Sluiten

Begin

Visueel overzicht van holpenningen in Nederland (ca. 1457 - 1572)
gebaseerd op het artikel van C.G.J. Pannekeet en A.T.E. Cruysheer.

Holpenningen en bracteaten, welke ook bekend staan onder de streekgebonden namen
'braamse', 'braemsche', 'grootgen', 'drijver', 'hohlringheller', of 'holpenning'.


Als referentie worden de volgende werken gebruikt;

Referentie(s) Afkortingen Titel
C.G.J. Pannekeet en A.T.E. Cruysheer P.C. Overzicht van holpenningen in Nederland (ca. 1457 - 1572)
Van der Chijs, P.O. Van Der VdCh. Negen delen over munten die in het tegenwoordige Nederland zijn geslagen vanaf de zesde eeuw tot 1576
Purmer, D Pur. De stedelijke muntslag van Arnhem 1461 - 1599. JMPK 83 (1996) bladzijde 69 - 97
Fortuyn Drooglever, J. FD. De vorstelijke en stedelijke muntslag te Deventer (Deventer 1982)
Puister, A.T. Pui. Groninger stedelijke munten. JMPK 73 (1986) bladzijde 41 e.v.
Passon, T Pas. De stedelijke munt van Nijmegen 1457-1704 (1980)
Voogt, W.J. de Voogt Bijdrage tot de numismatiek van Gelderland 2e stuk (Arnhem 1869)
Fermin en Kastelijn F.K. Graven langs de rand van het kerkhof, ZAP 73 (Zutphen 2012)

 

Arnhem

Heller of
Grootgen

Batenburg

Grootgen
Deventer

Braemsche

Elburg

penning

Friesland:
Dokkum
?)

holpenning

Groningen

penning

 

Kampen

brabantsche
of duitmer

Nijmegen

grootgen

     

Zutphen

holpenning

         
 

's Heerenberg

hohlringheller
of vierschildheller

       

 

Arnhem Heller of Grootgen

Referentie  
P.C. A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06
VdCh. vgl. VIII.25 vgl. VIII.25 vgl. VIII.25 vgl. VIII.25 vgl. VIII.25 vgl. VIII.25
Pur. - - - - - 11

 

Batenburg Grootgen

Referentie  
P.C. B.01 B.02
VdCh. - -

 

Deventer Braemsche

Referentie

 
P.C. D.01 D.02 D.03 D.04 D.05 D.06 D.07  
VdCh. - - - - - XI.10 -  
FD. - - - - - - -  
Referentie  
P.C. D.08 D.09 D.10 D.11 D.12 D.13 D.14  
VdCh. -   - XI.9/12/13 - - -  
FD. -   - 8 - - -  
Referentie  
P.C. D.15 D.16 D.17 D.18 D.19 D.20 D.21  
VdCh. - XI.14 - - - - -  
FD. - 9 - - - - -  
Referentie  
P.C. D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28  
VdCh. - XI.11 - - - XI.8 -  
FD. - 5/6 - - - 3/4 -  
Referentie    
P.C. D.29 D.30 D.31 D.32 D.33 D.34    
VdCh. - - - - - -    
FD. - - - - - -    

Vondsten uit de Walburgiskerk, Zutphen. Beschreven in het boek 'God, geld en gebeente'.

 
Diameter mm 13 12 13 11
Massa gr. 0,502 0,127 0,349 0,278
Datering 1466 - 1478 < 1500 1492 - 1500 1492 - 1500
Cat. Braemse 8.6.8.7 8.6.8.8 8.6.8.16 8.6.8.17

Vondst nummer

172.1 69.1 4.2 168.1
Referentie P.C. lijkt op D.08 nieuw type  - nieuw type lijkt op D.22-23 nieuw type lijkt op D.24-25 nieuw type?

 

Elburg penning

Referentie  
P.C.

E.01

E.01 E.01
VdCh. - - -

 

Friesland: Dokkum(?) holpenning

Referentie  
P.C. F.01 F.02 F.03 F.04

 

Groningen penning

Referentie
P.C. G.01 G.02 G.03 G.04 G.05 G.06 G.07
VdCh. VIII.10/12/
16-21/23-24
VIII.10/12/
16-21/23-24
XIX.11/12 - VIII.9/11 VIII.9/11 -
Puis. 1.502 1.502 1.508 - 1.505 1.505 var. 1.509 var.
Referentie
P.C. G.08 G.09 G.10 G.11 G.12 G.13 G.14
VdCh. VII.12/16-21/
23-24, XIX.13/14, XXII.4/5
XXII.2/3 - VIII.22 VIII.9,11 VIII-13.5 -
Puis. 1.509 var. 1.504 1.503 1.510 1.505 1.511 1.501

 

Kampen brabantsche of duitmer

Referentie  
P.C. K.01 K.02 K.03
VdCh. - - -

 

Nijmegen grootgen

Referentie

P.C. N.01 N.02 N.03 N.04 N.05 N.06 N.07
VdCh. XXIII-- XXIII-- XXIII-- XXIII-- XXIII-- XXIII-- XXIII--
Pas. - - - - - - -
Referentie  
P.C. N.08 N.09 N.10 N.11 N.12 N.13  
VdCh. II.19-- II.18-- XXIII-- XXIII.9 XXIII.9 var. XXIII--  
Pas. - - - 16D 16D -  

 

Zutphen holpenning

Gegevens 3x 3x 3x      
Diameter     13 mm 13 mm      
Massa gr.     0,178 gr n.v.t.      
Leeuw naar links links links rechts      
Datering > 1508? > 1508? > 1508? > 1508?      
Cat. Holpenning     8.6.52.3 8.6.52.4      
Vondst nummer     197.34 197.33      
Referentie P.C.

Z.01

Z.01

nieuw Z.02 nieuw Z.03      
Referentie F.K.   8.4.2 vgl. vgl.      

 

's Heerenberg hohlringheller of vierschildheller

 
Referentie

       
P.C. S.01    
Voogt pl. 1 nr. 3  

 

 Sluiten

Begin