Sluiten

Begin

Rond de Zuiderzee

Groot- en klein vuurlood voor de Suyderzeese vuurbakens met HOLLAND.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm), het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.
Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Suyderzeese Vuurbakens - Holland, type SH pagina 52.

 

Type SH
           

Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: SUYDERZEESE VUUR+BAKENS

B: SUYDER ZEESE VUURBAKENS

C: SUYDER ZEESE·VUUR·BAKENS

D: SUYDERZEESE·VUU(R BA)KENS

E: *(SUYDERZ)EESE VUUR*BAKENS:

F: SUYDERZEESE VUURBAKENS

G: SUYDERZEESE VUUR*BAKENS:

Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel.

H
a: · HOLLA(NT?) · 

Hb: HOLLAND (jaar)

Iac: · HOLLAND

Ibd: · HOLLAND · (jaartal)

Ice: HOLLAND (jaartal)

Type

jaar

Ĝ mm

G/K

bijzonderheden
  1806     sterk verbogen, gevonden omgeving Meppel
Bb 1808

33

  collectie Westfries museum Hoorn, inv.nr: 06435
Cb 1810

30

  particulier collectie Anna Paulowna
  1813

 

  klop W H F gevonden omgeving Gorredijk, particuliere collectie. Gezien op DDA zoekdag Alphen a/d Rijn 02-11-2002
  1813

40

  klop W M I , gevonden omgeving Ureterp, colASH04
  1817     op 28-10-1848 geveild door veilinghuis Bom te Amsterdam als lot nummer  2202
  181(7)     klop K H gevonden te Elburg. Gezien op DDA zoekdag Alphen a/d Rijn 02-11-2002
  1818     op 28-10-1848 geveild door veilinghuis Bom te Amsterdam als lot nummer  2201
  1819 33   klop A-V / D-A, collectie Fries Museum, objectnr. N12139, standplaats K18-C37
  1820 38-40   klop T - B, HAE veiling 50 #6336, opmerking in veilingcatalogus; "jaartal niet in loodjes.nl". Nu dus wel colASH05
  1820     veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 3266
  1820 32 K klop G - K. Collectie NNC MA-00994
  1820 40 G klop T - I / D - B, de "И" retrograde. Collectie NNC MA-00993
  1820 41   klop I - D / W, de "И" retrograde. Collectie NNC MA-00992
  1821 32 G klop C V - D H, collectie Rijksmuseum Amsterdam NG-VG-18-25
  1824 40 G klop M S, collectie Rijksmuseum Amsterdam NG-VG-18-24
  1826? 38   veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 221, opbrengst ƒ2,00. "И" retrograde.
Da

1829

41

  klop S B W, collectie N.I.S.A.
  1831 37   klop D O? collectie MvdH
  1832 28   klop G - V. Lood met een touwtje verbonden aan een MV lood, type OM, uit 1832. NNC GP-00618 .
F

1835

39

  met 2 verzegelloodjes eraan, gegevens K.P.K.
DIbd 1835 40   klop K M, colASH01
  1835 31   klop G - D - B ?, geknipt, gevonden in Schagen, particuliere collectie, Vondsten.nl 14500
Dc 

1836

30

K

klop B - I, collectie N.I.S.A.
Ed

1836

40

 28,14 gr klop R - K, veiling Coin Investment 21-1984 lot 697 → auction 104 Tietjen Hamburg # 1203 → colASH03. "N" retrograde
Ee

1836

39

  klop I-H-V, Westfries museum Hoorn, inv.nr: 06436
Ed

1836

38

  klop L, stuk uitgeknipt voor waarde devaluering voor Vissers- of Waterschip, gevonden in Friesland, colASH02
 

1836

40

  klop L - M(?). Collectie NNC MA-00995

 

  I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                            SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                            IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700

Sluiten

Begin