FRIESLAND

Bakenloodjes van Harlingen.

Bakenloodjes voor de Jetting (vaargeul tussen Harlingen en de Vliestroom).

Type FE

Groot lood voor de zeegaten, 32,5 - 40 mm.

Gekroond wapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters:

C                    Z
wapen
Harlingen

H                    M
Onder het wapen
 het jaartal in een kader, en meestal nog een getal ingeslagen.

jaar bijzonderheden
1778 "22" ingeslagen, 40 mm, Muntenbodemvondsten
1781 Fries Genootschap / Fries Museum inv. nr. NA01881, nr. 57, 40 mm.
1786 "68" ingeslagen, collectie NISA
1789(2) "60" ingeslagen. Gevonden in Friesland, colAFE01
17.. "21" ingeslagen, 40 mm, gevonden in Friesland