Sluiten

Begin

Rond de Zuiderzee


Groot- en klein vuurlood voor de Suyderzeese vuurbakens met het wapen van Haarlem.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm),
het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.

Vgl. vL IV-250.1; JMP 1916, pag. 96-495; Pelsdonk 311.

Type SB

Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: *SUYDER-ZEESE VUURBAKENS

B: *SUYDER-ZEESE VUUR-BAKENS

C: .SVYDER·ZEESEVUUR BAKENS

D: SUYDERZEESEVUURBAKENS

Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel, waarboven het wapen van Haarlem.

a: IN HOLLT:EN(jaar)WEST-V:LT:

b: IN HOLLT.:EN.(jaar)WEST-V:LT

c: IN·HOLL:EN(jaar)WEST-V:LT.

d: IN HOLL EN(jaar)WEST V LT

type

jaar

Ĝ mm

G/K

bijzonderheden
.a

1703

34

  veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nr. 1660
 

1703

34

  J.M.K. 1916, pagina 96 nr. 492 in 1916 in de verzameling E. Voet Jr.
Ba

1703

33,5

G

collectie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam inventarisnummer 1991.0281
  1704 34   J.M.K. 1916, pagina 96 nr. 493
 

1704

    veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #482, lot 478 uit collectie Jhr. C.H.C.A. v. Sypesteyn
 

1704

34

  collectie N.I.S.A. 
 

1704

35

G

klop P, collectie Belasting en Douane Museum 00431
  1708 29 K Mooie patina, géén klop! HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1489

1709

34

  J.M.K. 1916, pagina 96 nr. 494, in 1916 Frans Hals Museum Haarlem
Dd

1710

36

G

toewijzing aan Haarlem onzeker door onduidelijk wapen, collectie N.I.S.A.
 

1712

27

K klop V-S. Gevonden Oudekerk a/d Amstel. Toewijzing aan Haarlem onzeker door onduidelijk wapen. Collectie SB04
 

1715

34

   
Bc

1715

35

G

klop D - I, lot 1690, L. Schulman veiling 21 1998, nr 1690 → veiling 23 Karel de Geus lot 1615
 

1715

    gevonden te Workum, bron Vondsten.nl 13850
  1715 34   J.M.K. 1916, pagina 96 nr. 495
  1719 35

G

klop W - I, gevonden in Friesland. Ongebruikt lood, collectie SB03
 

1723

34

G

klop V - A, HAE veiling 14-11-2023 lot #2789, collectie SB05
Cc

1724

    gevonden te Grootebroek, klop T - B, collectie oudheidkamer Medemblik. Afgebeeld in 'Goed Gevonden' pagina 123.
 

1726

30

  klop S, gevonden op de grens Friesland/Groningen, colSB01
 

1726

29

  klop M, HAE veiling 50 #6321, colSB02. Wapenschild Haarlem i.p.v. Amsterdam volgens omschrijving HAE.
  1733 25 K klop I (r?) - W, gevonden te Ruinerwold
  1735 26 K klop B - B(?). Collectie NNC MA-00987
  1739 36

G

klop R, gevonden in Harlingen. Wapenschild niet echt duidelijk van Haarlem
  1742   K klop W - T. Wapenschild Haarlem onzeker. HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1489

I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                           
SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                           
IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700

Sluiten

Begin