FRIESLAND

 Bakenloodjes van Harlingen.

Loodjes voor het Amelander Zeegat met de letters AK (Armen Kamer).

Type FC

Rond lood voor kleinere schepen zoals een Kaag- of Damschuit; 29 mm.
Opschrift A (gekroond wapen van Harlingen) K, waaronder jaartal.
Rond 1800 wordt de diameter van de loodjes groter en de kroon iets anders van vorm.

jaar mm bijzonderheden

1816

30

gevonden bij Bergum, particuliere collectie

1820

29

collectie N.I.S.A.

1833

27

gevonden op Texel omgeving Den Burg. Gegevens K.P.K.

1835

29

gevonden omgeving Heerenveen, colAFC01

1884

28

gevonden op Terschelling op 10-05-1969. Jaartal later ingeslagen, waarvan de 4 separaat. (Als jaartal lijkt 1834 mij waarschijnlijker). Gegevens K.P.K.