Sluiten

Begin

Harlingen

Brandspuitpenningen:

Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel het wapenschild van de stad Harlingen. Boven het wapen de letter J Wat staat voor cijfer 1
Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel een brandspuit op slede met toebehoren. Boven op de pomp, een brandslang met brandspuit.
Op de waterbak van de pomp een vierpas, met het cijfer 4 voor pompnummer 4.
.Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.

Materiaal: Messing.
Diameter: 46 mm.

Uit MPO veiling 36, 14 november 2012,
Harlingen 19e eeuw - volledig gegraveerde brandspuitpenning z.j. messing - 46 / 45 mm - kavels:
4434;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 4 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 1 ingegraveerd binnen dubbele ring
4447;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 2 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 3(?) ingegraveerd binnen dubbele ring
4448;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 5 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 71(?) ingegraveerd binnen dubbele ring, collectie Harl01
Veiling no. 8, J.B. Westerhof 1989 lot 947. Stadswapen met cijfer 14, brandspuit met nummer 3. Diameter 46 mm.
Collectie Fries Museum, Leeuwarden

N13327

N13328

N13329Uit Schulman veiling 349 #1754. Geheel gegraveerd. Dirks -. Messing 38,3 mm.
Vz. GEMEENTE / HARLINGEN / twee gekruiste palmtakken, dit alles binnen een eenvoudig versierde buitenrand.
Kz. BRAND / MEESTER binnen een samengebonden bladerkrans.


Legitimatie penning politie gemeente HarlingenVoor bakenloodjes van Harlingen met de letters A K zie: driehoekig CFA ,
Ø ± 23 mm CFB , Ø ± 29 mm CFC en CFF .
Met de letters I D - H M of C Z - H M


Penning 750 Jaar Harlingen

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE Nummer: 0382
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 50 mm
Massa: 61 gram
Materiaal: brons
In 1984 uitgegeven door Koninklijke Begeer B.V. met waarborgcertificaat.
Collectie Harl04

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE Nummer: 0382
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 50 mm
Massa: 51 gram
Materiaal: zilver
In 1984 uitgegeven door Koninklijke Begeer B.V.
Collectie Harl09

Token 750 jaar Harlingen

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 23 mm
Massa: 6,4 gram
Materiaal: brons
Literatuur: Nederlandse herdenkings- en gelegenheidspenningen van steden 1935 - 1989 #381.

Collectie Harl05

Ook met draagoog
Collectie Harl07
In de catalogus
van Kreuk en Mevius (Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van steden 1935-1989), wordt ook nog een 25 mm (381A) exemplaar vermeld.


Penning NMB bank1984

Voorzijde: stadhuis van Harlingen
Keerzijde: NMB / bank / 25 mei 1984
Dimater: 30 mm
Materiaal: wit metaal
Referentie: Kooij RZ108A (met als datum 1 september 1984)
Collectie: Harl10Wijnaldum 1992

Bronzen exemplaar van de Wijnaldum-munt uitgegeven om de opgraving bij Wijnaldum in 1991 te bekostigen.
De opbrengst van de muntverkoop droeg bij aan het archeologische terpenonderzoek van de terp Tjitsma te Wijnaldum bij Harlingen.
Voorzijde: SA LANG'T DE WIJN FAN 't WOLKEN WAAIT EN DE WRALD STIET....
Keerzijde: de tekst: WINAAM WIJNALDUM.
Brons / ø 30 mm. Er zijn ook exemplaren in goud aangemaakt

Geslagen bij 's Rijks Munt
Collectie: Harl08Gaspenningen GA101

Voorzijde: Harlingen
Keerzijde: (waarde) GAS
GA101.1  2½, 23,5 mm, zink. Collectie Harl02
GA101.2  10 , 15,0 mm, zink. Collectie Harl03Hondenpenningen

Datering: 1911
Keerzijde: getal 49 ingeslagen
Diameter: 30 mm
Massa 7 gram
Materiaal: koper
Kooij: 1267
Bron:
Bodemvondstenwereld

Datering: 1907
Keerzijde: getal 84 ingeslagen
Materiaal: messing
Kooij: 1263
Aangeboden op MP 092021

Hondenpenningen van Harlingen in de collectie van het Fries Museum
1890: NA11475
1899: NA10660
1900: NA11479
1901: NA10630
1904: NA11480
1905: NA11481
1906: NA11482
1910: NA10387

1910: NA10386


Geboortepenning van Harlingen in DDA 124 pagina 23.


Prijspenning Kunstnijverheids-Tentoonstelling Harlingen1908

Voorzijde: 1ste Prys / voor Glas / Graveerwerk . Op naam van W.J. Bastian Jr . Rechtsonder B.U. = Begeer Utrecht.
Keerzijde: Kunstnijverheids- / Tentoonstelling / HARLINGEN / 1908
Diameter: 50 mm
Materiaal: zilver
Opmerking: dit is een ‘algemene prijspenning’ vervaardigd door de firma Begeer in de periode 1880 – 1935 (vermoedelijk tussen 1890 en 1920).
Collectie: Harl06Rekenpenning / Jeton

Rekenpenning Leeuwarden 'Het Slechten van de Forten te Leeuwarden, Harlingen en Stavoren'
Voorzijde:Het afbreken van de drie forten, PRICIPIVM LIBERTATIS 1580
Keerzijde: David met slinger (Willem van Oranje) en Goliath (Spanje) in gevecht
Materiaal: zilver
Afmeting: 30 x 30 mm
Referenties: Dugn.2805, vLoonI.281.2, Tas161
Op vierkant plaatje geslagen exemplaar RRRR,


Lakenlood van Harlingen

Voorwerp: lakenlood van Harlingen
Materiaal: lood
Afmetingen: diameter 22 mm
Datering: 17e eeuw
Beschrijving: vz. wapen van Harlingen
kz. blanco
Vondstnummer: JLL4-8
Beschrijving en collectie: Wf4, J. den DasGildepenning Timmerliedengilde

Harlingen 1749/1763 - Overmanspenning van het timmerliedengilde (WK.10.1)
Voorzijde: Gekroond stedelijk wapenschild op versierde cartouche
Keerzijde: Ovaal schild met winkelhaak en passer binnen banderol met gegraveerde tekst waarvan de linten een bloemenkrans rond het schild vormen
gegraveerde tekst IELLE - EELKES * DEN 25 NOVEMBER * 1763 -
Materiaal: zilver met fraaie getordeerde sierrand
Diameter: 46 mm
Massa: 35,12 gram
HAE veiling mei 2016 #6187

Gildepenningen van Harlingen in het Fries Museum:
Gildenpenning van het timmermansgilde te Harlingen van Duirck Heeres, collectie #N13326
Gildenpenning van het kleermakersgilde te Harlingen van Joghim Sande, collectie #N13315
Gildenpenning van het kuipersgilde te Harlingen van Hendrijck Thissen Moeijman, collectie #NA021595
Gildenpenning van het kuipersgilde te Harlingen van Marten Pijers, collectie #NA02134
Gildenpenning van het linnenweversgilde te Harlingen, collectie #N13323
Gildenpenning van het linnenweversgilde te Harlingen van Ian Reiners, collectie #N13324
Gildenpenning van het weversgilde te Harlingen van Luittien Jieskes, collectie #NA01025
Gildenpenning van het schoenmakersgilde te Harlingen van Pieter Jurjens, collectie #NY13309A

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Tjeerd Pieters, collectie #N13322

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Marten Atses van der Wouda, collectie #NY13321

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Henderik Ewerts Panneboeter, collectie #N13320
Gildenpenning van het bakkersgilde te Harlingen van Mijnne Ages, collectie #N13318
Gildenpenning van het kleinschipperssgilde te Harlingen van Eeltje Sikkes, collectie #N13307

Gildenpenning van het scheepstimmermansgilde te Harlingen van Fonger Broers, collectie #N13325

Amsterdam Museum: Gildenpenning van het schoenmakersgilde te Harlingen van Jan Geerdts van Gelder, Fyner v.s. Gielt, collectie #36225


Gildepenning

Op naam van Lammert Sib Berens (van het Smids- en Panneboetersgilde?)
Datering: 1765
Diameter: 56 mm
Massa: 14,13 g
Bron: gevonden bij Workum door Piet Bouma
NNC 1148337, PAN-000607481765 Overlijden Feddrik Fontein, arts te Harlingen.

Voorzijde: Planten, skelet enz.
Keerzijde: Rouwende vrouw bij graftombe.
Materiaal: Lood
Diameter: 59 mm
Literatuur: KPK 3114; DPR III-1459; Bemolt 1210. B.C. van Calker.
Bron: Karel de geus veiling 55 lot 1316TROUW VAN HARLINGEN, STAVEREN EN WORKUM AAN PRINS WILLEM V

Voorzijde: Borstbeeld van prins naar links
Keerzijde: de drie stadswapens onder oranjeboom.
Datum: 1783
Zilver
Diameter: 27,7 g. 8,57 g
Door Schepp.
Literatuur: VvL. 586; KPK. 3413; DPR 1930.
Er zijn slechts enkele exemplaren bekend.
Uit veiling Schulman 30 maart 1925, kavel 2093. Nu Schulman veiling 354 lot #
1204


Voorzijde: buste naar links
Keerzijde: drie stadswapens onder Oranjeboom
Goud
Diameter: 28 mm. 8,35 g
Rietdijk veiling 414 lot 325


HARLINGEN. BELONINGSPENNING VOOR DE SCHUTTERIJ VOOR HET BEWAKEN VAN DE STAD IN SEPTEMBER 1787

Voorzijde: De Vrijheid met speer, vrijheidshoed en hoorn van overvloed bij altaar met het stadswapen. Soldaat weert met degen en schild een aantal woestelingen met dolken af.
Keerzijde: DE VRIJHEID STAAT EN STAD / DOOR MUITZUGT AANGERAND / ONTSTAK DER SCHUTT'REN / MOED / VOOR 'T KWYNEND VADER= / LAND / 1787
Door J. Lageman.
Diameter: 32 mm
Massa: 10,53 gram
Materiaal: zilver
Literatuur: VvL. 697.
In 1788 op stadskosten vervaardigd en op het stadhuis uitgereikt in goud en zilver.
Slechts tweemaal in zilver én eenmaal in goud bij de firma Schulman voorgekomen.
Exemplaar in de Schulman veiling 354 van 4 november 2017 kavel 1214, Schulman veiling 367 16 juni 2021 lot #830.


Friesche motor club Harlingen

Aangeboden op MP 02-2022

 
Sluiten

Begin