Terug

Begin

Eindhoven


In Eindhoven zijn honderden munten en penningen uit de bodem tevoorschijn gekomen. Meestal gaat het om munten die nu geen geld meer waard zijn.
Vaak zijn het door veel gebruik gesleten en vervolgens door zuren in de bodem aangetast koperen munten. Behalve munten worden er ook regelmatig penningen gevonden.
De meeste daarvan werden gebruikt bij het rekenen op een in vakken verdeeld bord.
Ruim vierhonderd jaar geleden raakte de rekenpenning in onbruik en gebeurde het rekenen op papier.

Munten en penningen zijn meestal geslagen op een rond plaatje van koper of geelkoper. Daarnaast waren er nog allerlei gegoten loden penningen in omloop.
Ze dienden vaak als speelschijfje of als armenpenning.
Armenpenningen konden worden geruild bij bepaalde personen voor de eerste levensbehoeften, zoals bij de bakker voor brood.
Ze werden uitgedeeld door sociale instellingen aan personen die zonder bijstand niet in leven konden blijven.

Ook in Eindhoven zijn armenpenningen gevonden. Op die penningen staat een rad en soms ook een zwaard.
Het zijn de herkenningstekens van de Heilige Catharina. Ze dateren waarschijnlijk uit de vijftiende en zestiende eeuw.
Loden penningen met deze afbeeldingen kennen wel alleen uit Eindhoven.

Vermoedelijk gaat het om penningen die werden uitgedeeld door de Catharinakerk, vandaar de attributen van Catharina als afbeeldingen.

Vreemd is wel dat ze ook gevonden zijn tussen het afval van de bewoners van het Kasteel van Eindhoven en de adellijke woning Gagelbosch.
Ook op het kerkhof van de Catharinakerk zijn er enkele tevoorschijn gekomen.

Bron: Eindhoven.nl Deel 67: Lood voor de Armen

Onder de penningen uit de Catharinakerk bevinden zich twee loden exemplaren

    

Bij de armenpenningen staat nog dit exemplaar:
2x
Nederlandse bodemvondst.
Diameter 21 mm.

Beide exemplaren naast elkaar vertonen zeer grote overeenkomst.

De letters C E staan mogelijk voor Catharina Eindhoven E
ucharistieviering?
 
Terug

Begin