Terug

Begin

Veer van Capelle

 
Familiewapen 't Kind de Roodenbeke

Al in 1611 worden in de stukken van het Heerlijkheidsarchief de veerrechten genoemd.
Er moeten in die tijd twee veren over de Hollandsche IJssel zijn geweest: ‘het kleine veer’ dat voer van de Dorpsstraat naar het Boveneind in Krimpen aan den IJssel en ‘het nieuwe veer’ van Keeten (nu Capelle-West) naar de Veerdam in Krimpen aan den IJssel. Eigenaar van de veren, die werden verpacht, was de heer of vrouwe van Capelle.
In 1666 kocht de stad Gouda de Ambachtsheerlijkheid Capelle met inbegrip van de veren.
Gouda verkocht in 1681 ‘het kleine veer’ aan Dirck Groenhout (Heer van het Huis te Capelle van 1681-1697), Hendrik Leendertse Verstraaten was toen pachter.
Daarna komt het kleine veer ruim tweehonderd jaar in de archieven niet meer voor.
Maar dan, in het begin van de 20e eeuw, wordt als eigenaar van ‘het kleine veer’ genoemd: Jonkvrouwe W.B.M. van Santheuvel, echtgenote van H.B. de Roo van Capelle, wonende in Dubbeldam.
Cornelis de Vries (1881-1931) is dan pachter”.


Een ansichtkaart uit de jaren ’30 van de vorige eeuw van het ‘Veer van de Vries’ met de in 1926 onder bouwnummer 524 op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen ’s Scheepswerven gebouwde ‘Veerdienst 3’,
een motorboot van 9 m. lang en 2,4 m. breed. Naast voetgangers en fietsen konden hiermee ook kleine handwagens worden overgezet.
Het veer, dat voer tussen de Capelse Dorpsstraat en het Krimpense Veerpad, werd al in de 13e eeuw onder Graaf Floris de Vijfde in het leven geroepen.
In de laatste honderd jaar van haar bestaan werd het geëxploiteerd door vier opeenvolgende generaties De Vries, te weten Eldert (1803-1884), Pieter (1845-1911), Cornelis (1881-1931) en Pieter (1907-1964).
Met het plotseling overlijden van de laatste op 30 december 1964 kwam er een einde aan deze oeververbinding, de ’Veerdienst 3’ werd verkocht en de steigers gesloopt".
Met dank aan Paul Weyling voor de bovenstaande tekst
 
Loden met het gehelmde wapen van de familie 't Kind de Roodenbeke (een 'waterstroompje') met aan weerszijden letters, o.a.  P - I en P - K
(Vermoedelijk) in gebruik geweest voor de veren van Capelle a.d. IJssel - Krimpen a.d. IJssel

detail

19 x 24 mm
collectie Goud03

32 mm
collectie Goud04

39 x 41 x 38 mm
collectie Goud17

41 x 37 mm
collectie Goud16

42 x 39 mm
collectie MvdH

41 x 39 mm
collectie MvdH

44 x 44 mm
collectie Goud05

38 x 38
collectie Goud06

P - K
Gevonden bij Moordrecht,
Vondsten.nl 52625

P - K (detail)
Gevonden bij Moordrecht,
Vondsten.nl 52625

gehelmd (familie)wapen
Afmeting: 31 mm
collectie NvdD

GB gevonden bij Waddinxveen
Voorzijde: Wapenschild
13
Afmeting: 30 x 30 mm

GB gevonden bij Waddinxveen
Voorzijde: Wapenschild
24
Afmeting: 30 x 30 mm

GB gevonden bij Waddinxveen
Voorzijde: Wapenschild
39
Afmeting: 26 x 24 mm
 

Een stukje geschiedenis overgenomen uit HVC Nieuwsbrief voorjaar 2019;
‘Bericht uit Mechelen’, testament van Jan Baptist t’Kindt van Roodebeeck, Heer van Capelle van 1620 tot 1626.
Hij was gehuwd met Barbara van der Veeken, van wie vader Johan de heerlijkheid had gekocht van Jan de Ligne in 1612.
Jan Baptist trad op als voogd voor hun zoon, Pieter, geboren in hetzelfde jaar waarin zijn moeder overleed, in 1620.
Op 6-jarige leeftijd nam Pieter in 1626 de titel over van zijn vader die dat jaar overleed.
In 1640 of 1642 kwam Pieter te overlijden, ongehuwd, waarna zijn zuster, Catherina, Vrouwe van Capelle werd.
In 1666 kocht de stad Gouda de ambachtsheerlijkheid Capelle en de hoge heerlijkheid van het Huis van Capelle van haar.

Meer informatie in de HVC Nieuwsbrief najaar 2018 pagina 19-21 en een aanvulling in HVC Nieuwsbrief voorjaar 2019
pagina's 20-25 - 26 + 27
Nog meer informatie over deze veren in
HVC Nieuwsbrief najaar 2006 en in HVC Nieuwsbrief najaar 2015
 
Terug

Begin