x  DAE / IS + IST + GH / EDAEN / +++ (Op die dag is het gedaan)


In Leiden is een vergelijkbaar exemplaar gevonden, Schulman veiling 338, lot nr. 1525, 23 mm:
Vz: " +++/GODT+LA/TET+WEL+/AEN+/+5(9)+ "
Kz: " +OP/DIE+PAE/IS+IST+GH/EDAEN/+++ "

Verder werden er o.a. nog de volgende loodjes;
- zeven exemplaren met : "gothische letter ‘d’ tussen stippen en sterretjes, parelcirkel" met kz. monogram AH in parelcirkel
- een loodje met een kookpot "grape" op pootjesRotterdam / Charlois

Achthoekige penning met ingeslagen wapen van Charlois en gat - zink 29 x 29 mm. HAE veiling 48 25-11-2015 lot #8029.


Ontgrondingspenning.
O-05.A - W
In de collectie van het Rijks Museum bevinden zich 23 ontgrondingspenningen van Rotterdam uit 1769 met de volgende omschrijving:
Ontgronding te Rotterdam, penning bedoeld als bewijs voor turfdragers, -vullers of -tonners om turf in te mogen voeren uit de nieuw ontgronde venen.
Ontgrondingspenningen Rotterdam
Eénzijdige loden penning met ronde boven- en rechthoekige onderzijde, en gat er in.
Voorzijde: staande leeuw met wapenschild op borst tussen jaartal binnen omschrift.
Keerzijde: blanco.
Afmetingen ongeveer h 7,5 cm × b 7,5 cm × gewicht ± 150 gram
1769. Type
O-05.A t.m. W

Inventarisnummers NG-NM-8150- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV en 
W


 

O-05.X

Vz: Een klimmende leeuw naar links
Kz: blanco
Jaartal 1769
Diameter: 77 mm.
Type O-05.X
NNC GP-00598.

Referentie: cf. verv. v. Loon 433 = Vervolg 6 (1766) # 433, plaat 
XXXIX


In de collectie van het Rijksmuseum bevindt zich onder inventarisnummer NG-NM-8150-X deze Rotterdamse Ontgrondingspenning = Gildepenning.

Messing penning.
Voorzijde: naar links varend schip boven opschrift: "
Gij Moet Schoppe
 ".
Keerzijde: spade tussen de letters G en onder cijfer 203.
Diameter 3,6 mm en gewicht 11,84 gram. Datering 1769.

Dit is geen ontgrondingspenning, aangezien Rotterdam eerder beschreven ontgrondingspenningen in gebruik had in 1769.
In De Navorscher uit 1859 staat op pagina 70 onder nummer 115 een vraag over deze penning. De determinatie staat in De Navorscher uit 1874 op pagina 14-15.


Zie de speciale pagina over Ontgrondings - Passagiegelt penningen.

Penning(en) voor de Kraankinderen.
   
Collectie Rijksmuseum Amsterdam 34 exemplaren NG-NM-8149-A t.m. NG-NM-8149-HH
Kraankinderen of kraankinders is een oude term voor werklieden welk een hijskraan bedienden. Kraankinderen takelden met de kraan vrachten en versjouwden deze.
Het gaat vooral om kleine volwassen mannen die in vroegere eeuwen een op spierkracht aangedreven stadskraan in de haven gebruikten om schepen in- en uit te laden.
De lading bestond veelvuldig uit wijntonnen. Kranen waarmee ze werkten kenden een treerad waarin ze liepen om het hijstouw met de last te bedienen.
Kraankinderen werkten onder toezicht van de kraanmeester. De term kraankinderen was in gebruik in het huidige Nederland en België.
Onder meer de stadskraan in de Utrechtse binnenstad werd bediend door kraankinderen, in 's-Hertogenbosch bestond in de 17e eeuw een gilde met deze beroepsgroep.
In Gent werd het gildehuis van de Kraankinders aan de Kraanlei gebouwd door David t' Kindt.
Met de komst van de industriële revolutie verdwenen gaandeweg de op spierkracht aangedreven hijskranen en daarmee deze kraankinderen.
Tot in de 19e eeuw kende men de term kraankinderen toe aan kraan- en havenarbeiders.


Graanpenning van Rotterdam

Voorzijde: gotische letter M = graansoort Mout? waarnaast het stadswapen van Rotterdam geklopt
Keerzijde:
onduidelijk
Afmeting: 29 mm
Massa: 5,2 gram
Datering:
<1531
Materiaal: lood
Vindplaats: Rotterdam
Referentie: Numis 1140841, PAN-00030809


Armenpenning "Kelk / VIII"
2x
Voorzijde: Binnen een gearcreerde boord die een pseudo-omschrift voorstelt, in het veld, een kelk met zwevende H. Hostie
Keerzijde: Binnen een gearceerde boord die een pseudo-omschrift voorstelt, de gotische Romeinse cijfers VIII = waardebepaling acht.
Diameter: Ø 21 mm.
Massa: 5,49 gram
Materiaal: Lood/tin legering
Datering: z.j. ca. eind 15de eeuw, begin 16de eeuw

Bodemvondst: Ruud Günther in de regio Spijkenisse - Hellevoetsluis
Collectie: Rott12

Mogelijks is deze méreau/penning afkomstig uit de dorpskerk van Spijkenisse. Midden 15e eeuw werd op de plaats waar een houten kapel stond een nieuw stenen gebedshuis gebouwd. Het koor is niet recht op de toren gebouwd, en symbolisch het schuingezakte "Lichaam des Heren" voorstelt wat ook terugkomt in de zwevende H. Hostie (het lichaam van Christus). De nieuwe kerk werd in 1521 voltooid en feestelijk ingebruik genomen. Mogelijk werden bij deze gelegenheid penningen aangemaakt en bedeeld door de kerkmeesters aan de armen en minderbedeelden van de parochie.


Textiellood Rotterdam
 
2x  
Afmeting 33 x 37 mm, gewicht 14,69 gram. Gevonden bij opgravingen in Enkhuizen,
collectie EnkNO
Een gedane suggestie is dat het oude stadswapen van de stad Rotterdam is afgebeeld, de middelste baan zou dan de rivier de Rotte zijn.
Mogelijk is het omschrift ROTTERDAMME, maar dat zou ook aan de andere kant gestaan kunnen hebben.


Stoelpenning van de Laurenskerk(?)

Messing penning, entree / plaatsbewijs voor de Groote Kerk (Laurenskerk), 'overklop'. Stoelenpenning. Onder de letter "K" een ovale onduidelijke gravering.
Gegraveeerd: " N.36 / GROOTE / K ".
Datering 1775 - 1825, diameter 4,3 cm. Bodemvondst uit het Spoortunnel project.

Museum Rotterdam 11517-369


Gildepenningen van Rotterdam
 

Sluiten

Begin