Terug

Begin

...Kampen

 

Holpenningen van Kampen werden brabantsche of duitmer genoemd

Referentie  
P.C. K.01 K.02 K.03
VdCh. - - -


 

Graanpenningen of Koren accijns loden, permissiemuntjes gevonden in, of toe te schrijven aan Kampen. (Zie ook de speciale pagina over graanpenningen).
Deze (armen)penningen werden ook wel noodgeld uit 1578 van Kampen genoemd.
Volgens Corst Jordens is het waarschijnlijker dat ze als armenpenningen of als import penningen voor koren en rogge werden gebruikt in de stad.
Referentie: Corst Jordens.
Zeer waarschijnlijk koren accijns loodjes
In The Coinhunter nummer 28-1988 staat op pagina 45 het artikel "Boeiende vondsten uit Kampen" van J. Broek

2x z.j. (vóór 1600), KAMPEN
Voorzijde: Stadspoort + CIVITAS CAMPENSIS
Keerzijde: halve cirkel met punt, R boven
Diameter: 18.8 mm
Massa: 4.43 g
Collectie: MvdH
Pelsdonk 49
Schulman b.v. E-Auction 2, 20-10-2020 lot 3592 Lot 3593
Voorzijde: x C[IVIT]AS · CAMPENS[I]S (op ruw uitgeknipt plaatje met grote stempel stadspoort)
Keerzijde:
twee ringen met centrumpunt.
Instempeling: -
Afmeting: - / -
Datering: 1500 - 1600
Materiaal: koper
Vindplaats: Laurens Schulman veiling
29, 10-12 november 2003 lot 1018
Verblijfplaats: ?
Referentie:
Corst Jordens 1480/i
Voetnoot: Gebruikt als exportvergunning om koren uit te voeren tijdens schaarste.
Navraag naar bovenstaande voetnoot bij de huidige firma Schulman in januari 2019 leverde de volgende reactie op:'Conclusie: diegene die deze beschrijving heeft gemaakt zal Corst Jordens geïnterpreteerd hebben en er een kleine draai aan hebben gegeven (gezien de waarde van het stuk vermoed ik niet dat het Laurens zelf zal zijn geweest). Desondanks had deze stelling (in mijn optiek) nooit als waarheid vermeld mogen worden en was het beter geweest indien men de woorden 'wellicht' of 'vermoedelijk' had gebruikt.'
2x Voorzijde: stadspoort met drie torens binnen een cirkel, in de buitenrand CIVITAS CAMPENSIS
Keerzijde:
Eén cirkel met een punt in het centrum
Afmeting: 27 x 27 x 27 mm
Materiaal: koper
Vindplaats: Kampen. Collectie MvdH.
Referentie: Cost Jordens 1480/5
Dergelijke korenpenningen werden gebruikt als soort van exportvergunning om koren uit te voeren in periodes van schaarste. Het is dus geen graanloodje voor de controle van de impost op het gemaal. 
De cirkels staan voor een graanmaat (hoeveelheid graan) maar het is onduidelijk welke graanmaat een cirkel is.
Voorzijde: stadspoort met drie torens binnen een cirkel, in de buitenrand CIVITAS CAMPENSIS
Keerzijde: Twee cirkels met een punt in het centrum
Afmeting: 26 x 26 x 26 mm
Massa: 3,41 gram
Materiaal: koper
Referentie: Cost Jordens 1480/i.
In 2018 aangeboden door munthandel Henzen met de volgende veronderstelling welke volgens mij beter vooraf gegaan had kunnen worden met 'vermoedelijk'
'Dergelijke korenpenningen werden gebruikt als soort van exportvergunning om koren uit te voeren in periodes van schaarste.'
Voorzijde: stadswapen binnen cirkel
Keerzijde: halve cirkel met punten in centrum
Afmeting: 16,5 x 17 mm.
Materiaal: koper
Vindplaats: Veiling 28 Karel de Geus lot nr. 1235 
Referentie: Cost Jordens 11 (vz); 16 (kz).
Voorzijde: stadswapen binnen cirkel
Keerzijde:
M R
Afmeting: 18,5 x 17,5 mm
Datering: -
Materiaal: koper
Vindplaats:
MPO veiling 40 kavel 5922
Verblijfplaats: particuliere collectie
Codering:
Kamp01
Referentie:
vgl. Cost Jordens 14(vz) / 17(kz)
Voorzijde: stadswapen binnen cirkel
Keerzijde: (h
alve) cirkel(s) met punt(en) in centrum
Afmeting: -
Datering: -
Materiaal: koper
Vindplaats: Schulman veiling 344 lot 1324: AE (2) en Pb (5).
Opmerkingen: Met betrekking tot de mogelijke export vergunning schrijf Corst Jordens op pagina 98 .
In De Navorscher van 1860 is op pagina 184 nog het volgende te lezen.
Voorzijde: monogram H C A W (?).
Keerzijde: meerdere cirkel
s
Diameter 26 mm
Massa: 4 gram
Vindplaats:
in Kampen op een plaats waar molens hebben gestaan, Bodemvondstenwereld.nl

Dit exemplaar vertoont grote gelijkenis met het exemplaar wat in Zwolle is gevonden,
d
iameter 23 mm, gewicht 4,00 gram, collectie Zwol07
Voorzijde: stadswapen van Kampen
Keerzijde: R waaronder een cirkel met een punt in het midden
Diameter: 23 mm
Massa: 4,91 gram
Referentie: Pelsdonk 01.14 afbeelding 048.
Voorzijde: stadswapen van Kampen
Keerzijde: R waaronder een halve cirkel met een punt in het midden
Diameter: 24 mm
Referentie: Pelsdonk 01.14 afbeelding 049.?Korenloodje?
Lood.
Voorzijde: Stadswapen op drie lijnig kruis
Keerzijde: Stadsschild met adelaar.
Gebruikt als exportvergunning om koren uit te voeren tijdens schaarste.Token? van Kampen
In de handel wordt wel het onderstaande type koperen penning of token als duit aangeboden.
Exemplaar aangeboden in veilingcatalogus 54 van Coin Investment B.V. onder nummer 539.
Bij Verkade afgebeeld op plaat 219 als nummer 4.
Aangeboden op Marktplaats 06-2018

 

Dit muntje zou dan een zeer vroeg type moeten zijn uit een van de eerste emissies geslagen ergens tussen 1590 en 1600.
Het type sluit echter geheel niet aan bij de typen die elders in deze periode (ook te Kampen) zijn geslagen.
Volgens Kees Pannekeet kan dit dan ook geen duit zijn maar is het eerder een raadsteken of wellicht een armenpenning.
De letters C A P op de voorzijde kunnen dan mogelijk vertaald worden als Campen Armen Penning.
In het blad de Beeldenaar heeft Arent Pol (Munt of penning? de Beeldenaar september/oktober 1989 blz.160-163)
een artikel gewijd aan o.a. dit stuk.
In dit artikel wordt aannemelijk gemaakt dat dit een raadsteken is aan de hand van vergelijking met andere exemplaren uit Zutphen, Deventer en Groningen.


Gasthuis Kampen?

Bovenstaand loodje werd in december 2017 aangeboden op Ebay.
Bodemvondst uit de omgeving van Kampen. Gewicht 42,11 gram.
De letters G K zouden staan voor Gasthuis Kampen.
Ik betwijfel dit omdat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat een instelling als een gasthuis zulke grove, zware loodjes uitgeeft.


Textiellood

Voorzijde: ontbreekt, vermoedelijk
het stadswapen van Kampen en de legende ‘CAMPEN’
Keerzijde: 1668 / CAMPEN / STAEL
Diameter: 40 mm
Massa: 20 gram
Gevonden in de oude dorpskern van Urk onder een oude boerderij, in dat wat mogelijk een stortput van een boerderij is geweest uit de 17-18de eeuw.
 
Terug

Begin