Terug

Begin

Doesburg / Doesbourgh

2x

Diameter 26 mm.
Foto DNB (thanks Yosef).
Jan Ernst Henric Hooft van Iddekinge: Revue de la Numismatique Belge 4e serie deel III 1865, Doesburg pagina145 & 146 / Doesburg

Eeuwenlang is de bezoeker Doesburg binnengekomen over de schipbrug.
Vanaf de 15e eeuw is er uit de oude stadsboeken bekend dat er tol werd geheven, hetgeen het waarschijnlijk maakt dat een veer zorgde voor de oeververbinding.
De pacht bedroeg in de jaren omstreeks 1590 14 daalders. Het stadsbestuur zelf had voor zichzelf vrijdom van veergeld bedongen, gewone burgers moesten betalen voor iedere overtocht.
Dit 'vrijdom van veergeld' werd vermoedelijk aangetoond met bovenstaande penning.


Publicatie van
F.J. Bingen, July 1973:
Terug

Begin