Sluiten

Begin

ZEELAND*
Holland
 

Type ZS (was typeDQ)
* De toewijzing aan Zeeland is bij nader inzien niet terecht, (Zuid)-Holland is juist;
   

De betonning van Bieningen aan 't Spui kostte in 1813; zeeschepen ƒ 0,55 per schip, groot binnenvaartschip ƒ 0,30 per schip, klein binnenvaartschip ƒ 0,20 per schip.
De belasting moest in Nieuw Beyerland voldaan worden en kwam ten goede aan 'Die perceptie geschiedt ten voordeele der Domeinen'.

Voorzijde : (= drie driehoeken), meestal binnen een parelrand
Keerzijde : Jaartal waaronder waarde 2, 6 of 10 (stuivers)

jaar

Ø mm

bijzonderheden
1756 21 - 24 2, gevonden op een Utrechtse stortakker. Bodemvondstenwereld.nl

1761

24

10, door Danny Ronda gevonden in de de stort van de houthavens van Amsterdam, 9,2 gram. Bodemvondstenwereld.nl en afgebeeld op Lodenpenningen-Méreau 442453559, collectie DQ02

1762

23

2, gevonden omgeving Waspik, 8.27 gram,  collectie DQ01, Numis 1037120

17..

21

2, gehalveerd, gevonden te Waspik, particuliere collectie Adriaan Wagenmakers. Afgebeeld op Lodenpenningen-Méreau 442453559

1762

20

6, gevonden omgeving Drachten in 1989, gegevens KPK

1767

22

6, prijslijst v.d. Dussen januari 1981 nr. 362 → veiling 3 Westerhof / v.d. Dussen lot 1668

1767

22 2, collectie Huis van Gijn inv. nr. 18362
176?

22

gevonden omgeving Oosterhout, collectie MvdH
Sluiten

Begin