Sluiten

Begin

Het Groot Tonnelood van Enkhuizen.

Type: WA Groot Tonnelood


Lakzegelstempel 18 - ..
        

Gekroond stadswapen van Enkhuizen binnen een "touwkader", met aan weerszijden van het wapen het jaartal,
links ingeslagen de twee eeuwcijfers en rechts geklopt met de twee cijfers van het jaartal.
Daaronder een horizontaal liggende kegelvormige zeeton met een ketting verankerd aan een daaronder liggende ankersteen.
Diameter 29 - 32 mm.

Referentie: Nahuys plaat XIII, 87; Pelsdonk 035.
In Coinhunter magazine 32 staat op pagina 21 een stukje over 'Paalkistrecht' en 'Vuurgeld' van de Stad Enkhuizen.
De stempels worden momenteel beheerd door het Westfries Museum te Hoorn.

jaar

Ø mm

bijzonderheden
18.. 40 x 44 Vierkante afslag, collectie MvdH

1762

29

een onleesbare instempeling onderaan, gevonden bij Den Burg, Texel, gegevens K.P.K.
1765   collectie Geldmuseum M 0919 (ex collectie M. de Man)

1766

30

op 12-10-2003 gevonden op Schokland, particuliere collectie
1766   particulier collectie Anna Paulowna
1768   Vondsten.nl 28289

1769

31

"69" ingestempeld, gegevens K.P.K.

1769

31

door Axel Vroling gevonden bij Blokker en getoond op FB
1770   "70" ingestempeld, NUMIS 1035800
1770

32

"70" ingestempeld, geonden in Delft, collectie WA05
1771   12-2019 aangeboden op MP, collectie MvdH
1774

32

collectie Scheepvaartmuseum inv.nr. 1990,0595, "Paalkistlood met op voorkant joon, wapen Enkhuizen en jaartal 1774."
1777   aangeboden op MP 11-2017. Jaartal lijkt op 17-17 maar moet gelezen worden als 1777

1781

31

gevonden langs het IJ in Amsterdam, Bodemvondstenwereld.nl en Loden Penningen-Méreaux 442453540

1787

34

gevonden in Amsterdam, getoond op FB pagina Lodenpenningen-Méreaux. Collectie WA06

1791

33

collectie Westfries Museum Hoorn, inv.nr: 06440
1797   Veilinghuis Bom 11-12-1891 lot #832
17..   in 2004 gevonden op Wieringen

18..

10 x 6 lakzegel stempel van een Groot Tonnenlood. Veiling De Ruiter 06-2020 lot #385. Collectie WA07

18..

36

46,98 gram en 5 mm dik. colAWA03

18..

35

Muntkoerier 9-1989

18..

35

geen jaar ingeslagen, schenking mevrouw Visser uit Schiedam aan de gemeente Enkhuizen

18..

37

geen jaar ingeslagen, veiling 26 (19-20 november april 2001), L. Schulman lot 2143 (De Beeldenaar 1994-3)
18..   geen jaar ingeslagen, collectie Teyler Museum Haarlem object nummer TMNK 14774

18..

30

afslag in brons, dubbelslag. collectie WA02

18..

36

afslag in lood, 37,67 gram, collectie WA04

18..

51 collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1509. Beschrijving Gemeente Enkhuizen alle Tonnenloden

18..

36 collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1510

18..

42 x 40 Vierkant afslag. Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1511

18..

45 x 43 Vierkant afslag. Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1512

18..

41 x 41 Vierkant afslag. Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1551

18..

31 Afslag in brons. Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1552

18..

27 Afslag in brons. Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1486

18..

36 Collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1553

18..

  collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2386

18..

  collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2387

18..

  collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2388

18..

  collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2389

18..

  collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2390
18..   collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 2391

18..

35

collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 4943
1801

32,8

gevonden op Texel, 14,27 gr, collectie WA01
1803 33 collectie Rijksmuseum NG-VG-18-30-A. Bijzonder grote 3.
1805   Pelsdonk
1810 33 collectie Rijksmuseum NG-VG-18-26

1811

  Veilinghuis Bom 11-12-1891 lot #833, collectie Geldmuseum M 0920 (ex collectie M. de Man). Afbeelding in Nahuys plaat XIII, 87 en Pelsdonk 035

1811

33 collectie Rijksmuseum NG-VG-18-27

1811

33 collectie Rijksmuseum NG-VG-18-28

1815

34

Veilinghuis Bom 11-12-1891 lot #833, "15" ingeslagen veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nummer 1495, ex-collectie Arie Appel → F.B. Jaarboek Munten en Penningen 1987 blz. 595. 

1817

± 35

"17" ingeslagen, collectie N.I.S.A., Het Geheugen van Nederland. Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 181.10
1817   Collectie Zuiderzee museum Enkhuizen

1820

33,5

"20" ingeslagen, veiling L. Schulman 7-1991 nr 1386

1820

34

"20" ingeslagen, NUMIS 1037511(de afbeeldingen in NUMIS hebben niets met dit Tonnenlood te maken)

1820

34 collectie Rijksmuseum NG-VG-18-30
1865   Pelsdonk (jaartal lijkt mij onwaarschijnlijk)
Sluiten

Begin