Sluiten

Begin

FRIESLAND

Bakenloodjes van Harlingen.

Bakenloodjes voor de Jetting (vaargeul tussen Harlingen en de Vliestroom).

Type FE
Groot lood voor de zeegaten, 32,5 - 40 mm.

Gekroond stadswapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters C Z - H M (Cornwerd, Zurich, Harlingen, Makkum?)

C                    Z
wapen
Harlingen

H                    M
Onder het wapen
 het jaartal in een kader, en meestal nog een getal ingeslagen.

jaar bijzonderheden
1778 "22" ingeslagen, 40 mm, Muntenbodemvondsten
1781 "57" ingeslagen, 40 mm, Fries Genootschap / Fries Museum inv. nr. NA01881.
1786 "68" ingeslagen, uit scheepswrak NB-6, collectie N.I.S.A., werknummer NB6-M7 
1789(2) "60" ingeslagen. Gevonden in Friesland, colAFE01
1790 "41" ingeslagen, collectie Wiebren, zie Bodemvondstenwereld.nl
17.. "21" ingeslagen, 40 mm, gevonden in Friesland

Sluiten

Begin