Terug

Begin

Rond de Zuiderzee. 

Zilveren herdenkingspenning voor de Suyderzeese vuurbakens.

  

Ter gelegenheid van de eerste steenlegging voor de drie Zuiderzeese Vuurbakens is er een zilveren herdenkingspenning geslagen.


Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

Tekst : * SUYDER-ZEESEVUUR-BAKENS

Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel, waarboven het wapen van Amsterdam.

Tekst : IN HOLLT:EN 1702 WEST-V : LT:

Randschrift: Jan Witsen L. B r soon heeft D'eerste steen gelijt door belijt van D. H r N. Witsen A 1700 den 3 Junij.

Diameter is 40 mm. Referentie: van Loon IV 250.1

Collectie van het Teylers Museum te Haarlem, inventaris nummer 1435. 

Terug

Begin