Onderstaande objecten wil ik graag ruilen tegen:
 
Baken - Loodjes
Munten, Penningen, Loodjes
Boeken, Veilingcatalogie, Prijslijsten

Geen
verzegel- of lakenloodjes. Kopen is ook mogelijk, maar liever ruilen. Eventuele verzendkosten later te bepalen.

Munten, Penningen, Loodjes, Gewichten

Trotseer- of Dakloodje


Delft, 1777
 zie P. Steijn pagina 55-2

Delft, met de letters PVL
P. Steijn beschrijft op pagina 55-4 wel de letters PVH

Delft, A. Rodenburg,
 datering midden 19e eeuw

Delft?, vermoedelijk!

Amsterdam, J Hesseling,
vanaf 1928, P. Steijn pagina 33-5
 
SchiedamW
(vermoedelijk gezien de vorm)

SchiedamMvM 19-09
(vermoedelijk gezien de vorm)
Medaille huwelijk Beatrix-Claus op 10 maart 1966.

Uitgifte Oranjevereniging "Juliana" Enkhuizen.

         

 
       
       

 

Archeologie, Geschiedenis, enz. in Boeken en Tijdschriften
 

Archeologische Kroniek 2015

Overzicht van archeologische vondsten in de provincie Zuid-Holland.
Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland tal van archeologische resten ontdekt.
Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij.
De Archeologische Kroniek biedt een jaarlijks overzicht van de vondsten per gemeente.

 

Twee eeuwen provinciaal bestuur Zuid-Holland (boekje)

1814-2014

De provincie Zuid-Holland is meer dan twee eeuwen oud. In die tijd is er veel veranderd. Dit boekje schetst een beeld van deze veranderingen.
 

Trekvaarten in Zuid-Holland (kaart)

Ontdek de trekvaarten vanaf het water, per fiets of te voet.

Tussen 1630 en 1660 werden in heel Holland in rap tempo trekvaarten aangelegd,
waarover personen en goederen vervoerd konden worden van de ene naar de andere stad.
Deze Erfgoedkaart biedt u een beknopt overzicht van de trekvaarten in Zuid-Holland, vertelt hun geschiedenis en voert u langs bijzondere historische plekken.
 

Meisjeshuis in Delft, een monument voor kennis en cultuur (boek)

G. Verhoeven, Delft 2005.
De bijzondere geschiedenis als weeshuis voor meisjes van het monumentale gebouw van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

90-805654-8-2
Aantal pagina's: 60
Jaar van uitgave: 2005

 

Het Meisjeshuis aan de Oude Delft (folder)

Beknopte geschiedenis van het historische Meisjeshuis
Lees meer over de rijke geschiedenis van het prachtige pand aan de Oude Delft 116.
Lange tijd in gebruik als meisjesweeshuis, nu een bloeiend kantoor met sociëteit!

Roel Pots, Gerrit Verhoeven
Aantal pagina's: 8
Jaar van uitgave: 2011

 

Erfgoed van Goeree-Overflakkee (kaart)

Een overzichtskaart van het boeiende erfgoed op dit (voormalige) eiland

Goeree-Overflakkee is een prachtig (voormalig) eiland met een boeiende geschiedenis.
In die geschiedenis speelt water een belangrijke rol. Als vijand, maar ook als vriend.
Van die geschiedenis is nog veel te zien.
Denk aan havens en havenkanalen, vuurtorens, dijken en gemalen, maar ook aan de Haringvlietbrug en machtige Deltawerken.
Deze kaart biedt een overzicht van dit prachtige erfgoed.
De archeologische kroniek van Noord=Holland 2013
Overzicht van de diverse opgravingen welke in 2013 hebben plaats gevonden in Noord-Holland o.a.
Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Heiloo, Hoorn, Medemblik, Muiden, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec / Bovenkarspel, enz.

voorbeeldpagina
a / b
Hiërogliefen Lezen
Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-Reizigers,

voorbeeldpagina
de LIMES grens van het Romeinse Rijk.
Weet U wat de
LIMES is?
achterkant
Empereintes du Passé. 6000 ans de sceaux.
Flyers over de tentoonstelling van 11 september - 5 november 2015 over (Pauselijke) zegels.
Interessante video over dit onderwerp staat
hier
  Zuiderzee.
119 historische foto's van het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen.
 Ingeleid en toegelicht door G.R.Kruissink.
1977, 2e herz. druk, ingenaaid, gr.8vo, 119pp, met talrijke foto's, 4-talig
 

“Hoorn onder ons”
Een middeleeuwse woonterp onder de Winston bioscoop
Opgravingsbulletin nummer 1, maart 2002. Archeologische Dienst

AWF02 Archeologie in West Friesland 2.
Gemeente Drechterland.
Zoute inlaat in een zoete polder.
Archeologisch onderzoek naar "De Spuiter" door de Westfriese Omringdijk tussen Oosterleek en Venhuizen.
AWF03 Archeologie in West Friesland 3.
Gemeente Drechterland.
Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout.
Archeologie en geschiedenis van een 17de-eeuwse stolpboerderij.
AWF04 Archeologie in West Friesland 4.
Gemeente Stede Broec.
Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor.
AWF05 Archeologie in West Friesland 5.
Gemeente Opmeer.
Aartswoud, flonkerend verleden uit de steentijd.
De archeologie van het Hoog en Maantjesland, monumentale gebieden van 4.500 jaar geleden.
AWF06 Archeologie in West Friesland 6.
Gemeente Enkhuizen.
West-Friesland, de Randstad van de Bronstijd.
Archeologisch onderzoek naar de nederzettingen uit de Bronstijd ten noorden van Enkhuizen.
AWF07 Archeologie in West Friesland 7.
Gemeente Medemblik.
Hoogglanzend en messcherp.
De archeologie van de vuurstenen sikkels uit de Bronstijd in West-Friesland.
AWF08 Archeologie in West Friesland 8.
Gemeente Hoorn & Enkhuizen.
Handel met sultan en sjah.
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
AWF13 Archeologie in West Friesland 13.
Gemeente Medemblik.
De oudste stad van West-Friesland.
De middeleeuwse handelsnederzetting in Medemblik onderzocht.
AWF14 Archeologie in West Friesland 14.
Wouden, wadden en water.
Het prehistorisch landschap van West-Friesland opnieuw onderzocht.
AWF15
2x
Archeologie in West Friesland 15.
Gemeente Medemblik.
Westfriese grafheuvels doorgrond.
Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvels uit de Bronstijd.
AWF16
2x
Archeologie in West Friesland 16
Gemeente Enkhuizen.
Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven.
De opgraving van koopmanshuizen, pakhuizen en de gebouwen van de west-Indische Compagnie aan de Paktuinen in Enkhuizen.
GouKet De vergaarbak der Ketters.
Religie en verdraagzaamheid in Gouda.
Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda 1988.
 
GouVon Vondsten  uit vuile grond.
Archeologisch onderzoek bodemsanering bolwerk fase 1, Gouda september 1996.
Mooi boekwerkje van 58 pagina's met vele afbeeldingen van o.a. glas, pijpenkoppen, hielmerken, aardewerk, leer, enz.
 
GouGra Gouda graaft.
Een wandeling langs archeologische en bouwhistorische vindplaatsen.
Open Monumentendag Gouda 1994.
 
BPep

Het Peperhuis, "Stille" getuigen, voorwerpen uit de depots.
Diverse auteurs.Stille Getuigen, voorwerpen uit de depots is een uitgave van de vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
54 pag. softcover, Het Peperhuis jaargang 1979.
In deze 55 pagina's tellende uitgave staan tekeningen en tekst m.b.t. allerhande voorwerpen welke zich in de depots bevinden zoals baardmankruiken, haardschermen, timmermans gereedschap, netverzwaarders, tabaksartikelen en vele aardewerken vondsten.

 

Schatten in de Bodem! Zeeuwse muntvondsten. Uitgeverij De Koperen Tuin, Goes, 1992. Paperback, 48 bladzijden,zwart/wit foto's, formaat: 21 x 15 x 0,5 cm.  

 
     
nummer Munten, penningen, bankbiljetten. Boeken, Veilingcatalogie, Prijslijsten ( * = ook in pdf ) (voorbeeld) afbeelding
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1997 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1996 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt tweede helft 1994 en 1995 inclusief de penning
"De kogel door de kerk"
herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579 /  1979
Politiek op de penningen
Uitgave Centraal Museum Utrecht

voorbeeldpagina
a / b
Carla Klein
beeldhouwster
médailleur
1993

voorbeeldpagina
a / b
Das Deutsche Notgeld
Das Notgeld besonderer Art
Scheine und Münzen ungewöhnlicher Art
hinsichtlich des Materials, der Ausstattung
oder des Inhalts.
Katalog von Dr. Arnold Keller.
Battenberg.

voorbeeldpagina
a / b / c
11-2016 Oord en Duit uit Noord en Zuid. (fotokopie zwart/wit!)

Over het
nieuwe 25 Gulden bankbiljet 

Muntkoerier nr 9 2015 jaargang 44

Onze Euro. Speciale bijlage van De Telegraaf uit 1998 over de "toekomstige" Euro.
09-2015 25 Eeuwen "Turkse" munten door N.L. Arkesteyn. Uitgave Stichting Numismatica 1977, september 1979.
Munten bij de RABObank

A.G. van der Dussen Numismatische boeken 1985, 1989,1991

Münz Zentrum Köhln Numismatische boeken 1984/85

MUNT - 69, driemaandelijkse uitgave van de Numismatische Jeugdclub Den Haag. Vijf exemplaren.

Koninklijk Penningkabinet in bedrijf, januari 1986. Algemene brochure over het KPK.

Munt-"Wijzer", maandblad voor de verzamelaar van munten, penningen en papiergeld. Januari, februari en maart 1984.

Stichting Numismatica 1977. 10 exemplaren van het tijdschrift + "De Muntkroniek" en het boekje "Muntverzamelen een boeiende hobby door Wil de Kreuk.

"Der Münzschatz aus Seppenrade" Lüdinghausen 1985. Duitstalig boekje over deze bijzondere schatvondst.

HBU; Goud, Zilver, Platina, informatie, prijsverloop en statistieken over deze edelmetalen.

EDJ Magazine. 1e jaargang Nummer 1, Mei/Juni '97

Prijslijst F van Lanschot Bankiers met Nederlandse Bankbiljetten #13 mei 1979

Het Koninklijk Penningkabinet, Bibliotheek-aanwinstenlijst 1990

geld, geld, geld.... Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen n.a.v. de tentoonstelling in 1987

Banknoten aus aller Welt. Werner H. Jörg GmbH lijst 5-1988 + 9-1990

Deutsche Münze. Raritätenangebot Januari 1977 nr.25. Veel kleingeld van de Duitse Staten.

Munten en Penningen in beeld. De bibliotheek van de 18de eeuwse numismaat Pieter van Damme. 's Gravenhage 1992.

Het Koninklijk Penningkabinet, Basisregistratie van numismatische voorwerpen. Versie: 1 februari 1996

Het Koninklijk Penningkabinet, Moederformulier voor de beschrijving van Munten, Penningen en Papiergeld. Versie: 1 februari 1996

A.G. van der Dussen b.v. Prijslijst 30 april 1980 met
Oranjepenningen.

Münzenhandlung Peter Sauer. Münzen + Medalilen, veiling 8 November 1985

"Van papier tot betaalmiddel", een greep uit de merkwaardige historie van het Nederlandse papiergeld. Van Lanschot. Veel prachtige kleurenfoto's.

Waar moet u op letten; informatie brochure over de "nieuwe" ƒ100,- en ƒ250,- bankbiljetten.
 
Geuzen De Geuzenpenning, Munt en Penningkunde nieuws. 15 losse exemplaren van januari 1951 - juli 1974  
Beeld36.6 De Beeldenaar
November / December 2012, 36e jaargang nr. 6
o.a. 'De muntslag te Medemblik' en 'De betekenis van letters op armenpenningen'.
  "Van papier tot betaalmiddel", een greep uit de merkwaardige historie van het Nederlandse papiergeld. Van Lanschot. Veel prachtige kleurenfoto's.  
  Munten en Penningen in beeld. De bibliotheek van de 18de eeuwse numismaat Pieter van Damme. 's Gravenhage 1992.  
  Het Koninklijk Penningkabinet, Bibliotheek-aanwinstenlijst 1990  
  Deutsche Münze. Raritätenangebot Januari 1977 nr.25. Veel kleingeld van de Duitse Staten.  
  Münzenhandlung peter Sauer. Münzen + Medalilen, veiling 8 November 1985  
  Banknoten aus aller Welt. Werner H. Jörg GmbH lijst 5-1988 + 9-1990  
  Munt-"Wijzer", maandblad voor de verzamelaar van munten, penningen en papiergeld. Januari, februari en maart 1984.  
  EDJ Magazine. 1e jaargang Nummer 1, Mei/Juni '97  
  Stichting Numismatica 1977. 10 exemplaren van het tijdschrift + "De Muntkroniek" en het boekje "Muntverzamelen een boeiende hobby door Wil de Kreuk.  
  geld, geld, geld.... Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen n.a.v. de tentoonstelling in 1987  
  Waar moet u op letten; informatie brochure over de "nieuwe" ƒ100,- en ƒ250,- bankbiljetten.  
  Munten bij de RABObank  
  Munten in Veilingen door B.H.J. te Boekhorst. Een uitgave van Coin Investment B.V.  
  25 Eeuwen "Turkse" munten door N.L. Arkesteyn. Uitgave Stichting Numismatica 1977, september 1979.  
BCmU "Penningen met vlijt vergaert", uitgave van Centraal Museum Utrecht. 39 pagina's met penningen betreffende Utrecht o.a. Marktpenningen.  
Mev1982 De Nederlandse munten van 1795 tot heden (1982) met Ned. West-Indié, Suriname, Curaçao, Ned. Antillen. Mevius uitgave 1982  
  Officiële katalogus 1979 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

Officiële katalogus 1978 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

  De Munten van België (1790-1977)
door J. De Mey en G. Pauwels, 1978

  Katalogus der Belgische munten van 1832 tot heden.
Uitgave 1976. Auteur Morin Frans. Numis Antwerpen.

  Het Koninklijk Penningkabinet, Basisregistratie van numismatische voorwerpen. Versie: 1 februari 1996
Het Koninklijk Penningkabinet, Moederformulier voor de beschrijving van Munten, Penningen en Papiergeld. Versie: 1 februari 1996
Koninklijk Penningkabinet in bedrijf, januari 1986. Algemene brochure over het KPK.
 
TMon Money Trend, International Magazin für Münzen und papiergeld. Nr. 3 2000  
TMt Money Trend 1/82; Money Trend 12/81, Money Trend 10/81  
MoSt Monika Staack, Asiatische Münzen & Amulette (primitief geld)  
  Seaby Coin & Medal Bulletin July / August 1984. Veel achtergrond informatie en archeologie.  
  La Monnaie de Paris.
Leuk informatief fotoboekje met kaarten van de Parijse munt en haar geschiedenis

  Coin Collecting.
T. Hanson.
Collins Nutshell Books, 1965

  International Association of Professional Numismatists / Association internationale des Numismates professionnels. List of members 1981 Liste des membres  
  Geldgeschichtliche Nachrichten. 17 Jg. Sept. 1982  
  Coin & Medal news, January 1987  
  Münzen Revue nr. 8 August 1977.  
T012 Ingebonden jaargang 1986 van de Muntkoerier. Afgeschreven exemplaar van de bibliotheek van Harderwijk.  

Ergens interesse in? Neem contact met mij op per e-mail: info@loodjes.nl