Terug

Begin

familie van der Does als heren van Noordwijk  (1604 - 1798).

Type HH
   

Enkelzijdig loodje met het Gekroonde familiewapen van de familie van der Does als heren van Noordwijk (1604 - 1798).
Jaartal boven kroon geklopt, waarde "6" "S" rechts of "12" "S" links van de kroon.
Diameter 29 mm.
Een mooi voorbeeld van het wapen van Van der Does is nu nog aanwezig op een grafzerk in de Grote of St.Jeroenskerk in Noordwijk (zie vergroting).
Gevierendeeld 1 en 4 van der Does, 2 en 3 Van de Boekhorst.
In de tekst over de 'Vierboet' van Noordwijk wordt de naam van de familie van der Does ook nog enkele malen genoemd.

jaar

Ø mm

Bijzonderheden

1713

  "6" grote afbeelding, forum detecties.nl
1715   "12" gevonden te Dordrecht, vreemde "5", colAHH02
1718 27 x 30 "6" gevonden bij Gouda colAHH03
1726   "12" NPM veiling 05-2006 lot 1626 , 11-2006 lot 2587, colAHH01

1726

 26

"12" Wijsenbeek 76-6: gevonden in scheepswrak OB55II-M4, gezonken in de Zuiderzee rond 1735. Collectie NISA, Numis 1037341

 

Terug

Begin


Type HI
 
Jaartal, waarde en "S(tuivers) ingestempeld rond een (familie)wapen met een springende éénhoorn in het linker veld en in het rechter veld "kersen" en een aambeeld???
Zou het iets te maken kunnen hebben met het Huis Offem en de Families van Limburg Stirum, Doys en van der Does als Heren van Noordwijk?
Een suggestie is het g
ekroond wapenschild van de familie Wassenaer; Op het linkerveld, een naar links opspringende éénhoorn, op het rechterveld, een in viergedeeld kwartier.
In de kwartieren 2 & 3, twee kersen aan een dubbelsteeltje, in de kwartieren 1 & 4, een aambeeld ?

In het magazine "
Vind" nr 10-2013 staat op pagina 81 de vraag + reactie

jaar

Ø mm

Bijzonderheden
1703(5?) 30 "1703 / 12 / S" ingestempeld. Het is gevonden in Raamsdonksveer op een grasveld, op ongeveer 20 cm diepte.
1707(3?) 33 "1707 / 12 / S" ingestempeld. Gevonden bij Edam colAHI03
1711 35 x 30 "1711 / 12 / S", 16,41 gram. Gevonden langs de Waal bij Nijmegen. colAHI01

1711

  "1711 / 12 / S t" , 11-2017 aangeboden op MP, nu colMvdH
1716 29 "1716 / 12 /  S, gevonden door Hannie Henk Klaasenbos en afgebeeld op Lodenpenningen-Méreaux
171? 33 gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170125
 ....   Bij Gouda is een stukje lood gevonden met hetzelfde wapen. colAHI02
Terug

Begin