Terug

Begin

Diverse (baken)loodjes

  De onderstaande loodjes zijn misschien bakenloodjes.

 Type:

QA

voorzijde D, keerzijde 1556 met instempeling lelietak? 27 mm prijslijst v.d. Dussen januari 1981nr. 361 veiling 3 Westerhof / v.d.Dussen lot 1665
Schulman veiling 363 lot #243.
Voorzijde: D, waarin ijkmerk boom ingeslagen ('s-Hertogenbosch?). Diameter 30,6 mm
QB voorzijde W, keerzijde 1556 met instempeling lelietak? 26 mm prijslijst v.d. Dussen januari 1981 nr. 361 veiling 3 Westerhof / v.d.Dussen lot 1665
QE wapen met 3 klavervormen (2/1) waarop een vogel, 22 mm., éénzijdig. Gevonden te Hulst (Zeeuws Vlaanderen). Gegevens K.P.K.
QF drie dwarsbalken en een wassende maan? (wapen Ameland) hieronder 1777, daar weer onder 109, diameter 28 mm. Gevonden op Terschelling, collectie museum 't Behouden Huys
QG twee vissen naar rechts, 27 mm, éénzijdig. Stemt overeen met wapen van gemeente Zuid- en Noord-schermer (vissen naar links; heraldisch rechts) of wapen van Andel (vissen vertikaal). Gegevens K.P.K.
QM 1786. in een kader, de 6 ingestempeld, waaronder 33 ingestempeld, gevonden in Rotterdam volgens gegevens K.P.K., eigen collectie
QK voorzijde 25, keerzijde OMA / RSP, 13 x 13 mm, particuliere collectie
Terug

Begin