Sluiten

Begin

Harlingen

Brandspuitpenningen:
Harl1
Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel het wapenschild van de stad Harlingen. Boven het wapen de letter J Wat staat voor cijfer 1
Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel een brandspuit op slede met toebehoren. Boven op de pomp, een brandslang met brandspuit.
Op de waterbak van de pomp een vierpas, met het cijfer 4 voor pompnummer 4.
Datering: 1759

Materiaal: Messing.
Diameter: 46 mm.

Uit MPO veiling 36, 14 november 2012,
Harlingen 19e eeuw - volledig gegraveerde brandspuitpenning z.j. messing - 46 / 45 mm - kavels:
4434;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 4 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 1 ingegraveerd binnen dubbele ring
4447;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 2 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 3(?) ingegraveerd binnen dubbele ring
4448;  VZ slangbrandspuit bovenaan en op waterbak met nummer 5 met dubbele ring. KZ wapen Harlingen, nummer 71(?) ingegraveerd binnen dubbele ring, collectie Harl01
Veiling no. 8, J.B. Westerhof 1989 lot 947. Stadswapen met cijfer 14, brandspuit met nummer 3. Diameter 46 mm.
Collectie Fries Museum, Leeuwarden

N13327

N13328

N13329


  Harl2
Voorzijde: SP(uit) waaronder een nummer 1 tot 6
Keerzijde:
nummer 1 tot 80
Diameter: 29 - 32 mm
Jaar: 1781
Materiaal: messing
Vervaardiging: graveren
Collecties: Museum het Hannemahuis te Harlingen 176 exemplaren
Opmerking: de 1 lijkt op de letter J
Artikel
'De brandspuitpenningen van Harlingen' in De Beeldenaar 03-2024 pagina 148 - 152


Uit Schulman veiling 349 #1754. Geheel gegraveerd. Dirks -. Messing 38,3 mm.
Vz. GEMEENTE / HARLINGEN / twee gekruiste palmtakken, dit alles binnen een eenvoudig versierde buitenrand.
Kz. BRAND / MEESTER binnen een samengebonden bladerkrans.


Legitimatie penning politie gemeente HarlingenVoor bakenloodjes van Harlingen met de letters A K zie: driehoekig CFA ,
Ø ± 23 mm CFB , Ø ± 29 mm CFC en CFF .
Met de letters I D - H M of C Z - H M


Penning 750 Jaar Harlingen

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE Nummer: 0382
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 50 mm
Massa: 61 gram
Materiaal: brons
In 1984 uitgegeven door Koninklijke Begeer B.V. met waarborgcertificaat.
Collectie Harl04

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE Nummer: 0382
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 50 mm
Massa: 51 gram
Materiaal: zilver
In 1984 uitgegeven door Koninklijke Begeer B.V.
Collectie Harl09

Token 750 jaar Harlingen

Voorzijde: 1234 - 1984 750 JAAR HARLINGEN / HARLINGEN MIEN STADSJE
Keerzijde: stadsgezicht met stadswapen
Diameter: 23 mm
Massa: 6,4 gram
Materiaal: brons
Literatuur: Nederlandse herdenkings- en gelegenheidspenningen van steden 1935 - 1989 #381.

Collectie Harl05

Ook met draagoog
Collectie Harl07
In de catalogus
van Kreuk en Mevius (Nederlandse Herdenkings- en Gelegenheidspenningen van steden 1935-1989), wordt ook nog een 25 mm (381A) exemplaar vermeld.


Penning NMB bank1984

Voorzijde: stadhuis van Harlingen
Keerzijde: NMB / bank / 25 mei 1984
Dimater: 30 mm
Materiaal: wit metaal
Referentie: Kooij RZ108A (met als datum 1 september 1984)
Collectie: Harl10Wijnaldum 1992

Bronzen exemplaar van de Wijnaldum-munt uitgegeven om de opgraving bij Wijnaldum in 1991 te bekostigen.
De opbrengst van de muntverkoop droeg bij aan het archeologische terpenonderzoek van de terp Tjitsma te Wijnaldum bij Harlingen.
Voorzijde: SA LANG'T DE WIJN FAN 't WOLKEN WAAIT EN DE WRALD STIET....
Keerzijde: de tekst: WINAAM WIJNALDUM.
Brons / ø 30 mm. Er zijn ook exemplaren in goud aangemaakt

Geslagen bij 's Rijks Munt
Collectie: Harl08Gaspenningen GA101

Voorzijde: Harlingen
Keerzijde: (waarde) GAS
GA101.1  2½, 23,5 mm, zink. Collectie Harl02
GA101.2  10 , 15,0 mm, zink. Collectie Harl03Hondenpenningen

Datering: 1911
Keerzijde: getal 49 ingeslagen
Diameter: 30 mm
Massa 7 gram
Materiaal: koper
Kooij: 1267
Bron:
Bodemvondstenwereld

Datering: 1907
Keerzijde: getal 84 ingeslagen
Materiaal: messing
Kooij: 1263
Aangeboden op MP 092021

Hondenpenningen van Harlingen in de collectie van het Fries Museum
1890: NA11475
1899: NA10660
1900: NA11479
1901: NA10630
1904: NA11480
1905: NA11481
1906: NA11482
1910: NA10387

1910: NA10386


Geboortepenning van Harlingen in DDA 124 pagina 23.


Prijspenning Kunstnijverheids-Tentoonstelling Harlingen1908

Voorzijde: 1ste Prys / voor Glas / Graveerwerk . Op naam van W.J. Bastian Jr . Rechtsonder B.U. = Begeer Utrecht.
Keerzijde: Kunstnijverheids- / Tentoonstelling / HARLINGEN / 1908
Diameter: 50 mm
Materiaal: zilver
Opmerking: dit is een ‘algemene prijspenning’ vervaardigd door de firma Begeer in de periode 1880 – 1935 (vermoedelijk tussen 1890 en 1920).
Collectie: Harl06Rekenpenning / Jeton

Rekenpenning Leeuwarden 'Het Slechten van de Forten te Leeuwarden, Harlingen en Stavoren'
Voorzijde:Het afbreken van de drie forten, PRICIPIVM LIBERTATIS 1580
Keerzijde: David met slinger (Willem van Oranje) en Goliath (Spanje) in gevecht
Materiaal: zilver
Afmeting: 30 x 30 mm
Referenties: Dugn.2805, vLoonI.281.2, Tas161
Op vierkant plaatje geslagen exemplaar RRRR,1580 Leeuwarden. Slechten van de forten van Leeuwarden, Harlingen en Stavoren.
Voorzijde:
(wapenschild Holland) (bloem) PRINCIPIVM x LIBERTATIS x 1580 (bloem), drie fortificaties worden afgebroken
Keerzijde: x A xx DOMIN - O x FACTVM x EST x ILLVD - x, links David, met steenslinger (Nassau), rechts Goliath (Spanje) 

Diameter: ca 28 mm
Referenties: Dugn. 2805; vL I-281.2; Tas 161.Lakenlood van Harlingen

Voorwerp: lakenlood van Harlingen
Materiaal: lood
Afmetingen: diameter 22 mm
Datering: 17e eeuw
Beschrijving: vz. wapen van Harlingen
kz. blanco
Vondstnummer: JLL4-8
Beschrijving en collectie: Wf4, J. den Das
Grootschippersgilde 1718 Harlingen

Voorzijde: Driemaster op kalme zee
Keerzijde:
Den 2 April / Ao 1718 / Jan Jacobsen / Huysen
Beschrijving: Vervaardigd bij het benoemen van Jan Jacobsen Huysen tot deken van het grootschippersgilde in Harlingen.
In de noordelijke provincien hadden de gildebroeders en dekens meer vrijheid wat betreft het uiterlijk van hun gildepenningen; zij waren hier hoogstwaarschijnlijk persoonlijk verantwoordelijk voor.
Diameter: 60,6 mm. Opmerkelijk is dat bovenstaand exemplaar aanzienlijk groter (60 mm tegenover ca. 44-53 mm) is dan de overige bekende exemplaren van dit gilde!
Massa: 51,60 g
Materiaal: zilver
Referenties: WK. 3.1 (Pl. 52); Dirks CXXI. 7-11
Veiling: Schulman 378 #1266Gildepenning Timmerliedengilde

Harlingen 1749/1763 - Overmanspenning van het timmerliedengilde (WK.10.1)
Voorzijde: Gekroond stedelijk wapenschild op versierde cartouche
Keerzijde: Ovaal schild met winkelhaak en passer binnen banderol met gegraveerde tekst waarvan de linten een bloemenkrans rond het schild vormen
gegraveerde tekst IELLE - EELKES * DEN 25 NOVEMBER * 1763 -
Materiaal: zilver met fraaie getordeerde sierrand
Diameter: 46 mm
Massa: 35,12 gram
HAE veiling mei 2016 #6187

Gildepenningen van Harlingen in het Fries Museum:
Gildenpenning van het timmermansgilde te Harlingen van Duirck Heeres, collectie #N13326
Gildenpenning van het kleermakersgilde te Harlingen van Joghim Sande, collectie #N13315
Gildenpenning van het kuipersgilde te Harlingen van Hendrijck Thissen Moeijman, collectie #NA021595
Gildenpenning van het kuipersgilde te Harlingen van Marten Pijers, collectie #NA02134
Gildenpenning van het linnenweversgilde te Harlingen, collectie #N13323
Gildenpenning van het linnenweversgilde te Harlingen van Ian Reiners, collectie #N13324
Gildenpenning van het weversgilde te Harlingen van Luittien Jieskes, collectie #NA01025
Gildenpenning van het schoenmakersgilde te Harlingen van Pieter Jurjens, collectie #NY13309A

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Tjeerd Pieters, collectie #N13322

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Marten Atses van der Wouda, collectie #NY13321

Gildenpenning van het smidsgilde te Harlingen van Henderik Ewerts Panneboeter, collectie #N13320
Gildenpenning van het bakkersgilde te Harlingen van Mijnne Ages, collectie #N13318
Gildenpenning van het kleinschipperssgilde te Harlingen van Eeltje Sikkes, collectie #N13307

Gildenpenning van het scheepstimmermansgilde te Harlingen van Fonger Broers, collectie #N13325

Amsterdam Museum: Gildenpenning van het schoenmakersgilde te Harlingen van Jan Geerdts van Gelder, Fyner v.s. Gielt, collectie #36225


Gildepenning

Op naam van Lammert Sib Berens (van het Smids- en Panneboetersgilde?)
Datering: 1765
Diameter: 56 mm
Massa: 14,13 g
Bron: gevonden bij Workum door Piet Bouma
NNC 1148337, PAN-000607481696, EREPENNING VAN DE FRIESE STATEN

Voorzijde: het naar rechts gewende borstbeeld van de Prins. Op het schouderstuk de signatuur van de medailleur: D.I.(Rapentier).
Rondom: HENR.(icus) CASIM.(ir) D(ei) G.(ratia) PR.(inceps) NASS.(aviae) GVB.(ernator) HAER.(editarius FRIS.(iae)= Hendrik Cazemir bij de gratie Gods Prins van Nassau, erfstadhouder van Friesland.
Keerzijde:het gekroonde wapen van Nassau Dietz, met het omschrift: INSIG.(nia) PR.(incipis) NASS.(aviae) ET VRB.(ium) FRIS.(iae)= de wapens van de prins van Nassau en die der Friese Steden. Boven het wapen een vrijheidshoed waaruit dubbele kettingen die de wapens van de elf steden verbinden.
De wapens v.l.n.r.: Leeuwarden, Franeker, Dokkum, Stavoren, Workum, Hindelopen, IJlst, Sloten, Harlingen, Sneek en Bolsward, zeer bijzondere eerste penning van het kleine type erepenning van de Staten van Friesland
Diameter: 34.7 mm
Materiaal: Goud
Literatuur: Van Loon IV 169, Drapentier.
Veiling NPV 2014 nummer
5101765 Overlijden Feddrik Fontein, arts te Harlingen.

Omschrijving van het Hannemahuis Harlingen:
Zilveren penning vervaardigd ter gelegenheid van het overlijden van med. dr. Feddrik Fontein (Harlingen 22 februari 1736, overl Harlingen 24 december 1765).
Voorzijde; een ladenkast met apothekerspotten, waarvoor een aloë. Rechts op een oven een distilleerfles en een kolf. Daarvoor kruipt de slang van Aesculapius. Links van de kast een geraamte, een kruidenboompje en een boek met het opschrift: 'HIPP(ocrates).' In de afsnede het opschrift: 'FEDDRIK FONTEIN, M.(edicinea) D.(octor) GEBOR(en) TE HARLINGEN XXII FEBR.(uari) MDCCXXXVI, EN ALDAAR OVERLED.(en) XXIV DECEMB.(er) MDCCLXV.
Keerzijde; een treurende vrouw leunt tegen een sokkel met daarop een bijbel en het opschrift BIBL.(ia) SACR.(a). Zij zit voor een graftombe waarop een omgekeerde uitgebluste toorts en een zandloper. Achter de tombe een zuil met het familiewapen Fontein, geflankeerd door cypressen. Op de afsnede staat de signatuur van de medailleur: B.C. Calker. De objecten aan de voorzijde symboliseren alle het vak van arts dat door Feddrik Fontein werd uitgeoefend, die aan de keerzijde hebben betrekking op het overlijden en de vergankelijkheid van het leven.
Het gedrukte papier hoort samen met de penning in een doosje. Er zijn twee exemplaren (
objectnummers 000216 en 006367), waarvan één met bijbehorend doosje.
"nr 4. Exemplaar van de Feddrik Fontein-medaille. Op de ene zijde staat vermeld: Feddrik Fontein M.D. geboren te Harligen XXII febr. MDCCXXXVI en aldaar overl. XXIV Decemb. MDCCLXV. Geschenk van F. Harmens (Tentoonstelling in Gemeentemuseum Harlingen, Leeuwarder Courant 2 maart 1937)"
Materiaal: zilver
Diameter: 59 mm
Literatuur: KPK 3114; DPR III-1459; Bemolt 1210. B.C. van Calker.


Voorzijde: Planten, skelet enz.
Keerzijde: Rouwende vrouw bij graftombe.
Materiaal: Lood
Diameter: 59 mm
Literatuur: KPK 3114; DPR III-1459; Bemolt 1210. B.C. van Calker.
Veiling Karel de Geus veiling 55 lot 1316


Overlijden van Mr. Sicco van der Woude

1779. Overlijden van Mr. Sicco van der Woude, door J.G. Holtzhey, ongesigneerd.
Voorzijde: Grafnaald geflankeerd door Astrea en de Tijd.
Keerzijde: Boven een stralende sterrenkrans, onder een zeis en zandloper in een krans,daartussen een 8‒ regelig vers.
Mr. Sicco van der Woude was geboren te Harlingen en Meester in de Rechten te Franeker. 30 exemplaren geslagen
Afmeiting:  49.3 mm
Materiaal: zilver
Literatuur: VvL 544, KPK 3349; Bem. 1346

Schulman veiling 333 nummer
847


TROUW VAN HARLINGEN, STAVEREN EN WORKUM AAN PRINS WILLEM V

Voorzijde: Borstbeeld van prins naar links
Keerzijde: de drie stadswapens onder oranjeboom.
Datum: 1783
Zilver
Diameter: 27,7 g. 8,57 g
Door Schepp.
Literatuur: VvL. 586; KPK. 3413; DPR 1930.
Er zijn slechts enkele exemplaren bekend.
Uit veiling Schulman 30 maart 1925, kavel 2093. Nu Schulman veiling 354 lot #
1204


Voorzijde: buste naar links
Keerzijde: drie stadswapens onder Oranjeboom
Goud
Diameter: 28 mm. 8,35 g
Rietdijk veiling 414 lot 325


HARLINGEN. BELONINGSPENNING VOOR DE SCHUTTERIJ VOOR HET BEWAKEN VAN DE STAD IN SEPTEMBER 1787

Voorzijde: De Vrijheid met speer, vrijheidshoed en hoorn van overvloed bij altaar met het stadswapen. Soldaat weert met degen en schild een aantal woestelingen met dolken af.
Keerzijde: DE VRIJHEID STAAT EN STAD / DOOR MUITZUGT AANGERAND / ONTSTAK DER SCHUTT'REN / MOED / VOOR 'T KWYNEND VADER= / LAND / 1787
Door J. Lageman.
Diameter: 32 mm
Massa: 10,53 gram
Materiaal: zilver
Literatuur: VvL. 697.
In 1788 op stadskosten vervaardigd en op het stadhuis uitgereikt in goud en zilver.
Slechts tweemaal in zilver én eenmaal in goud bij de firma Schulman voorgekomen.
Exemplaar in de NPV veiling 2011 796 en Schulman veiling 354 van 4 november 2017 kavel 1214 en Schulman veiling 367 16 juni 2021 lot #830,


1825. Koninklijke beloningspenning voor de watersnood van 1825 in Noord-Holland, door Michaut.

Voorzijde: portret Willem I naar links.
Keerzijde: 14 regels tekst gegraveerd in lauwerkrans.
Dirks 194* blz. 196; CBLS 470; Catalogus Historische tentoonstelling van Friesland 1877, blz. 93, no. 238.
Afmeting 67,2 mm. massa: 225 g.
Materiaal zilver
UNICUM en apart opgenomen in Dirks.
Geschonken door Koning Willem I aan D. Krayer uit Harlingen. De heer D. Krayer woonde te Harlingen.
Veiling Schulman 350 nummer 914 uit de collectie Mr. A. Looxma Ypey te Leeuwarden.Johan H. Jorna, jaarpenning 1973 van de Vereniging voor Penningkunst

Voorzijde: Een Vondelparkslaper met rugzak. In omschrift: AMSTERDAM / VONDELPARK - ZOMER
Keerzijde: Uil waaromheen wapen van Amsterdam, 1973, vignet PK en de letters S.P.Q.A. (Senatus Populusque Amstelodamensis, het bestuur en de bevolking van Amsterdam
Diameter: 70 mm
Materiaal: brons/koper gegoten

Jaar: 1973

Medailleur: J.H. Horna
Referentie: PK 1973-1; Til.355, De Geuzenpenning 24-1974
Achtergrond informatie:
Halverwege 1865 wordt het eerste deel van het Nieuwe Park zoals het aanvankelijk wordt genoemd voor het publiek geopend.
Twee jaar na de opening van het park wordt het beeld van de dichter Vondel geplaatst.
Al snel bezigt de Amsterdammer de naam Vondelspark, wat uiteindelijk officieel Vondelpark zal worden.
Het park ligt in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, op de grens met het stadsdeel Amsterdam-West. Het strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg.


Johan Homarius Jorna (Almenum, 16 maart 1930 – Amsterdam, 7 februari 2016) was een Nederlands beeldhouwer en medailleur. Hij heeft o.a. de volgende penningen ontworpen:
1962 Bonifatius-penning: erepenning ter herinnering aan de onthulling van het Bonifatiusmonument in Dokkum, uitgereikt aan onder anderen prinses Beatrix (artikel)
1966 skûtsjesilen-penning: een jaarlijkse staatsprijs, ingesteld door de minister van CRM
1972 Vondelparkslaper: jaarpenning 1973 van de Vereniging voor Penningkunst (link)

 

Leven en werk
Jorna kwam uit een Friese tuindersfamilie en was een zoon van kweker Theodorus Benedictus (Tjeerd) Jorna en Elisabeth Stoelinga. De familie was katholiek, Johan zou aanvankelijk pater worden en bezocht het gymnasium in Venray. Hij was echter al jong met klei bezig en koos voor een kunstzinnige richting. Hij werd opgeleid aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, waar hij zijn M.O.-akten haalde. Hij deed een proefjaar aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, maar werd niet toegelaten. Hij ging vervolgens aan het werk bij een atelier in Salzburg. Hij bezocht er de Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, onder leiding van Giacomo Manzù, en won de beeldhouwprijs van de Sommerakademie (1959).Terug in Amsterdam gaf hij tekenles aan de Pius M.M.S. Hij woonde in een gemeentelijke kunstenaarsflat aan de Rapenburgerstraat, tot zijn buren behoorden Renze Hettema, Ruth Brouwer, Riek Wesseling en Jos Wong.
De beeldhouwer was vijftig jaar samen met Rob Jurka (1945), die van 1970 tot 1992 galeriehouder was in Amsterdam. Jorna overleed in 2016, op 85-jarige leeftijd.
It Jonkje
Op verzoek van Bert Haanstra maakte Jorna een gipsen beeld van een jongen die zijn vinger in de dijk steekt, naar een verhaal in het 19e-eeuws boek over Hans Brinker. Het beeld werd gebruikt voor Haanstra's film De zaak M.P. (1960). Op initiatief van Haanstra werd in 1962 een bronzen afgietsel van het beeld geplaatst in Harlingen, dat It Jonkje wordt genoemd. Jorna had dat jaar zijn eerste solo-expositie in het Hannemahuis ter plaatse.
Jorna was in de jaren zestig en zeventig actief in de kunstwereld, hij was onder meer lid van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en de Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap (onderdeel van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging), bestuurslid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en secretaris van de Stichting Samenwerkende Amsterdamse Kunstenaarsverenigingen. Begin jaren zeventig hield Jorna zich ook bezig met ruimtelijke vormgeving en richtte hij onder meer schoolpleinen in in Amstelveen, Gouda, Sneek en Zaandam en pleinen en speelterreinen in nieuwbouwwijken in Haarlem en Uithoorn. Van 1989 tot 1995 gaf hij nog les in industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft.


Griekenland

(1974). Griekenland. Door Francisca Weinberg
Voorzijde: marktkraampje met olijfboom.
Keerzijde: kerk op Mykonos
Materiaal: brons gegoten
Afmeting: 59-62 mm.

N.B. Francisca Weinberg (Harlingen 1950) is meer een beeldhouwster dan medailleur.
Bovenstaande penning is haar eerste penning geïnspireerd op de reizen rondom de Middellandse Zee met haar man.
Meer bekendheid verwierf zij met haar ontwerp uit 1978 "200 Jaar Teylers Stichting" i.o.v. de Vereniging voor PenningkunstFriesche motor club Harlingen

Aangeboden op MP 02-2022Knoop van de Schutterij van Harlingen
  2x
Diameter: 20 mm
Datering: tussen 1795 en 1835
Collectie AK

 
Sluiten

Begin