Sluiten

Begin

Muiden:

De afbeelding op deze éénzijdge loodjes is waarschijnlijk ontleend aan het stadszegel van Muiden uit de zestiende eeuw: 
een gestyleerd scheepje, geflankeerd door twee bakens - dat mogelijk te maken heeft met betaling van vuurgeld voor een licht dat de ingang van de Vecht markeerde.
De flankerende bakens hebben meestal dezelfde vorm.
Een gesloten toren tot ongeveer halverwege de hoogte en daarboven een spriet met een aantal dwarsstokken.
In sommige gevallen (o.a. 1739) is gepoogd om, net als op het zegel, de torens meer het aanzien van stadspoorten te geven.
De afbeelding is in alle gevallen met een cirkel omkaderd.

Type MC:
      

Op de loodjes van dit type is het scheepje gestileerder weergegeven, als op type MB,
met de kenmerkende forse romp met hoge voorsteven en een in het midden geplaatste hoge mast.
Het roer is zichtbaar evenals in enkele gevallen een schuin hangende ra met vier grote blokken, de grote mars, een stag en een want.

Er zijn twee van deze loodjes (1774 en 1787) aangetroffen in een schip dat in de jaren 1784  - 1787 geregeld tussen Harlingen en Amsterdam voer.
Het geld voor het onderhoud van de Zuiderzeese Vuurbakens moest ook in Amsterdam betaald worden.
Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Muiden, type MC pagina 55.

jaar

Ø mm

bijzonderheden

1751

  gevonden in Wildervank aan de Nijverheidskade, met gat, collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen inventarisnummer 14.35.2.
1753 37 gevonden in Harderwijk, colJtP170205
1753   Loden penningen- Méreaux groep Facebook
1761 40 x 34 losse vondst, colAMC01

1764

28 x 35

gevonden bij Muiden. Veiling NPV 30 mei 2005 lot #542

1764

28 x 34

in 2004 gevonden bij Muiden. HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1505 . Mogelijk hetzelfde exemplaar als uit de NPV veiling van 30 mei 2005. Collectie MC02.
1764 28 x 32 gevonden bij werkzaamheden aan de haven te Kolhorn. Voor de inpoldering van de Wieringermeerpolder was Kolhorn een handels / vissershaven aan de Zuiderzee.

1766

32 x 37

gevonden op Marken, particuliere collectie. Het jaartal in een kader, bron Vondsten.nl  20344

1766

  Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 180.6
1772   colVK170521
1772   gevonden bij Vinkenveen. Collectie Herman Vos
1773 37 gevonden in Dordrecht

177(3?)

32 x 35

het jaartal in een kader, gevonden omgeving Monnickendam, collectie stedelijk museum "De Speeltoren" inventaris nummer 95.210.

1774

< 30

collectie N.I.S.A. In het Jaarboek Vereeniging Oud Monnickendam 2009 is dit lood afgebeeld en wordt de veronderstelling gewekt dat dit een Ontgrondingspenning  zou zijn.

1774

41 x 39

massa 14,3 gram. Gevonden in Huisduinen, collectie Lucien Okel
1774 35 Mogelijk ander jaartal, klop 6? Vindplaats onbekend, collectie MvdH
1778

28 x 34

HAE veiling 78 lot #2923
????   gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507a
????

34

jaartal helaas niet leesbaar, getoond op het Muntenbodemvondsten forum
Sluiten

Begin

Muiden verkreeg op 14 december 1662 toestemming van de Staten van Holland om een lantaarn of vuurtoren op te richten aan de monding van de Vecht.
De stad kreeg daarvoor 120 gulden per jaar van de provincie. In 1715 was de vaargeul zodanig verlopen, dat de lantaarn verplaatst moest worden. Bovendien klaagden de schippers dat het licht te klein was.
Op 19 September 1715 verkreeg Muiden van de Staten van Holland een octrooi van 30 jaar, om van de passerende schippers lantaarngeld te innen a 10 stuivers per schip per jaar.
Ballast- of zandschepen moesten 6 stuivers per jaar betalen. De jaarlijkse bijdrage van 120 gulden kwam hiermee te vervallen (Oud Archief Muiden [OAM], inv.nr. 300b).
Tot 1715 had de stad een vuurbaak opzigter in dienst, die in 1712 een jaartractement van 20 gulden kreeg. Daarna werd het onderhoud en het innen van het vuurgeld verpacht.
In 1733 bedroeg de pacht 260 gulden, in 1769 was dit 270 gulden (OAM, thesaurierboeken; voorgaande informatie is afkomstig uit het ongeïnventariseerde oud archief van Muiden).
 

Sluiten

Begin