Sluiten

Begin

...Hoorn

Onbekende penning met wapen van Hoorn

Vindplaats: Omgeving Zaandam
Diameter: 32mm
Materiaal: Lood
Referentie: Geen. colMvdH


Loodje met het wapen van Hoorn
 Detail

Vindplaats: Hoorn
Afmetingen: 20 x 30 mm
Materiaal: Lood
Referentie: Geen.
colMvdH


Presentiepenning van het Weeshuis

Vindplaats: Hoorn (tuin van het Weeshuis)
Diameter: 35 mm
Materiaal: Lood
Referentie: Geen (er is nog één exemplaar bekend welke ook gevonden is in de tuin van het Weeshuis).
collectie MvdHVindplaats: Hoorn (tuin Weeshuis)
Afmetingen: 37 x 43 mm
Materiaal: Lood
Referentie: Geen (mogelijk een bewijs dat een weesjongen had gewerkt in de lakenindustrie).
collectie MvdH


Loden penning

Voorzijde: stadswapen Hoorn
Keerzijde: W - I I
Afmeting: 30 mm - 4 mm dik
Massa: 27,06 gram
Vindplaats: omgeving Amsterdam
Brandspuitpenning Wijk I I = Wijk 2? Weeshuispenning?


Trotseerlood van Hoorn

Vindplaats: Onbekend
Afmetingen: 40 x 50 mm
Materiaal: Lood
Referentie: Publicatie Kwartaalblad 1981 nr.4, Oud Hoorn. Muntmeesters op het Dak pagina 27 #16 (vermoedelijk afkomstig van de Oosterpoort).
Steijn 27-16, colMvdH

Trotseerloden van Hoorn:


Steijn 27-15
colMvdH

Steijn 28-21 (1774)
colMvdH

Steijn 28-21
colMvdH

Steijn 28-27
colMvdH

Ben's Zoekpagina
 Weldadigheidspenning van Hoorn.

Voorzijde : Een houten kruis tussen "IN-RI" . Onder de letter R een hartje en boven het kruis ingestempeld. Omgeven met een effen bandje.
Keerzijde : Boven in de wolken het alziend oog. Daaronder een Hoorn. Ook met een effen bandje omgeven.
Diameter : 25 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 298.Archeologisch onderzoek in 2010, tijdens rioolwerkzaamheden van de Noorder Havendijk tot de Compagniesbrug, in Enkhuizen hebben een onbekende penning van Hoorn aan het licht gebracht. Het is enkelzijdig gestempeld en heeft een bevestigingsgat in het midden.
Bovenaan staat in gotische letters "
HOERN " en daaronder het stadswapen met Hoorn. Een eenhoorn als wapendrager ontbreekt.
Aan weerszijden van het wapenschild is een florale versiering aanwezig.
Meer hierover is te vinden in de west Friese Archeologische rapporten 46 op pagina 272 met een afbeelding op pagina 274.
Huis van Hilde object 51698 datering 1500 - 1550, diameter 35 mm.


Onbekende penning

Gevonden te Hoorn,  
VZ: WEFH M . KZ: blanco 
Gewicht 31,14 gram. Diameter Ø 28,7 x 29,1. Dikte 5,15
Beschreven op Muntenbodemvondsten.nl


Haringnetloden?

Zie ook het zeer informatieve artikel van Christiaan Schrickx 'Keurloden voor haringnetten' in Westerheem 2016 / 03

In (de omgeving van) Hoorn zijn loodjes gevonden, die als keurlodenvoor haringnetten uit het begin van de 17de eeuw beschouwd kunnen worden.
Dat Hoorn een bescheiden nijverheid van het breien van haringnetten en een klein aantal haringschippers kende is historisch bekend, maar vondsten die hiermee in verband kunnen worden gebracht zijn schaars.
Het is goed mogelijk dat in de omgeving van de Westerdijk haringvissers woonden.

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: H.F - 160.
Datering: 160?
Vindplaats: Hoorn, Westerdijk
Bron: AWF_WAR_159 Hoorn Westerdijk137-149. download rapport

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: H.F - 1608
Datering: 1608
Vindplaats: Hoorn, Westerdijk
Bron: AWF_WAR_159 Hoorn Westerdijk137-149. download rapport

2x

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: onder parelcirkel een rozet - I.I.G. - 1629
Datering: 1629
Afmeting: 19 mm
Massa: 6,63 gram
Vindplaats: Wognum 27-07-2021
Collectie: Michel Faber

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: binnen puntcirkel W - 1648
Datering: 1648
Afmeting: 15 mm
Massa: 8,3 gram
Vindplaats: onbekend
Collectie: Peter Eggers
Bron: BagSeals
BSG.CS.01654
Onbekend lood

Lood, gevonden door ES in Hoorn waarvan geen verdere gegevens bekend zijn.
Op Muntenbodemvondsten staat een discussie met betrekking tot dit lood.


Loden penning met persoonsnaam

Voorzijde: IESAIAS. REYNS. ANNO 1586 Vijfbladige roos met drie rijen bloembladen
Keerzijde: Cirkel waarin een zespuntige ster/bloem versierd met stippen.
Materiaal: lood 37 mm 17,34 gram.
Gevonden in 1918 op het terrein van hoeve Vredehof, Koepoortsweg te Hoorn. De voortuin hiervan werd 1883 opgehoogd met grond van de afgebrande Grote Kerk (Oud Hoorn 2007-3).
Jesajas Reyns blijft onbekend.
HAE veiling mei 2019 lot 2053


Werkmansvereeniging Hoorn

Hoorn, Coöperatieve werkmansvereeniging 'Door Eendracht Sterk', opgericht 1872.
Eenzijdige betaalpenning (bracteaat) van 10 cent.
Tekst: WERKMANSVEREENIGING HOORN rond 10 / C
Materiaal messing 22,5 mm 1,18 gram. Referentie: Kooij CC019-2
HAE veiling mei 2019 lot 2055


Hoorn 600 jaar stadsrechten 1357 - 1957

Plaquette / penning
Diameter: 59 x 59 mm
Collectie: Hoor02Graanpenningen of Koren accijns loden gevonden in, of toe te schrijven aan Hoorn. (Zie ook de speciale pagina over deze graanpenningen)
 

Armenpenningen of Armenloodjes in Hoorn.

De 17e eeuwse samenleving telde veel behoeftigen die als aanvulling op hun mager inkomen waren aangewezen op de liefdadigheid van de gemeenschap.
Een niet vermogende weduwe met jonge kinderen werd door de locale overheid, respectievelijk kerkelijke instantie op beperkte schaal in het levensonderhoud bijgestaan.
Men verstrekte halve- en kwart broden, afhankelijk van het aantal kinderen.

Broodverstrekking t.o.v. het aantal kinderen.

aantal kinderen:

halve broden:

+ kwart brood:

-

1

-

1

1

1

2

2

-

3

2

1

4

3

-

5

3

1

6

4

-

7

4

1

8

5

-

Jouke Jans woonde in 1733 aan 't watertje in Hoorn. Ze was een weduwe met acht kinderen en kreeg wekelijks armenpenningen voor vijf halve broden.
Dit waren grove roggebroden van 20 pond per stuk. Zo'n half roggebrood woog dus tien pond en kostte normaalgesproken tussen de zes en zeven stuivers.
De behoeftigen kregen loden penningen in plaats van courant geld.
Op deze manier kon het geld alleen uitgegeven worden aan de eerste levensbehoeften en niet aan andere zaken zoals drank bijvoorbeeld.
In de buurt van het armenhuis te Hoorn waren bijvoorbeeld veel kroegen (Rode Steen).
Een armenpenning voor brood was dus alleen inwisselbaar bij de bakker. De bakker had een jaarcontract met de "armenzorg".
Naast broodpenningen bestonden er ook turfpenningen, stropenningen, houtpenningen, gasthuispenningen voor onderdak en soms, o.a. bij feestdagen, wijnpenningen.
Naast roggebrood werden er jaarlijks ook grote hoeveelheden turf verstrekt. De turf werd per ton gekocht van de turfschippers.
Hoorn had jaarlijks gemiddeld 10 tot 20 turfschippers gecontracteerd.
De turf kon d.m.v. inlevering van een turfpenning door de "thuiswonenende armen" bij de turfopslag worden opgehaald.
In Hoorn heeft in de 18e eeuw zo'n turfpakhuis aan de Binnenluiendijk gestaan. 

jaar

beschikbare turf voor de armen in tonnen:

Inkoopprijs per ton

totaal bedrag

1680

5029

6½ stuiver

fl. 1656,00

1681

5412

6½ stuiver

fl. 1799,00

1682

4472

7 - 8st,1duit

fl. 1745,00

1683

4505

6½ stuiver

fl. 1762,00

1684

6080

5½ stuiver

fl. 1680,00

1685

6108

6 stuiver

fl. 1832,00

Het benodigde geld voor de armenzorg kwam van verschillende instanties zoals:
- donaties: erflaters die de armenzorg geld nalieten
- belasting: als er onroerend goed verkocht werd (een huis of een perceel land) was het wettelijk vastgelegd dat elke 80ste penning van het bedrag aan de armen toekwam (belasting van 1,25 %)
- collectes, loterijen, inkomsten van door de armen verrichte werkzaamheden, speculaties in de compagnieën, bakengelden, rente, enzovoort.
De donaties en de belasting brachten het meeste geld op.
Deze loodjes werden vermoedelijk aan armen in Hoorn verstrekt vanuit een kerk.
De Noorderkerk in Hoorn zou dan weleens deze kerk geweest kunnen zijn,
omdat deze kerk vroeger een twee splitsing kende met een aparte armenkerk.
In de archieven van Hoorn is te achterhalen dat er sprake was in de 17-de eeuw van turfuitdeling aan armen en wijn verstrekking aan pas bevallen arme vrouwen om aan te sterken.
Dit ging uit van een kerkelijke instantie. Ook wordt in de archieven gesproken over het verstrekken van roggebroden .
(Bron: S. Bosma)

Sluiten

Begin

In West Friesland gevonden Armenpenningen Koren accijns loodjes
In hun studie; "Wie het eerst komt die het eerst maalt"  Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland
(Westerheem 04-2016 en WAR-91) hebben Marco van der Harst & Christiaan Schrickx aangetoond dat het geen armenpenningen zijn maar koren accijns loodjes.
Graanpenningen of Koren accijns loden gevonden in, of toe te schrijven aan Hoorn. (Zie ook de speciale pagina over deze graanpenningen)

vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: tijdens het bouwrijp maken van het terrein
tekst voorzijde:
Г а Г
tekst keerzijde:
Г O а

Vindplaats: Hoorn, Julianapark
materiaal: lood
vondstomstandigheden: opgestorte grond van Het Breed (Hoorn)
tekst voorzijde: r / LArX
instempeling: wapen van Hoorn

Vindplaats: Hoorn, Veemarkt
materiaal: lood
vondstomstandigheden: grond 2 meter diep afgegraven
tekst voorzijde: grote M
instempeling: wapen van Hoorn

Vindplaats: Enkhuizen
materiaal: lood
vondstomstandigheden: opgestorte grond uit binnenstad
tekst voorzijde: grote M
instempeling:
І

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: in afgegraven grond
tekst voorzijde:
III
instempeling: ƒ
tekst keerzijde: PX / rog

Vindplaats: omgeving Enkhuizen
materiaal: lood
tekst voorzijde: onleesbaar
instempeling: ƒ

Vindplaats: Hoorn
materiaal: lood
tekst voorzijde: grote M
instempeling:
д
tekst keerzijde: PX / rog

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: in afgegraven grond
tekst voorzijde: r /
r A r
instempeling:
д
tekst keerzijde: PX

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: in afgegraven grond
tekst voorzijde: r /
r A r
instempeling:
д
tekst keerzijde: PX / rog

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: in afgegraven grond
tekst voorzijde:
lArK
tekst keerzijde: ROG

Vindplaats: Enkhuizen, nieuw industrieterrein
materiaal: lood
tekst voorzijde: een grote
V
instempeling:
ф
tekst keerzijde: r /
lArK

Vindplaats: Hem, Hemmerbuurt naast nummer 229
materiaal: lood
vondstomstandigheden:
tekst voorzijde: PX / rog
tekst keerzijde: r /
lArK

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: afgegraven grond bij bouwrijp maken
tekst voorzijde: onleesbaar
instempeling: R
tekst keerzijde: PX / rog

Vindplaats: Hoorn, Achterom
materiaal: lood
vondstomstandigheden: afgegraven grond bij bouwrijp maken
tekst voorzijde: LA…
instempeling: R
tekst keerzijde: …X

Overige Hoornse Koren accijns loodjes


Voor details zie Muntenbodemvondsten en
ander exemplaar op Muntenbodemvondsten


Zie ook DDA 94
(verkeerd om afgebeeld)


Gevonden in Bovenkarspel

 


Vindplaats Amsterdam


23 x 17 mm, 3 gr
Gevonden bij opgravingen aan 't Jeudje.
Op de website van De West-Frisae 4 staan nog veel meer Graanloodjes.
Ook op Muntenbodemvondsten 141263, 141262 en 141260
Sluiten

Begin