Terug

Begin

Loodje met de letter "  H"  van de gezworen nettenlooders van Enkhuizen.

    
Havenlood of Vuurlood van Enkhuizen
Jaartal ter weerszijden van het wapen van Enkhuizen waaronder "
H " (van Haven?)
In de collectie van het Rijksmuseum bevinden zich een aantal van deze loodjes met de volgende omschrijving:
"Loodje met letter H, gebruikt door de gezworen nettenlooders van Enkhuizen voor het loden van de bij de haringvangst gebruikte netten".
Een loodje met "55" krijgt dezelfde omschrijving
maar dit is zeer waarschijnlijk een vuurlood type WD.

Type: WC

jaartal

mm

Bijzonderheden

18 07

33

gevonden bij Oude Pekela. ColAWCA01

18 07

33

Schulman catalogus 328 nr. 823
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-A
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-B
18 09   gevonden tijdens het archeologisch onderzoek in de Vijzeltuinen te Enkhuizen, WAR 25 pagina's 49-50. Huis van Hilde 5312-014
18 09 35 collectie Belasting en Douane Museum 00427

Aanvullende informatie aangaande de nettenlooders van Enkhuizen:
Handvesten, privilegien, willekeuren ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen 1667, Egbert van den Hoof, pagina's 232 - 233, 334 - 336
Gildepenningen I, Jacob Dirks, pagina 156 - 157, plaat XIX
Revue Belgique 1874 pagina 32 no. 76
Centen pagina 43

 

Terug

Begin