TEXEL?

HORS / HORƧ:

Type FKJ

 
HORS / 17 (72:73)
HORƧ / 17 (73:74). Gevonden op Wieringen, 21,4 mm en 5,47 gram.


Mogelijk heeft dit (baken)lood iets te maken met een baak op de zuidelijke punt van Texel, de Hors.