Terug

Begin

Alkmaar ?
 

Type WK (was type DT)

       
            ??
Enkelzijdig loden penning met een Kasteel / Burcht waaronder het jaartal of letters /
Enkelzijdig loden penning met een Kasteel / Burcht met ter weerszijden de letters B - K , waarboven het jaartal
In het  Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde uit 1905 schrijft dhr. Bruinvis op pagina 80 bij de 'Alkmaarsche loodjes';
'Nog zijn voorhanden: twee 22 a 24 strepen breede afgebroken strookjes lood, waarop gestempeld in afgeronde vierkanten op het eene 84 en op het andere 86 en daaronder in een achtkant een gekroond burgje tusschen de letters B en K. Tot wij hier omtrent beter ingelicht zijn, houden wij ze voor bewijzen van betaald bakengeld, aangezien Alkmaar vroeger te zorgen had voor de bakens in de Alkmaarder- of Langemeer. C. W. B.'

jaar/letters

afmeting mm

Bijzonderheden keerzijde
1762 33 x 30 gevonden in Heerenveen nabij de Knipe
1766    30 x 30 enkelzijdig loodje met 1766, linksonder een klop van een kasteeltje. Gevonden in Groningen, gewicht 22,98 gram. collectie QM05 - WK03
(17)73 38 x 22 gevonden bij Alphen a/d/ Rijn, detector forum PiepPiep
(17)74 27 x 14 gevonden in Amsterdam, gewicht 5 gram. Op Facebook groep Loden penningen-Méreaux
(17)75 27 x 14 gevonden in Amsterdam, gewicht 5 gram. Op Loden penningen-Méreaux
(17)82 15 x 18 gevonden in scheepswrak OE 14, werknummer OE 14M-4, Wijsenbeek pagina 81
(17)84 22 - 24 Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 1905 pagina 80
(17)85 26 x 45 Klop 85, eronder in een kader een gekroonde burcht tussen de letters B - K. Achthoekige rand. Afmeting 26 x 45 mm. Gevonden in Noord-Friesland. Numis 1037147, collectie Vr04 - WK05
(17)85 24 x 40 Klop 85, eronder in een kader een gekroonde burcht tussen de letters B - K. Collectie Tj.H.
(17)86 22 - 24 Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 1905 pagina 80
1804 21 x 32 gevonden bij Hollandsche Rading, 21 x 32 mm 10,25 gram. collectie DT03 - WK04
1811   gevonden in Amsterdam, colleectie DT01 - WK01
1823 32 x 27 collectie DT02 - WK02
1825 31 x 32 gevonden in stortgrond uit de IJ-oever in Amsterdam (Westerdoksdijk), colPdB170122. Vondsten.nl 60745
1827 23 x 27 gevonden in stortgrond uit het centrum van Krommenie (Kerkplein), colPdB170122
1831 28 x 33 gevonden door Han Maksymiak en getoond op Bodemvondstenwereld 26800 en FB
z.j. 23 x 13 met de letters B - K , jaartal er af geknipt. Collectie MvdH
W D 28 x 30 gevonden Schouwen-Duiveland / Zierikzee door SN. Waarschijnlijk burcht van Middelburg. Collectie Midd28
Terug

Begin