Rond de Zuiderzee. 

Groot- en klein vuurlood van de Suyderzeese vuurbakens.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm), het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.
Ook hebben sommige loden een (spijker)gat, dit is aangegeven met een " + ". Het doel hiervan staat hier omschreven.
In de Rotterdamse Courant van 18 december 1790 staan de voorwaarden en aanschaf prijzen voor de loodjes: Groot
ƒ4:10:-  ; Klein ƒ2:5:- .
Pelsdonk 311

Type SG


Omschrijving van de afbeeldingen en teksten:

Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: * SUYDER ZEESE VUUR*BAKENS:

B: * SUYDER ZEESEVUUR:BAKENS:

C: SUYDERZEESE VUUR BAKENS

D: SUYDERZEESE VUUR+BAKENS

E: SUYDERZEESE VUURBAKENS

F: SUYDER ZEESE VUURBAAKENS

G: SUYDER·ZEESEVUURBAKENS

H: SUYDERZEESE*VUUR*BAKENS

I: SUYDER· ZEESE· VUUR· BAKENS

J: SVYDERZEESEVUURB(AK)ENS.

K: *SUYDER ZEESE VUUR*BAKENS.

L: *SVYDER*ZEESEVUUR BAKE(NS)

M: *SVYDER· ZEESEVUURBAKENS:

N: *S~DER-ZEESE VUUR*BAKENS:

O: *SVYDER ZEESEVUUR?BAKENS

P: *SVYDER-ZEESEVUUR?BAKENS

Q: SUYDER ZEESE*VVUUR*BAKENS:

R:
*SVYDERZEESE VUUR.BAKENS:

Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel.

a: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

b: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST-V:LT.

c: IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT

d: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

e: IN HOLL EN(jaar)WEST V-L

g: IN· HOLL.EN(jaar)WEST-V?LT.

h: IN.HOLL:EN(jaar)WEST-V:L

i: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

j: *IN·HOLL.EN(jaar)WEST-V·LT.

k: *IN:HOLL:EN(jaar)WEST V(·LT)

l: IN· HOLL.EN(jaar)WEST-V·L·

m: *IN:HOLL EN(jaar)WEST·V:LT.

n: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST-V-LT.

o: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST V:LT T.

Type jaar

Ø mm

G/K +S

bijzonderheden
  1705 34 G wapenschild niet zichtbaar, collectie ASG32
  1712? 24   collectie ASG22
. 1713 34   collectie Fries Museum, objectnummer NA01015, standplaats K18-C37. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
  1719 32   gevonden in de tuin van een 18e eeuws pand in Workum. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
  1720 30   klop ? - A, gekapt loodje, bodemvondstenwereld
. 1722 36   collectie Fries Museum, objectnummer N12134, standplaats K18-C37. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
. 1724 33   collectie Fries Museum, objectnummer NA02773, standplaats K18-C37. Mogelijk nog type met wapen.
  1726

29

K

prijslijst v.d. Dussen januari 1981
. 1727 35 G gevonden in Medemblik, bron www.vondsten
. 1729

± 40

G

collectie Scheepsarcheologisch museum Ketelhaven
. 1731

33

  klop R - O, collectie NISA Ketelhaven
. 17(33?) 

25

K

klop W - A, collectie ASG01
. 17(35?) 

25

G

klop R - O, collectie NISA Ketelhaven
. 1736

± 25

  gevonden Zuiderbuurt Schokland, particuliere collectie
. 1736 36 G  
  1736 ?     klop R - B, gevonden omgeving Meppel
Nm 1737

35

K

klop I - D, gevonden omgeving Harlingen, collectie AK
. 1737

25

  klop T - T, collectie ASG02
. (17)40 

33

G

collectie Scheepsarcheologisch museum Ketelhaven
.. 1742  

K

klop Y - R, Coinhunter 29, maart 1989 
O? 1743

27

K

klop ? - P, gevonden op Marken, particuliere collectie
. 174(3)     verwerkt tot "snorrebot" particulier collectie Anna Paulowna 
  1745     klop F - P, loodje met wapen, maar niet duidelijk welk wapen, muntenbodemvondsten
  1745 29   klop P - S, loodje met wapen, maar niet duidelijk welk wapen. Gevonden in Enkhuizen collectie ASG30
. 1747

 

  klop M, gevonden in Vlissingen, particuliere collectie 
. 1747

 27

 + klop L - L, gevonden in Vlissingen, particuliere collectie 
Gg 1748

25

K

klop M, collectie ASG04 (10,2161 gram)
. 1749(0)

33,5

 + collectie Fries Museum, objectnummer N12135, standplaats K18-C37
  1749

25

  klop W - D. Amsterdam Museum PA 275
. 1750

28

K

collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer: 06439
. 1750     klop I - B, advertentie Marktplaats 12-2010
  1750    G klop W - P, gevonden langs de Overijsselse Vecht
Lb 1751

31

G

klop D - M, gevonden te Middelburg. Collectie ASG05, schenking dhr. van Beuningen
  1751

35

G

collectie JdD
Ml 1752

25

K

klop A - r, collectie ASG06
Lk 1753

32

G

klop Y B - H, gevonden bij Zalk, collectie ASG07
. 1754

25

K

collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer: 06434
. 1754 34 G klop ? - W, ¾ loodje gevonden in Ter Apel, colASG08 (Munthunter forum)
  1754 35 G klop G - F, Metaaldetector Forum
Pn 1755

25

K

klop R - I, gegevens K.P.K.
  1756

33

G

klop H - G, Karel de Geus veiling 42 lot #1386, collectie ASG29. Keerzijde 45° gedraaid.
. 1757

36

G

klop E - A, gevonden op Marken, collectie Museum Monnickendam, bron www.vondsten.nl 
. 1757

 

 

klop R - A 
 

1757

 26  K ongebruikt exemplaar, ongeklopt! , gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115. Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 180.8
  1758 33 K gevonden te Heeg (Fr.), collectie Richard Bruinsma, afbeeldingen op Vondsten.nl
. 1759

25

  de twee kloppen lijken te zijn weggeslepen(sleten?), collectie ASG10
. 1760

33

K

klop I - T, veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nr. 1662
. 1760

32

  klop W - C, veiling 14-1995 L. Schulman lot 2099. Opnieuw aangeboden 11-2014, collectie ASG27
  1760   + klop P - S, gevonden in de bagger te Zwolle
. 1761     klop W - B(?), collectie ASG11
  1761  26   klop ? - I, Muntenbodemvondsten.nl
. 1762

 24

 K

klop S - R, gevonden in de Wieringerwaard, bron vondsten.nl
. 1762

32

K

klop W - C, collectie ASG12
. 1763 26 K klop I - B, bron vondsten.nl 
. 1765(?) 

24

K

klop W - E(?), gevonden in Noord Friesland, collectie AK
. 1765

35

  collectie Fries Museum, objectnummer N12136, standplaats K18-C37.

 

1766

 

 

 muntenbodemvondsten

Kj 1768  

G

klop R(?) - I collectie oudheidkamer Medemblik gevonden bij Workum 
H. 1769

33

G

J.B. Westerhof ? Fries Scheepvaart Museum Sneek inv. nr. 1985-186
  1769 22 K Muntenbodemvondsten
  1769     GeheugenVanNederland
. 1770

26

K

klop M - O, particuliere collectie
. 1771 35 G klop I - D, de stempelsnijder heeft i.p.v. een U een liggende S gesneden, collectie ASG13
Ad 1772     klop A - F, brief Muntkoerier 12-1984
  1772 38 G klop I I (H?) - B, veiling 42 MPO kavel 5809, collectie ASG26
  1772 26 K grof geklopt met de letters L - R, gewicht 7,04 gram. Bodemvondsten-Club
  1773 30 G klop K - L, gevonden omgeving Drachten, collectie ASG28
  1773 30 G klop P - P, gevonden in Elsloo (gemeente Ooststellingwerf)
  1773 30 G klop I - K, mooi scherp lood, Bodemvondstenwereld.nl
  1773 26 K klop C - P, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
  177(3)? 34 G getoond op DDA zoekdag Zeeland 11112017
. 1774

18

K

gevonden in Friesland. Muntenbodemvondsten
. 1774 35 G klop Y - T, gevonden in Westbroek, collectie PdB170115, forum detecties.nl
. 1775 

25

  particuliere collectie (type A?: *SUYDERZEESE VUUR*BAKENS)
. 1775 35 G klop Y - A, collectie ASG..
  1775 

26

K

klop Y - B, gevonden op een maisveld in Rijs (Fr.), schenking Ronald R. collectie ASG23
  1776 35 G collectie Belasting en Douane Museum 31897
. 1778

34

  collectie Fries Museum, objectnummer N12137, standplaats K18-C37
  1779

30

  klop onduidelijk, L - H?. Getoond op de zoekdag van DDA-2015 in Zeeland (Noord Brabant), zie ook Detector magazine 140 pagina 35
. 1782 34 G veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 219, opbrengst ƒ1,50. Var. v. Loon IV h. 250 fr. 308.1
  1782

35

  klop M - D (?). Amsterdam Museum PA 276
  1782     collectie J. van Waenen 1824; v. Loon 1700 . 250 Gedenkpenning op de Zuider Zeesche Vuurbakens in Holl en W.Fr:. (1782)
Qo 1783

35

G

klop H - R, scheepswrak OE 14 collectie NISA; spelfout VVUUR
 . 1783

27

G

particuliere collectie
?m 1783

 

G

veiling 20 Karel de Geus 3-10-2005 lot 1884
  1783     gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
  1783 35 G klop I-V, collectie Belasting en Douane Museum 44103
Cc 1784

36

G

klop A- M- R collectie Scheepsarcheologisch museum
Ka 1784

34

G

klop I- B-I, gevonden in Friesland, collectie ASG14
  1784

35

G +

klop W(?) - S, gevonden bij Blokzijl
Aa 1785

35

G

klop A MB N, collectie Scheepsarcheologisch museum
. 1785

33

  klop Y-C? Scheepvaart Museum Sneek inventaris nummer 1980-241
. 1786 34,5 G klop A - L , veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 220, opbrengst ƒ1,50
 . 1786

30

  klop M - P, brief Muntkoerier 9-1985
Kh 1786

35

G

klop A - R, collectie Scheepsarcheologisch museum
. 1786

36

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-28 collectie Scheepsarcheologisch museum
. 1786

35

G

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.5801(01)a
Rc 1787

37

G

klop A - R, collectie Scheepsarcheologisch museum
Rc 1787

39

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-29 collectie Scheepsarcheologisch museum
Kg 1787 36 G klop B - I - S, detail. Mooi gedetaileerd lood, collectie Earl Specht.
  1787

40

G

klop H - V, zeer mooi exemplaar op Bodemvondstenwereld.nl
  1787

40

G

klop A - H, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
. 1788

38

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-30 collectie Scheepsarcheologisch museum
Rd 1788

34

G

klop B - B - W, veiling Rietdijk, collectie ASG15
. 1789

35

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-31 collectie Scheepsarcheologisch museum
. 1789

31,5

  collectie Fries Museum, objectnummer NA01156, standplaats K18-C37
  1789? 24   collectie ASG18
. 1790

38

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-32 collectie Scheepsarcheologisch museum
Ih 1790

29

K

klop G - P, L. Schulman ? collectie AK (11,93 gr)
. 1790

33

G

klop Y R F, dubbelslag! Gevonden Zuiderbuurt Schokland, part. collectie  
. 1790

30

K

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.0069(03), 12 gram, 2.2 mm dik 
  1793 30   collectie ASG16
. 1796

36

G

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.0069(02), 25 gram, 3.3 mm dik 
  179(3?)6

35

G

klop R - B, gevonden omgeving Ruinerwold
. 1799

33

G

The Coinhunter Magazine no. 57 bladzijde 33 
. 1799(?)

33

  collectie Fries Museum, objectnummer N12138, standplaats K18-C37
  17?? 30   collectie ASG19
  1800

36

G

drie kloppen P - B - M, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
  1806 40 G NUMIS 1040307
  1807 35 G gevonden in Waspik, jaartal niet zeker, de "8" lijkt wel opgebouwd uit puntjes.
    28 K ongeklopt, een vroeg exemplaar, dikke uitvoering en strakke letters
.  

32

G

klop P - A, brief Muntkoerier 09-1985
.  

35

G

klop I - B - V, brief Muntkoerier 09-1985
.       klop I - V - D - B, brief Muntkoerier 09-1985
E?  

28

  collectie Westfries Museum Hoorn 
    28   klop B - P, collectie ASG17
.  

30

G

klop T - B?, collectie AK
.  

37

G

driekwart loodje, stuk uitgeknipt voor waarde devaluering voor Vissers- of Waterschip, klop W, collectie ASG21
    26 K klop A - S, gevonden in Amsterdam, collectie ASG24. Jaartal lijkt bewust weggeslepen te zijn.
.  

31,8

K

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.5801(01)b
.   26 K collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer 1999.1819
    36   gebruikt als snorrebot of knoop, Muntenbodemvondsten.nl
        klop H - A, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        collectie VK170521
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
  ?? 25 K klop P - D collectie ASG20
  ??     veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 3267
  17.0     veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 3268


 I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                            SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                            IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700