Havenlood of Paalkistpenning van Enkhuizen.


Eénzijdige loodje met het ingeslagen wapen van Enkhuizen (de drie haringen), en de letters " S·L." ingeslagen.
Volledig jaartal tussen dikke punten.

 Type: WCb

jaartal

Ĝ mm

Bijzonderheden

1842

34

Laurens Schulman veiling nr. 24 lot 2522, met gaatje