Terug

Begin

TEXEL?

HORS / HORƧ:

Type WJ
(was FK)

 
HORS / 17 (72:73)
HORƧ / 17 (73:74). Gevonden op Wieringen, 21,4 mm en 5,47 gram.


Mogelijk heeft dit (baken)lood iets te maken met een baak op de zuidelijke punt van Texel, de Hors.
De bebakening zal vanuit West-Friesland (Enkhuizen) hebben plaats gevonden.

In de Acten en Missiven van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland (serie 13, band 147, Rijks Archief Haarlem) staat op folio 44, 45 gedateerd 14 juli 1772, het volgende;
Aan de Schout van Wieringen. Wij gelasten U het havengeld van de Hors van Jacob Alders van Wieringen te vorderen.
Deze ligterschipper is onwillig gebleken deze gelden te betalen. Hij is weggezeild zonder toestemming van de havenmeester van de Hors.
Hij moet bovendien een boete betalen van 6.- wegens onwilligheid en het havengeld aan Cornelis Jansz. Leen.

Terug

Begin