Havenlood of Paalkistpenning? van Enkhuizen.

Havenlood type WD (18)42 collectie MvdH.
Eénzijdige loodje met het ingeslagen wapen van Enkhuizen (de drie haringen), en de letters " S·L." ingeslagen.
Volledig jaartal tussen dikke punten.
De werkelijke betekenis van dit type lood is vooralsnog onbekend. Er bestaat immers een 'echt' Havenlood van (18)42 type WD.

 Type: WCb

jaartal

Ĝ mm

Bijzonderheden

1842

34

Laurens Schulman veiling nr. 24 lot 2522, met gaatje