Terug

Begin

Reimerswaal

De plaats Reimerswaal (alternatieve spellingsvormen: Reymerswael, Rommerswael) vindt haar oorsprong vermoedelijk in de Hoge Middeleeuwen. De eerste vermelding van het bestaan van de stad bestaat uit een melding van een aldaar afkomstige inwoner in 1203. Vanwege haar gunstige ligging aan de Oosterschelde, en daarmee een uitstekende handelspositie, ontving Reimerswaal in 1375 stadsrechten. De handel in de plant meekrap, en de daaruit gewonnen rode kleurstoffen alizarine en purpurine, brachten de stad grote voorspoed. Het omringende land was daarnaast rijk aan veen dat door de zee overspoeld was met zout water. Dit zoute veen, ‘moer’ of ‘darink’ geheten, werd afgegraven en verbrand: uit de as kon zout worden gewonnen. Het bijkomende nadeel van deze activiteit was dat de bodem inklonk: bij een dijkdoorbraak had de zee vrij spel en kon het land onderlopen. Tijdens de Sint-Felixvloed van zaterdag 5 november 1530 gebeurde dit voor de eerste maal, de stad zelf bleef echter gespaard. Tussen 1532 en 1564 werd de stad en het omliggende land meermaals geteisterd door overstromingen, vele inwoners zochten hun toevlucht in Tholen en Zierikzee. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog koos het stadsbestuur de kant van de Spanjaarden, een misrekening die zorgde voor de plundering en het platbranden van de stad door de Geuzen op 24 juni 1572. Ondanks dat enkele bewoners na jaren terugkeerden konden zij de stad niet meer opbouwen; de Staten van Zeeland lieten tussen 1626 en 1632 de stad ontruimen en verkochten de gebouwen en het land. Aan het begin van de achttiende eeuw verdwenen de laatste ruïnes in de golven. Heden ten dage ligt de Oesterdam recht over de restanten van de stad.
De mal waaruit deze penningen zijn gegoten werd zeker tot in het begin van de 20e eeuw gebruikt.

Loden penningen van Reimerswaal.
Vz: wapen Reimerswaal / Kz: letter V, 25 mm, Pelsdonk 88
Vz: Zwaard / Kz: letter T, 25 mm, Pelsdonk 120,
07-2023 aangeboden op MA-Shops
Vz: Tweekoppige Adelaar / Kz: Letter M, 25 mm, Pelsdonk 121
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5674
 

 

Vz. wapenschild Reimerswaal.
 Kz. letter V. (Pelsdonk 01.18),
 
Vz. dubbelkoppige adelaar.
 Kz. letter M. (Pelsdonk 121)

Vz. zwemmende leeuw.
Kz. monogram (M). (Pelsdonk -).
Lood 25 mm.

Later werk, echter uit originele mal.
De mal waaruit deze penningen zijn gegoten werd zeker tot in het begin van de 20e eeuw gebruikt.

Schulman veiling 357, lot #1764

Loden  gietboompje, ca. 131 mm hoog, voorzien van vijf loden penningen ca. 25 mm
Vz. wapenschild Reimerswaal.
Kz. letter V. (Pelsdonk 01.18),
Vz. Zwaard.
Kz. letter T. (Pelsdonk 120, 2 exemplaren),
Vz. dubbelkoppige adelaar.
Kz. letter M. (Pelsdonk 121)
Vz. zwemmende leeuw.
Kz. monogram (M). (Pelsdonk -).
 
De mal waaruit deze penningen zijn gegoten werd zeker tot in het begin van de 20e eeuw gebruikt.
Schulman veiling 357 lot #1765 en veiling 359 lot #1256


 
2x

Voorzijde: Wapenschild binnen cirkel
Keerzijde: Kort kruis binnen cirkel
Afmeting: 26 mm (afbeelding x2)
Datering: < 1531

Materiaal: lood
Vindplaats: Reimerswaal.

Referentie: vgl. Pelsdonk 209. Pb.
Schulman veiling 349 #1793

Verblijfplaats: particuliere collectie Reim01

Hetzelfde type loodje is gevonden in Nieuwlande, collectie Nieu15

2x

Sterlingtype met hoofd.
Voorzijde: Gekroond aanziend hoofd doorbreekt binnencirkel.
Keerzijde: Lang kruis met tussen de benen drie bolletjes.
Afmeting: 18,7 mm.
Datering: circa 1275 - 1350.
Materiaal: lood
Vindplaats:
Reimerswaal
Referentie: Pelsdonk 216. Pb.,
Schulman veiling 349 #1791

2x Voorzijde: Kruis met een grote stip in de kwartieren
Keerzijde: onduidelijk lijnenspel
Afmeting: 15 mm.
Datering: 15e - vroeg 16e eeuw
Materiaal: lood
Vindplaats:
Reimerswaal

Bron: OMG Reimerswaal
2x Voorzijde: Kruis welke de binnencirkel doorkruis met drie punten in de kwartieren
Keerzijde: onduidelijk lijnenspel
Afmeting: 15 mm.
Datering: 15e - vroeg 16e eeuw
Materiaal: lood
Vindplaats:
Reimerswaal

Bron: OMG Reimerswaal

 

 
Voorzijde: G in binnencirkel
Keerzijde: gevoet kruis
Afmeting: 25 - 30 mm
Massa: o.a. 14,51 - 26,33 gram
Datering: vroeg 16e eeuw?
Materiaal: lood
Vindplaatsen o.a.:
Middelburg (Numis 1036673 26 mm, 1037254 25 mm), Goes, Nieuwlande, Reimerswaal,
Woudrichem (24 mm Numis 1112867), Oost Souburg, Arnemuiden Nr. 009,
Referentie:
Pelsdonk 14.02.1.V-454 26-30 mm,
Verblijfplaatsen:
Muntenbodemvondsten.nl, Vondsten.nl 32473, 40471, Numis 1037254, 1036989 = 14,51 gr; 25 mm, Oost-Souburg
Bron:
Vr77a en Vr77b  

AK: De loodjes lijken uit twee helften te bestaan, maar dat is niet zo. Het is gewoon slecht gegoten. 
Aan de hand van het kruis zou ik denken dat het vrij vroeg te dateren is, 16e eeuws? G voor Gerst?, armenpenning...
Een suggestie is dat dit een armenpenning is voor het Gasthuis te Goes, 15e - 16e eeuw. Zekerheid is hier echter niet over.

 

Graanpenningen of Koren accijns loden gevonden in, of toe te schrijven aan Reimerswaal. (Zie ook de speciale pagina over graanpenningen)
In Reimerswaal hebben twee molens gestaan, een standaard korenmolen en een getijdenmolen.

    2x Voorzijde: in gotische letters 'hAver' waarboven, een rad/wiel.
Keerzijde:
in gotische letters 'hAlF', waaronder de gotische letter M / Half Mud
Instempeling: -
Afmeting: 20 x 17 mm
Massa: 8,7 gram
Datering: 1500 - 1600
Materiaal: lood
Vindplaats: Amsterdam
Verblijfplaats: particuliere collectie
Bron: Loden penningen-Méreaux 441094382
Voorzijde: gotische letter M = Mud
Keerzijde:
in gotische letters '....' waaronder een rad/wiel
Afmeting: 22 mm
Massa: 8,95 gram
Datering:
<1531
Materiaal: lood
Vindplaats: Reimerswaal
Referentie:
Pelsdonk 14.04.1.IV afbeelding 472
Voorzijde: gekroonde M en bollen in het veld
Keerzijde: ?tekst?
Diameter: ?
Massa: 2,73 gram
Datering: <1531
Vindplaats: Reimerswaal
Referentie: Numis 1036563
Voorzijde: gotische M = Mud
Keerzijde: pot / ketel
Diameter: ?
Massa: 1,61 gram
Datering: <1531
Vindplaats: Reimerswaal
Referentie: Numis 1036573

 
Terug

Begin