Sluiten

Begin

Rond de Zuiderzee. 

Groot- en klein vuurlood voor de Suyderzeese vuurbakens met het wapen van Amsterdam.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm),
het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.

Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Suyderzeese Vuurbakens - Amsterdam, type SA pagina 49.
 

Type SA
 


Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: *SUYDER*ZEESEVUUR BAKENS

B: SUYDER-ZEESE VUUR-BAKENS

C: *SUYDER-ZEESEVUUR-BAKENS

D: *SUYDER-ZEESEVUURBAKENS

E: *SVYDER-ZEESEVUUR BAKENS

F: *SVYDER-ZEESEVUUR-BAKENS

G: *SUYDER*ZEESEVUUR*BAKENS

H: *SVYDER·ZEESE·VUUR·BAKENS


Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel, waarboven het wapen van Amsterdam.

a: IN HOLL EN(jaar)WEST-V?tm)L(T:)

b: IN HOLL EN(jaar)WEST V LT

c: IN HOLL:EN(jaar)WEST-V:L:

d: IN·HOLL:EN.(jaar)WEST-V x. LT.

e: IN HOLLT:EN(jaar)WEST-V:LT

f: IN HOLLT:EN:(jaar)WEST-V:LT:

g: IN:HOLL:EN(jaar)WEST:V:L':

h:
*IN HOLL:EN(jaar)WEST.V.LT.


Referentie: van Loon IV 250.1

Stempelsnijder voor de jaren 1703 tot 1710 is Johannes Enschede. De loodjes zijn gegoten en geslagen door Coenraet Coenraetsz.

Type

jaar

Ø mm

G/K

Bijzonderheden
.

1703

33,5

G

veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1388, (of exemplaar met het wapen van Haarlem uit de Westerhof / v.d. Dussen veiling 3-1985 nr. 1660?)
. 1704(?) 35   klop H - C - B, particliere collectie, jaartal niet echt duidelijk
  1704 33   klop P W - , massa 27,92 gram. PAN-45546 / Numis 1143867 (opmerking NNC is niet terecht. Productieplaats Enkhuizen voor lood met stadswapen van Amsterdam??)
  1704 33   klop N D P , 11-2020 aangeboden op MP. HAE veiling 66 lot #2898
  1705 38 G  klop D - W, particliere collectie, gevonden in een groentetuin aan de oostkant van Hollum
 

1705

33 G gevonden omgeving Enkhuizen. Klop S - E. 10-2023 aangeboden op MP, collectie MvdH
Da

1706

33

  collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer: 06442
 

1707

28,5

  klop R - R, gevonden in Joure, stadswapen Amsterdam niet overtuigend
 

1708

30

 K veilinghuis Bom 11-12-1891 lot #396, Amsterdam Museum PA 271
 

1708

    The Coinhunter Magazine No. 74 pagina 31
Cc

1709

27

  klop H, brief Muntkoerier 9-1985
Hh 1709

26

K

klop M, veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 216, opbrengst ƒ3,50
  1709     klop D, gevonden in Het Bildt. Wapen Amsterdam onzeker
Ff

1710

36

G

klop D - P, gevonden in Harlingen, colASA02
Bb

1710

    collectie Scheepsarcheologisch museum Ketelhaven
.

1710

 

G

klop H - K, colASA01
 

1710

 30

G

Massa 10,63 gram. Collectie WN.
 

1710

 29

G

collectie MvdH
 

1711

30   collectie Zijlstra in collectie FriesMuseum objectnummer 2016-176
Ed

1712

35

G

afbeelding in boek Gert Geesink (metaaldetectors) pagina 193
 

1713

 

G

afbeelding in artikel "Een groot 'Suyderzees vuurbakenlood' uit de Bocht van Naarden", klop A - M.
.

1714

    collectie Teylers Museum te Haarlem, inv. nr. TMNK 01649a.Variatie in het jaartal.
.

1714

    afslag in zilver! Collectie van het Teylers Museum te Haarlem, inv. nr. TMNK 1649b
 

1714

39

G

Amsterdam Museum PA 272. Bijzonder gesneden stempels.
 

1714

31

  collectie Rijksmuseum NG-VG-1-2096
  1715 33-36 G Laurens Schulman veiling 29 lot 1896. Stadswapen Amsterdam niet zeker.
  1716     klop Z - A? Detectorforum PiepPiep
  1719 26   gevonden op Texel. PAN 77000 , Numis 1154342
  1720     Vraag DDA (02-2000?)
  1720 27 K klop H - Y, HAE veiling 78 lot #3124, collectie SA07
  172(1?) 36   klop ? - H, vondst op 17-07-2021 van Jan Bijlsma nabij De Knipe - Heerenveen
  1722 27 K klop H - D - O(?), wapen Amsterdam niet zeker, © Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland. Zie artikel 'Munten uit een oud tabaksdoosje'
  1722

36

 G klop S - G, collectie Fries Museum, objectnummer N12134
  1724 33 G klop S - P(?), wapen Amsterdam niet zeker, collectie SA0.
  1725 34 G klop Y C - C, gevonden in Kolhorn. Collectie MvdH
  1726 30

G

klop C - V - E, veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 218, opbrengst ƒ2,00
 

1726

 

G

gevonden te Duivendrecht, particuliere collectie (Coinhunter No. 65 bladzijde 40; wapen onzeker).
Gg

1726

  34   klop S - S , gevonden in Amsterdamse stortgrond,een mooi lood, colPdB170115, afgebeeld op bodemvondstenwereld en Lodenpenningen - Méreau 442453563
 

1726

  30

  klop C - E , Amsterdam Museum PA 273 (stadswapen niet overtuigend).
 

1726(?)

    twee onleesbare kloppen. Gevonden in Nijeholtwolde
.

173(2,3)

27

K

klop M, colASA03
H.

1734

25,2 K klop V - I, massa 9,71 gram. PAN-39086 / Numis 1142477
  1735 35

G

klop A - B , gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170115
  17(3)5 30 x 32

G

klop Y - D(?) , gevonden in Noord-West Friesland door Sjoerd Kloosterman. Gekregen voor mijn collectie SA06. Bedankt!
  1735  

G

klop Y - I(?) , wapen onduidelijk, afgebeeld op bodemvondstenwereld
  173(7?) 34

G

collectie FriesMuseum objectnummer NA01015
  1738 40 G klop R - A , toewijzing Amsterdam niet zeker. Lodenpenningen - Méreaux
  1741 36

G

klop C - L , gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170115
  1743 33

 

klop S - I , gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170115, afgebeeld in Detector Magazine 155 pagina 16
  1744 27 K gevonden in Noord Holland, collectie SA08
 

1745

35

 G veilinghuis Bom 11-12-1891 lot #396, klop M. Amsterdam Museum PA 274
  1746 33

 

klop ? - ? , gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170115
  1746 26

 

klop P - I , gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170115
Aa

17..

33,5

  klop G - V, lijst v.d. Dussen januari '81 nr.318 → veiling Westerhof / v.d.Dussen3-1985 nr. 1661 → veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1389
        half lood met klop F - ?, forum detecties.nl
 

17..

33

  klop L - N?, gevonden te Gorredijk. Toewijzing Amsterdam onzeker. colASA05
 

17..

    klop Y - T / D - V, gevonden bij Zwartsluis

 

  I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                           
SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                           
IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700

Sluiten

Begin