...Woerden


Broodloodje van de stad Woerden.
    

Voorzijde : In een effen veld het gekroonde stadswapen door een gedraaid koord omsloten.
De penning is afgezet met een effen bandje.
Keerzijde : In een veld gelijk aan de voorzijde " 1˝P. ", wat betekent, goed voor anderhalf pond brood.
Diameter : 27 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 489. Zeldzaam.
Pelsdonk 01.22-09, 27 mm.
Collectie Woer01 uit veiling 3-1985 Westerhof / v.d. Dussen lot 1657, Numis 1037145, Teylers Museum TMNK 15807.
In de collectie van de Woerdense dominee van Waenen kwamen in 1824 twee exemplaren voor met de volgende omschrijving:
Diaconiepenning van Woerden voor 3 pond brood met het stadswapen (orig.) Lood
Diaconiepenning van Woerden voor 1˝ pond brood met het stadswapen (orig.) Lood

Opmerkelijk in zijn verzameling is het particuliere lootje voor brood  turf en hout gemerkt Jb.v.W. (= Jacobus van Waenen).


Loodje van de stad Woerden.
2x
Eénzijdig : In een effen veld " I " met een " S " (1 stuiver?) doorvlochten en door een gedraaid en effen bandje omsloten.
Diameter : 22 mm.
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 490.
Pelsdonk 02.19-123, 23 mm. Noot: dit lood wordt ook aan Schoonhoven toegeschreven.


Loodje met het stadswapen van Woerden.
2x
Pelsdonk 01.22-098, 20 mm.


Textielloodje van Woerden

Voorzijde: wapen van Woerden
Keerzijde: slecht leesbaar
Afmetingen 25 x 35 mm, gewicht 14,62 gram.
collectie ENQ
Dit loodje is gevonden in Bovenkarspel. Opvallend is dat de 'schaarse' loodjes van Oudewater en Woerden wel in Enkhuizen en omgeving voorkomen.


Tinnen 1/4 Stuiver z.j. Emissie augustus 1576.
Beleg van 8 september 1575 - 25 augustus 1576. Emissie augusus 1576.
Binnen parelrand op twee regels WOER / DEN in een schild.
Referenties: vG. 79a; Maill. 125.9; vL I 210.6
Schulman Veiling 23 15-11-1999 lot 353 5,12 gram.

Veertig stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05157.
Twintig stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05158.

Tien stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05159.
Vier stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05160.
Dubbele stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05161.
Eén stuiver op Muntenbodemvondsten.nl
Kwart stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05162.

In de database van de Koningklijke Bibliotheek van België (www.kbr.be) staan onderstaande penningen van het Woerdense beleg.
In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XII. 1925 beschrijft Mr. Ernst Polak deze penningen uitvoerig.

Geraadpleegde literatuur; P. Mailliet, Catalogue descriptif des Monnaies obsidionales et de nécessité. Bruxelles 1870—73. 2 delen en 2 atlassen. Plaat CXXV
A. Bhause, Feld-, Noth- und Belagerungsmünzen. Berlin 1896— 1903. mit Tafeln.
G. van Loon, Beschrijving der Nederlandsche Historie-penningen. 's-Gravenhage Deel I 1723 pagina's 210 en 211 + 218.


In de collectie van de Woerdense dominee van Waenen kwamen in 1824 enkele exemplaren voor met de volgende omschrijving:


In de verzameling van P. Smidt van Gelder bevonden zich in 1848 deze exemplaren + 900


Tijdens de crowdfunding actie voor de restauratie van het schilderij 'Het Beleg van Woerden' (begeleidende tekst)
( detail munt tekst 'met dit gelt / 't Wert verhaelt / ist krijgsvolck / te Woerden betaelt' )
werden onderstaande tinnen noodmunten van de stad Woerden, geslagen tijdens het Spaanse beleg van 1575, tentoon gesteld;

collectie Gemeente Woerden.


Penning ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de ramp van Woerden, 1813 - 1838
                    

Penning ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de ramp van Woerden
[toen op 24 november 1813 door een grote Franse troepenmacht in Woerden werd geplunderd, verbrand en vermoord, als represaille voor Oranjegezinde activiteiten].
Vz: Het stadswapen van Woerden half omsluierd, leunend tegen een cypres, met daarnaast een zwaard en een rokende fakkel, symbolen van de plundering.
In afsnede drieregelige tekst: WOERDEN - XXIV NOV. - MDCCCXIII.
Kz: Zeven regelige tekst binnen een krans van cypressenloof.
Geslagen in zilver en brons, 38 mm. Ontworpen door D. van der Kellen.
Literatuur; Dirks 542; Bax 152.
Tijdschrift voor algemeene Munt- en Penningkunde, uitgegeven P.O. van der Chijs, tweede deel, 1839. Pagina 306.
De uitgifte prijs voor de zilveren exemplaren was ƒ 5,00 en in brons ƒ 1,50.
Schulman veiling 357 lot 1622 38,3 mm.