ZEELAND.

SAS van Gent:

Type ZE:

   

Eénzijdig : SAS, waaronder het jaartal, daar weer onder 6 of 18  St (stuivers) ingestempeld.
Na 1835 is er een papieren quitantie ingevoerd.
Referentie: M.G.A. de Man, nr. 3.3 (6 St) en nr. 3.4 (18 St), plaat IV-5. Pelsdonk 320.

In de 16e eeuw wordt de Sassevaart van Gent naar zee gegraven, waarbij de 'landdijk' moest blijven bestaan. Hier komt een overslagplaats.
De goederen worden van schepen, die buitengaats liggen te wachten, overgeslagen naar binnenvaartschepen.
Al snel komt men tot de conclusie dat dit tijdrovend en kostbaar is, waarop besloten wordt een schutsluis in de dijk te bouwen.
Aan elk schip dat door de sluis wil varen wordt sluisgeld gevraagd (van Hecke hoofdstuk 2). Het tarief in Stuivers was afhankelijk van de grootte van het schip.

jaar

St

ø mm

bijzonderheden

18(11) 18   gevonden bij de Schelde te Antwerpen. Opvallend dat dit een rechthoekig loodje is

1817

18 25 Leaden Tokens Telegraph #106 en #107 pagina 5

1819

6   verzameling wijlen den heer De Schodt te Brussel, M. de Man nr. 3.3
1820 6 23 Pelsdonk 09.10.k 320

1820

6   veiling Coin Investment 25-1986 lot 1080

1821

18

21

in 1989 gevonden bij Drachten, gegevens K.P.K.

1823

12

20

veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 lot 1622

1823(?)

6

20

gevonden te Oud Vossemeer, opmerkelijk dat de laatste twee cijfers op een ' X ' lijken, colAZE01

1824

18

22

gevonden in Rotterdam, gegevens K.P.K.

1829

18   verzameling De Schodt te Brussel, M. de Man nr. 3.4 PL IV-5, Pelsdonk 09.10.k 320
1830 18 26 gevonden te Kampen, Pelsdonk 09.10.k 320