Terug

Begin

Muiden:

De afbeelding op deze éénzijdge loodjes is waarschijnlijk ontleend aan het stadszegel van Muiden uit de zestiende eeuw: 
een middeleeuws schip met een forse schuin hangende ra en een grote mars, tussen twee torens / bakens.
De flankerende bakens hebben meestal dezelfde vorm.
Een gesloten toren tot ongeveer halverwege de hoogte en daarboven een spriet met een aantal dwarsstokken.
In sommige gevallen (o.a. 1739) is gepoogd om, net als op het zegel, de torens meer het aanzien van stadspoorten te geven.
De afbeelding is in alle gevallen met een cirkel omkaderd.


Type MB:

    
Redelijk gedetailleerde weergave van een schip met tuigage. 
De romp is opvallend hoog en heeft een forse voorsteven. 
Het heeft in het middeneen hoge mast, waaraan een schuin hangende ra met een opgebonden zeil (of een aantal blokken),
een zeer grote mars, twee toppenanten, stagen, wanten met weeflijnen en stengewanten met weeflijnen, tussen twee torens (vuurbakens?).

Jaartal 17.. , waarvan het laatste cijfer ingeslagen is.

Eénzijdig, diameter ħ 38 mm.

jaar bijzonderheden
1720 Gevonden bij Muiden. 40 mm. Veiling NPV 30 mei 2005
1727 colVK170521
1733 gevonden op de vuilstort in Diemen, colAMB01
1736 gevonden op een akker bij Marknesse door dhr. Wielhouwer.
Veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nr. 1659 → veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1398 → colAMB02.
Jaarboek Munten en Penningen 1987 blz. 612

Het loodje uit 1733 heeft meer reliëf als het exemplaar uit 1736, maar zijn beide met hetzelfde muntstempel geslagen.
Hieruit zou de volgende conclusie getrokken kunnen worden: 
Er werden naar behoefte (jaarlijks) loodjes geslagen waarvan alleen het laatste cijfer van het jaartal ingevuld hoefde te worden.
Na drie jaar was het muntstempel al aanzienlijk versleten.
Een andere suggestie zou kunnen zijn dat er in één keer een grote hoeveelheid loodjes is geslagen en dat men jaarlijks uit deze voorraad putte.
Het is dan wel erg toevallig dat het oudste loodje het scherpst is. De laatste veronderstelling lijkt mij vooralsnog niet erg waarschijnlijk.

Terug

Begin

 

Terug

Begin