Terug

Begin

Rond de Zuiderzee, Enkhuizen

Groot- en klein vuurlood voor de Suyderzeese vuurbakens met het wapen van Enkhuizen.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm),
het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.

Type SD

Voorzijde: Klimmende leeuw binnen geparelde binnencirkel,
waarboven Enkhuizer wapen (de drie haringen naar links).

a: IN · HOLL:EN(jaar)WEST-V:L(T) ·

b: IN HOLL EN(jaar)WEST V LT.

c:
IN·EOLL·EN WEST-V.L .
Keerzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: SVYDER·ZEESEVUUR*BAKENS

B: SVYDER~ZEESEVUUR~BAKENSx

C: SVYDER-ZEESEVUURBAKENS

Type

jaar

Ø mm Bijzonderheden
  1702

30

klop I - 6, gevonden in Friesland en vermaakt tot snorrebot. Bodemvondstenwereld.nl en Loden penningen-Méreaux 442453563
Bb 1706

34

klop I - 6, collectie N.I.S.A. Dezelfde initialen, van dezelfde schipper, als het exemplaar uit 1702!
  1715

25

niet geklopt!, gevonden bij Almere. Collectie MvdH 

Aa 1722

24

klop ? - B, gevonden in 1961 in de Zuidwijkermeerpolder bij het oude dorp Velsen, op de bodem van het voormalige Wijkermeer, collectie Velsen's raadhuis.
Cc 1724

30

gevonden omgeving Heerenveen, colASD01 

  1730 33

collectie van de Gemeente Enkhuizen, BGE 1520. Ongeklopt.
  1738 26

klop S - M, 8,01 gram. HAE veiling 58 lot 1911

Vz: Drie brandende vuurtorens SVYDER. ZEESE VUUR. BAKENS (rozet)
Kz: Klimmende leeuw onder Enkhuizer wapentje boven jaartal IN. HOLL. EN - (WEST V:Lt)

 

  I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                           
SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                           
IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700

Terug

Begin