Terug

Begin

FRIESLAND

Terhorne:

Type FJEénzijdig: gekroond wapen van Friesland, achthoekig, ĝ 45 mm?

Omschrift: KANAALGELD TE TERHORNE VOLDAAN

Gebruiksperiode 1900-1925?

Bekrachtiging van provinciale heffingen in Friesland.

Terug

Begin