Overzicht m.b.t. publicaties over loodjes, armenpenningen / pseudomunten in algemene zin.

 

Jaarboek voor Munt en Penningkunde / De Beeldenaar

   

1967

Index: Vroedschaps-, gilde-, schutters- en brandspuitpenningen, loodjes en huismunten

1893

Presentiepenningen van Zierikzee

Marie G. A. de Man

1893

Betalingspenning van Schermermeer

C. W. Bruinvis KPN

1893

Oude loodjes van Yperen

A. A. Looyen

1893

Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedschaps- of Stadhuispenningen der stad ’s Hertogenbosch van 1704 tot 1793

M.A. Snoeck drie artikelen

1894

Vervalschte Raadspenningen van Zierikzee

Marie G. A. de Man

1894

Drie penninkjes van het Mirakel van het Heilig Bloed te Boxmeer

M.A. Snoeck

1894

Trois médailles relatives au Miracle du tres Saint Sang à Boxtel (Brabant septentrional). (Voyes Planche I)

M.A. Snoeck

1894

Acte van Admissie om te bedelen te ‘s Hertogenbosch

M.A. Snoeck

1894

Méreau des pompiers (brandspuitpenningen) d’Eindhoven

M.A. Snoeck

1894

La corporation des ferblantiers á Bois-le-Duc / Het blikwerkersgilde te ‘s Hertogenbosch

M.W. Snoeck

1894

Draagpenning van Cornelis Martinus Pels, Griffier van den Block van de Kerk- en Verwerstraat te ‘s-Hertogenbosch

M.W. Snoeck

1894

Penning van de H. Moeder Maria in den Eijck te Oirschot

M.A. Snoeck

1894

Rotterdamsche Vroedschapspenningen

G.J.TH. Beelaerts van Blokland

1894

Penninkje van de bedevaart naar St. Willibrord (Noord-Brabant)

M.W. Snoeck

1895

Des méreaux d’admission à la Ste Cène et en particulier, de ceux de la ci-devant église wallonne d’Aix-la-Chapelle et de la ville de Harlem

W.J. Fredzess

1895

De Alkmaarsche Vroedschapspenning

C. W. Bruinvis

1895

Zeven religieuse draagpenningkjes op Onze Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch

M.W. Snoeck

1895

Huis- of Hulpmunt in de gevangenis te ‘s-Hertogenbosch

M.W. Snoeck

1895

Het Gild van Jan Baptist, te Waalwijk en Besoijen Anno 1839

M.W. Snoeck

1896

Aanvulling Dirks gildepenningen. Dl. I bl.31. pl. II, 18

W.K.F. Zwierzina

1896

Aanvulling Dirks gildepenningen (Amsterdam)

M.A. Snoeck

1896

Vragenbus: geefhuispenningen / bedeelingslootjes ‘s Hertogenbosch

M.A. Snoeck

1896

pagina 253: lootjes voor tarwe-brood

Marie de Man

1896

De Alkmaarsche Vroedschapspenning

C. W. Bruinvis

1896

Draagpenninkje van het gild van St. Jan te Kaatsheuvel (Noord-Brabant)

M.W. Snoeck

1896

Gildepenning van Abraham Hildernisse, deken van het timmermansgilde te Middelburg

Marie G. A. de Man

1897

Bijdrage tot de Penningkunde van Noord-Brabant

M.W. Snoeck

1897

Opmerkingen n.a.v. van de ‘ s-Hertogenbosche Geefhuispenningen

M.W. Snoeck

1897

Opmerkingen omtrent de ‘s-Hertogenbosche Brandspuitpenningen

M.W. Snoeck

1897

Ontbinding der gilden te ’s-Hertogenbosch, publicatie 25-10-1798

M.W. Snoeck

1897

Twee Sneeker Magistraatpenningen

M.C. Nijland

1897

Gildebrief van Tiel, 1745

J.E. Ter Gouw

1897

Penningen van het St. Lucia- of Bakkersgilde te Zierikzee

Marie G. A. de Man

1897

Iets over een gildepenning van de scheepstimmerlieden te Zierikzee

Marie G. A. de Man

1898

Utrecht, Wijnkopersgild

W.K.F. Zwierzina

1899

De gietvorm der Middelburgsche raadspenningen gevonden

Marie de Man

1900

Aanvulling van mijn “Zeeuwsche Loodjes” 1)
1) Over Zeeuwsche loodjes. Bijdrage tot penningkunde van Zeeland. Middelburg 1892.
- Middelburg. Burgemeesters- en Schepenlood
- Broodloodjes. Pl II nos. 5, 6 en 7.
- Loodjes aan weeskinderen uitgereikt. Blz. 38.
- Vlissingen. Raads of presentiepenningen. Pl. III nos. 1 en 2
- Luthersche en Waalsche kerkelijke of armenpenningen.
- Zierikzee.
- Loodje met het wapen van Walcheren pl. IV no. 7

Marie de Man

1900

De Middelburgsche gilden in 1781

Marie G. A. de Man

1900

Un méreau inédit de la Caisse d’assistance des marchands d’étoffes d’Utrecht

P. Bordeaux

1901

Iets over het Vettewariersgilde te Middelburg en over een tot nu toe onbekenden begrafenispenning van dit gilde

Marie G. A. de Man

1901

De Zijderups op de penningen van de Stofjeswerksgildebus te Utrecht

W.K.F. Zwierzina

1902

Iets over de penningen van het St. Lucasgilde te Middelburg

Marie G. A. de Man

1903

Vragen en Antwoorden (types DM en DIa op loodjes.nl)

KPN

1903

Penninkjes van de brouwerij “het Heyligh Geest” te Antwerpen

Marie de Man

1903

Catalogus Auctie Van Eeghen (o.a. trotseerloden Hoorn)

C. W. Bruinvis

1903

De Alkmaarsche Vroedschapspenning

C. W. Bruinvis

1903

Iets over Dockumer historiepenningen (vroedschap)

S. Wigersma Hz.

1905

Penning van een kleermakersbond te Bergen op Zoom

Marie de Man KPN

1905

Alkmaarsche loodjes

C. W. Bruinvis KPN

1905

Onbeschreven timmermansgildepenning van ?

Marie de Man

1906

Drie Noord-Brabantsche Penningen (Grave, Kramers)

M.A. Snoeck

1906

Gildepenning van het St. Jans-, Goedeluyden- of Arbeidersgild te Veere

Marie G. A. de Man

1907

Munten en Penningen in het Gemeente-Museum te Delft

W.K.F. Zwierzina

1907

Draagteeken van de voormalige schutterij van de Edele Cruys- of Voetboge te Goes

Marie G. A. de Man

1907

Begrafenispenning van de St. Alphonsus Broederschap te Grave

W.K.F. Zwierzina

1908

Nog eens het draagteeken van de voormalige schutterij van de Edele Cruys- of Voetboge te Goes

F. Beelaerts van Blokland

1909

De Boogschutterij van St. SEBASTIAAN’s Doelen te Alkmaar

C. W. Bruinvis

1909

Schutterspenningen van Vere

Marie G. A. de Man

1910

Eereteeken voor het Boogschieten (Amsterdam 1852)

W.K.F. Zwierzina

1910

Over een nog niet terug gevonden loodje van het gasthuis te Middelburg

Marie G. A. de Man

1910

Een Leeuwarder Gedenkpenning

H.G. Du Crocq

1911

Verslag Kon. Kabinet 1910. Muntvondst Nijmegen

 

1912

Leidsche Penningen

W.K.F. Zwierzina

1912

Un insigne d’archer de Goes

A. Visart de Bocarmé

1912

Een onbeschreven penning van het chirurgijns- of Cosmus- en Damianus-gilde te Middelburg

Marie G. A. de Man

1914

Raedtsteeken der Stadt Groningen van 1591

Dr. Max von Bahrfeldt

1914

Een en ander over het Goud- en Zilversmedengilde te Middelburg

Marie G. A. de Man

1914

Schepenlooden (Middelburg)

Marie G. A. de Man

1915

Het Neuzengilde of dat van Nazarius of Nazareth

Marie G. A. de Man

1916

Hondenpenningen bij hondsdolheid

Marie de Man

1916

Haarlem C. Loodjes

 

1917

De voormalige Middelburgsche rederijkerskamer het Bloemken Jesse onder de kenspreuk “In minnen groeyende” en hare gildepenningen

Marie G. A. de Man

1918

Bodedistinctiefteekens van Schiedam

W.G. Feith

1919

Het Smedengild van Middelburg en zijn penning

Marie G. A. de Man

1919

Munten uit het Belgische Vluchtoord Uden (N.Br.) (zie ook 1925)

M.W. Snoeck

1920

Aanvullingen Numismatische verzameling en Bibliotheek

 

1921

Lakenlood van Middelburg

Marie G. A. de Man

1921

Zilveren tolteekens (Zeeuws Vlaanderen)

Marie de Man

1922

Over Middelburgse gildepenningen

Marie de Man

1923

De juiste dateering van den grooten schutterspenning van de broederschap van St. Joris te Middelburg

Marie G. A. de Man

1923

In memoriam G.M. Kam (o.a. Armenloodjes)

M.A. Evelein

1925

Avondmaalloodjes bij de Engelsche gemeente te Middelburg

Marie G. A. de Man

1925

Munten uit het Belgische Vluchtoord Uden (N.Br.) (zie ook 1919)

M.W. Snoeck

1927

Gildepenningen (Delft)

E. Polak

1927

Aanteekeningen over de ’s Hertogenbossche stadhuispenningen

M.W. Snoeck

1927

Een penning van het St. Lucasgilde te Rotterdam ten name van Pieter van Waesberge

E. Wiersum

1928

Bedelpenningen te Bergen op Zoom

M.W. Snoeck

1928

De penningen van de Sint Crispijns- of Schoenmakersbus te Delft

E. Polak

1928

De ’s Hertogenbossche Stadhuispenningen van 1705

M.W. Snoeck

1928

De Penning van de Linnenwevers te ‘s Hertogenbosch

H.J.M. Ebeling

1928

Het voormalige Bont- en Paruyckmakersgilde te Middelburg

Marie G. A. de Man

1929

Over de gildepenning van de Wollenlakenkoopers en Snijders en over de penningen van de Zijdelakenkoopers en Kramers te Middelburg

Marie G. A. de Man

1930

De Vroedschapspenningen van ‘s Gravenhage

A.O. van Kerkwijk

1931

Bossche loodjes

M.W. Snoeck

1931

Over de Penningen van het Huistimmermansgild te Zierikzee en te Middelburg (1679 en 1671)

E. Polak

1931

Numismatiek van Zierikzee (Vroedschaps- en schutterspenningen

Marie G. A. de Man

1932

Politielooden van Bergen op Zoom

Marie G. A. de Man

1932

Penningen van het Visschersgilde te Elburg

W.K.F. Zwierzina

1932

Aanteekeningen over eenige Vlissingsche gildepenningen

Marie G. A. de Man

1933

De begrafenispenning van het kuipersgilde te Amsterdam

E. Polak

1933

Een onbekende brandspuitpenning van Zierikzee

E. Polak

1934

Waren op het eind der 18e eeuw gildepenningen te Middelburg nog in gebruik?

Marie G. A. de Man

1935

De Toegangspenningen tot den Amsterdamschen Schouwburg

E. Polak

1936

Kerkelijk loodje Koudekerke (W) (korte bijdragen)

Marie de Man

1939

Rotterdamsche hondepenningen uit vroeger tijd

Mr. Ernst Polak

1941

Draagpenningen bij de bedevaart van Breda naar Hakendover

M.W. Snoeck

1942

Belooningsgeldstukken van het gesticht Coudewater (te Rosmalen)

M.A. Beelaerts van Blokland

1948

De Toegangspenningen voor de Hortus Medicus te Amsterdam

Dr D. A. Wittop Koning

1951

De begrafenispenning van het Wijnkopersgilde te Amsterdam

Dr D. A. Wittop Koning

1957

De zilveren penning van het apothekersgilde te Utrecht

D. A. Wittop Koning

1958

De collectie gildepenningen in het Fries Museum te Leeuwarden

O.N. Keuzenkamp-Roovers

1958

Noord-Nederlands kleingeld omstreeks 1400, o.a. Utrechtse armenpenningen

Dr. H. Enno van Gelder

1967

Index jaarboeken t.m. 1967

 

1971/72

Enige opmerkingen over de Leidse munten van 1573 en 1574

E.J.A. van Beek

1977

Muntvondsten:  scheepswrak Dronten 1976 (CWD & CLI)

Dr D. A. Wittop Koning

1986

Groningen: raadstekens of Loodjes

Drs. A.T. Puister

1988 Op het spoor van Limburgse loodjes. Jaarboek van het Europees genootschap voor Munt- en Penningkunde, pagina 223-239 R. van Laere

1990

Penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden II

Dr D. A. Wittop Koning

1992

Najaarsvergadering o.a. H.R. Reinders over bakenloodjes

 
2009 VOC Penningen, De Beeldenaar 05-2009, n.a.v. een schenking door J.A. von Héjjas van een dergelijke penning Jan Pelsdomk
   

 

 

Steekwoorden op jaartal:

armen- loodjes/geld

1905, 1923, 1971_1972

armenpenning(en)

1899, 1900, 1903, 1907, 1910, 1912, 1928, 1932, 1958, 1971_1972

broodpenningen

1897

lood(je)

1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1931, 1932, 1936, 1939, 1943_1945, 1958, 1967, 1975_1977, 1986, 1990, 1992

lootje(s)(n)/boek

1893, 1896, 1900, 1903, 1910, 1932, 1939

-baken/

1905, 1916, 1992

bedeelingslootjes

1896

broodlootjes

1898

 

Publicaties Nederland (ook over opgravingen, tol, bebakening, enz.)

1874

De ’s Hertogenbossche BLOCK- of BEDELPENNINGEN, met aantekeningen en Platen. (één honderd exemplaren)

Jonkhr. M. A. Snoeck

1892

Over Zeeuwsche loodjes: Bijdrage tot de penningkunde van Zeeland

Marie G. A. de Man

1946 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Jhr. ir A.C. von Weiler
1949 Verzameling Amsterdam van J. R. Dreesman (2e deel, 1949). (o.a. de Amsterdamse broodpenningen)  
1970 Overzetveren in Zeeland Jhr.Mr. G.F. Sandberg
1975 De pilotage te Petten in de 18e eeuw. Uit 42e bundel West-Frieslands Oud & Nieuw. P. Dekker

1977

Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek

J. Baart, W. Krook, e.a.

1977 Gouda van sluis tot sluis Dr. Jan Schouten
1978 Munten van de stad Utrecht (uitgave Centraal Museum Utrecht) Frank Pietersen
1983 Engelsmanplaat. Geschiedenis van.... en gebeurtenissen rond.... een zandbank H. de Haan e.a.
1983 Op het spoor van Limburgse Loodjes. Jaarboek EGMP 1988 R. van Laere
1987 Schatten uit de Schelde. Gebruiks en siervoorwerpen uit de verdronken plaatsen in de Oosterschelde (Markiezenhof Bergen op Zoom) Gerrit Groeneweg e.a.
1987 Jaarboek Munten en Penningen der Nederlanden Deel 1 J. & A. Stuurmans
1988 Jaarboek Munten en Penningen der Nederlanden Deel 2 J. & A. Stuurmans
1992 Uit Alkmaarse Bodem. Archeologische vondsten 1986 - 1992  
1993 Van Pest tot Pokken ( o.a.Leprozenpenningen en kleppers Enkhuizen) P + A Zwart-Kramer
1994 Bodemvondsten uit Goeree-Overflakkee. (uitgave i.v.m. 25 jarig bestaan Vereniging van Amateurarcheologen "De Motte") Rias Olivier e.a.
1995 De vuurtoren van Scheveningen. Historische reeks No.2. Coos Havelaar
1998 Schylge Myn Lântse Jaargang 19 Mei 1998  

2003

Penninxkens van Loode

J.E.L. Pelsdonk

04-2004 "Moerdregte" 11e jaargang nummer 2, April 2004, "Lood '39. Een bakenlood uit de Zuidplaspolder" Leon Mijderwijk
2013 Holpenningen in Nederland (ca. 1460-1570), publicatie in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (nr. 100) Anton Cruysheer en
Kees Pannekeet
2008 Gevonden! 50 voorwerpen uit Dordtse bodem DiEP Dordrecht

2014

Goed Gevonden. Het portret van Martien Weel (1935-2001). Een historie van archeologen en 'amateurs'

Marleen Weel

04-2016 WAR 91 "Wie het eerst komt die het eerst maalt" Graanloodjes uit de bodem van West-Friesland. Zie ook Westerheem 04-2016. M. van der Harst
10-2016 Gezocht en Gevonden, Bodemvondsten uit Gent Denny Bogaert, Michel Krijgsman, Paul Callewaert en Marcel de Putter

 

Internet

  Diverse links op loodjes.nl  

 

Lead Tokens Telegraph

(twee)maandelijks

 

British Lead Tokens

 

 

Colchester Treasure Hunting & Metal Detecting

 

 

 

 

 

Engeland

 

Communion Tokens of the Established Church of Scotland - Sixteenth, Seventheenth, and Eighteenth centuries

By Alexander J.S. Brook,F.S.A. Scot

 

Communion Tokens of the Church of Scotland: - Nineteenth and Twentieth centuries

R. Kerr, M.A., F.S.A. Scot., and J. R. Lockie

 

Communion Tokens of the Free Church of Scotland

idem / same

 

Scottish episcopal communian tokens

idem / same

 

Unpublished tokens of the Church of Scotland

idem / same

 

Unpublished communion tokens of various Scottish churches

idem / same

 

Further unpublished Scottish communion tokens

idem / same

 

Overige landen

1965 Geschichte des Seezeichenwesens (zeer interessant, veel over Holland) A. W. Lang

 

Les Mereaux de Communion des Eglises protestantes de France et du Refuge (ook iets Nederland)

 Charles Delormeau