Sluiten

Begin

Loodje met de letter "  H

    
Havenlood of Vuurlood van Enkhuizen
Jaartal ter weerszijden van het wapen van Enkhuizen waaronder "
H " (vermoedelijk van Haven)
In de collectie van het Rijksmuseum bevinden zich een twee van deze loden met de volgende omschrijving:
"Loodje met letter H, gebruikt door de gezworen nettenlooders van Enkhuizen voor het loden van de bij de haringvangst gebruikte netten".
Referentie: Dirks 1 pagina 156, afgebeeld op ‘Enkhuizen 2 plaat XIX 8’. Een loodje met "55" krijgt dezelfde omschrijving maar dit is zeer waarschijnlijk een vuurlood type WD.
AK: Deze loden hebben niets te maken met de nettenloders van Enkhuizen. Deze gebruikten andere loden, zie hiervoor het
overzicht Keurloden voor Haringnetten van Enkhuizen.
Vermoedelijk zijn dit tijdelijke Havenloden geweest in de jaren 1807, 1808 en 1809, drie jaren waarvan geen haven- of lantaarnloden bekend zijn type
WD, deze gaan verder vanaf (18)10.

Type: WC

jaartal

Ø mm

Bijzonderheden

18 07

33

gevonden bij Oude Pekela. Collectie WC01

18 07

33

Schulman catalogus 328 nr. 823
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-A
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-B
18 09   gevonden tijdens het archeologisch onderzoek in de Vijzeltuinen te Enkhuizen, WAR 25 pagina's 49-50. Huis van Hilde 5312-014
18 09 35 collectie Belasting en Douane Museum 00427

Aanvullende informatie aangaande de nettenlooders van Enkhuizen:
Handvesten, privilegien, willekeuren ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen 1667, Egbert van den Hoof, pagina's 232 - 233, 334 - 336
Gildepenningen I, Jacob Dirks, pagina 156 - 157, plaat XIX
Revue Belgique 1874 pagina 32 no. 76
Centen pagina 43

 

Sluiten

Begin