Sluiten

Begin

Type QB (oude type was FF)

     2x

 
2x
Voorzijde : A * K, waaronder 6 ST, waaronder jaartal
Keerzijde : wapen van Willem III (met ordeteken van kouseband(?) HONI SOIT ...)
Opmerking; In eerste instantie werden deze loden aan Harlingen toegeschreven i.v.m. de letters A K.
Vanaf 1704 werden de tongelden met zekerheid afgedragen aan de Voogden van de Algemene Armen, maar in een eerder reglement uit 1687 blijkt dat al vroeger geld werd afgedragen aan de ArmenKamer.
Het valt echter te betwijfelen of deze loden aan Harlingen hebben toebehoord.
Eerder valt te denken aan Holland (omgeving Dordrecht) of Brabant. Een optie zou kunnen zijn;
AalsKreeK: In 1581 werd ‘de Klundert’ op aandringen van Willem van Oranje een vestingstadje, voorzien van drie poorten: naast de haven de Waterpoort, later de Zevenbergsepoort, aan de oostzijde de Landpoort, later de Schanspoort, en aan de westzijde de Hilsepoort. Aan de noordzijde werd in de wal een spuisluis gemaakt: het Verlaat.
De aldus ontstane vesting werd vervolgens uitgebreid en versterkt, onder andere met een fortificatie op de zuidelijke oever van de Keene: de schans Bloemendaal oftewel ‘de Suykerberg’.
De vesting Klundert maakte deel uit van een vestinggordel aan de zuidgrens van het graafschap Holland.
Tussen de vestingen werden forten aangelegd waarvan twee op Klunderts grondgebied: het fort Bloemendaal en het fort Hollandia. Zo probeerde Holland de Spaanse troepen buiten te houden.
In 1621 werd het stadje verrijkt met een mede door prins Maurits gefinancierd stadhuis, door de architect Melchior van Harbach ontworpen in renaissance stijl. In 1793 namen de Franse troepen Klundert in maar ze trokken zich enkele maanden later weer terug. In 1795 komen ze weer terug komen om ook hier de vrijheidsboom te plaatsen. Rond 1810 werd de vesting Klundert opgeheven
.
Tot de Klundert behoorde het dorp Noordschans met de Schanse haven, een stoomgemaal en een schutsluis waardoor de Klundert na het verzanden van de Keene via de Aalskreek over water bereikbaar bleef. 

jaar

Ø mm

Bijzonderheden
1695 23,2 vroeg type zonder waarde! Gevonden tussen Bergen en Egmond aan de Hoef in een gebied dat zo'n honderd jaar geleden verhoogd is met stadsvuil uit Alkmaar. Collectie QB01 (bedankt Louis)
1698   gevonden in Rotterdam, bron Vondsten.nl 38282
1698 27 x 29 waarde "6 ST". Gevonden in Alkmaar. Collectie QB02
1700   gevonden in Zuid-Holland, bron Vondsten.nl 37956
170Z
1702

26
de "2" van het jaartal lijkt op een "Z", gegevens K.P.K.; kz wapen Willem III met ordeteken van kouseband (?? niet afgebeeld)
= Numis 1037946
Sluiten

Begin