Terug

Begin

GroningenVergroot de kaart door er op te klikken.

Eénzijdig geslagen penningen of Bracteaten van Groningen
In het boek "De vorstelijke en de stedelijke Muntslag te Deventer" schrijft dhr J. Fortuyn Droogleever hierover op pagina 10 het volgende , wat waarschijnlijk ook geld voor Groningen.
Zeer veel informatie is te vinden in het artikel "Holpenningen in Nederland" Groningen wordt beschreven vanaf pagina 116 - 121.

P.O. van der Chijs VIII Munten van Groningen

 

In Groningen werden de holpenningen 'penning'genoemd

Referentie
P.C. G.01 G.02 G.03 G.04 G.05 G.06 G.07
VdCh. VIII.10/12/
16-21/23-24
VIII.10/12/
16-21/23-24
XIX.11/12 - VIII.9/11 VIII.9/11 -
Puis. 1.502 1.502 1.508 - 1.505 1.505 var. 1.509 var.
Referentie
P.C. G.08 G.09 G.10 G.11 G.12 G.13 G.14
VdCh. VII.12/16-21/
23-24, XIX.13/14, XXII.4/5
XXII.2/3 - VIII.22 VIII.9,11 VIII-13.5 -
Puis. 1.509 var. 1.504 1.503 1.510 1.505 1.511 1.501Eénzijdig geslagen penning of 1/8 plak z.j. (1500-1520) met dubbelkoppige adelaar en schuin stadswapen tussen de poten (VdCh. 8.16-20)
koper 0.26 gram. MPO veiling 05-2012 lot nr. 1231


Bracteaat of Holpenning van Groningen. Datering 1500-1520, waarde dubbele penning of 1/4 plak Naast het tussen de poten hangende wapen een G en een R (Groningen)
Te vinden in Puister. Voor zover bekend het de enigste exemplaar welke buiten de stad Groningen gevonden is. Bron Vondsten.nlOp 28-01-2019 aangeboden op MP als Puister 541.Armenpenning van het armenhuis te Groningen
.
Eénzijdig: in het veld het wapenschild van de stad tussen snijwerk.
Hierboven de letters " AHS " wat staat A
rmeHuusSitten ofwel ArmeHuiszittenden.
Straatarme mensen die dikwijls in één kamerwoninkje aan de stadswallen woonden kregen deze penningen uitgereikt,
waarvoor zij in het Boter- en Broodhuisje aan de voet van de Martinikerk voedsel kregen uitgereikt.

Onder het wapenschild het jaartal 1559. Door een gepareld randje tussen twee effen bandjes omsloten.
Diameter: 25 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 477.
In Hervonden Stad 21 (2016) heeft Jan C. van der Wis een uitvoerig artikel gepubliceerd over de AHS-penningen.
Veiling 26 (19-20 november april 2001), L. Schulman lot 2146 en vervolgens op;
Veiling 329 Schulman b.v. 12-04-2008, lot 727. ARMENPENNING. 1559. Wapenschild tussen AHS (Arm Huis Stichting) en jaartal.
Op wapenschild instempeling A en drie punten. Vgl. Minard 477. Eenzijdig messing 26 mm. Vrijwel zeer fraai.
Op de site van de Numismatische kring Groningen staan meer Armenhuispenningen stad Groningen.
Armenzorg in de stad Groningen vóór 1594, pdf

'DESE BEKOMMERLIJKE TIJDEN'
Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594 -1795, pdf.2x
Aangeboden op MP 11-2018. Diameter 2,5 cm, gewicht 5,4 gram.
Schulman veiling 364 lot 827: Armenhuispenning. 1559. Stadsschild waarboven AHS (Arme Huesse Sitten), hieronder jaartal, florale motieven ter weerszijden.
Volgens de stadsrekening van 1559 geslagen door Deer Kannegheter in een oplage van 400 stuks.
Minard 477. Eenzijdig messing 26 mm. RR.Raadhuispenning

1590. Keerzijde vier bolletjes, 22 mm.
Deze raadhuispenningen hadden een waarde van drie stuivers.
Ze werden gebruikt door de raadsleden om bier en wijn te kopen in de Raadskelder.
Referentie: Michael Mitchiner, Jetons, Medalets & Tokens, Vol 2, No. 2879.
Gevonden bij Farnham, Suffolk, UK; UK Finds Database
Met jaartal 1579 in collectie Groninger Museum 34634
Met jaartal 1583 in collectie Groninger Museum 34633
Met jaartal 1583
Karel de Geus veiling 24 12 november 2007 lot #1031. Puister 1.908d
Met jaartal 1583
Marktplaats 05-2016
Met jaartal 1583 Schulman veiling 364 lot 828 Dubbele adelaar met dwarsbalkschildje tussen jaartal in de klauwen, G tussen de koppen zonder aureolen en ★ – O ter weerszijden onder de koppen. Kz. 4 punten in ruitpositie. P. 908d.
Met jaartal 1590 in collectie Groninger Museum 34427 en 34632

Met jaartal 1591
Monasterium-auktion lotnummer 2325, 10-11-2006
Met jaartal 1591 in collectie Groninger Museum 34426
Met jaartal 1593 in Jaarboek Munten en Penningen 1988 blz. 628.
Met jaartal 1594 in collectie Groninger Museum 34423 en 34424
In Muntkoerier 2016-1 heeft een uitgebreid artikel gestaan over de raadstekens van de stad Groningen, geschreven door
Jan C. van der Wis.
Op de website van Numismatische Kring Groningen staat een overzicht van deze raadstekens.
v. Loon I.419; DPR L690; JMPK 1914.Avondmaalsloodje Lutherse Gemeente
Van dit avondmaalsloodje is alleen bekend dat er een scheepje op was afgebeeld als verwijzing naar het kerkzegel van Groningen,
welke het bootje van de wonderbare visvangst uit Lucas 5:4-6 vertoont.
Nog geen exemplaar van terug gevonden. D&B 86
2x
Dit loodje is meerkantig, éénzijdig en met het wapen van Groningen(?).
Erboven staat " K + V " , ter weerszijden " 14 - 59 ". Diameter 20 x 20 mm. Numis 1037153
= collectie Gron01.
Er zou zich in het Groninger Museum ook nog een dergelijk exemplaar bevinden.
De conservator van de afdeling archeologie kon mij dit echter niet bevestigen en wist verder niets van dergelijke loodjes af.
Er bestaan helaas geen stadsrekeningen van 1459. In een stadsrekening van 1549, is niets te vinden.
Je kunt het jaartal namelijk ook lezen als 1 – 5 / 4 – 9 in plaats van 1 / 4 – 5 / 9.

Grotere foto met dank aan Alexander van de Bunt. 
2x
Voorzijde: wapen van Groningen
Keerzijde: TYN- CHVl- DEN
Lood, 18,5 mm gevonden te Nijenklooster.
Schulman veiling 341 27-04-2013 lot 844
Een ander exemplaar van 19 mm 03-2014 op Marktplaats
Terug

Begin