Muiden:

De afbeelding op deze éénzijdge loodjes is waarschijnlijk ontleend aan het stadszegel van Muiden uit de zestiende eeuw: 
een middeleeuws schip met een forse schuin hangende ra en een grote mars, tussen twee torens / bakens.
De flankerende bakens hebben meestal dezelfde vorm.
Een gesloten toren tot ongeveer halverwege de hoogte en daarboven een spriet met een aantal dwarsstokken.
In sommige gevallen (o.a. 1739) is gepoogd om, net als op het zegel, de torens meer het aanzien van stadspoorten te geven.
De afbeelding is in alle gevallen met een cirkel omkaderd.

Type MD:
    
 

Op de jongste loodjes van dit type is het scheepje nog sterker gestileerd weergegeven.
De romp is lager en rudimentair geworden, maar de hoogoplopende voorsteven blijft kenmerkend evenals de midscheepse hoge mast,
een schuin hangende ra, een topenant en de mars.

jaar Ĝ mm bijzonderheden
1779   bron bodemvondstenwereld.nl
1782   gevonden in Wildervank aan de Nijverheidskade, collectie van het Noordelijk scheepvaart-museum te Groningen.
1787 ħ 30 collectie N.I.S.A.
1788   detectorforum PiepPiep
1802 34 gevonden in Gelderland, Vondsten.nl
1807   in 2006 gevonden in Grootebroek