Welkom op de site van Allex Kussendrager over :
bakenloden en loden penningen met een (tijdelijke) betaalfunctie.
Inmiddels (07-2020) > 2000 bakenloden opgenomen in de Database

Bakenloden: hieronder worden o.a. verstaan haven-, vuur- en tonnenloodjes; oftewel loodjes welke betrekking hebben op de scheepvaart in algemene zin. Deze loodjes waren een vorm van belasting voor de instandhouding van o.a. vuurtorens, betonning en kustverlichting of een vorm van tol voor de sluizen, bruggen en andere doorvaarten welke gebruikt werden door de scheepvaart.
Loden penningen:
 waaronder Kerkelijke / avondmaals- armenpenningen van o.a de Waalse- en Lutherse-Gemeenschap, pseudomunten,
armenpenningen of armenloodjes (mereaux) deze dienden als locaal geld of hadden een bepaalde (ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, e.d.

Baken - Loden Armenzorg - Overigen Informatie Determinatie Zoeken Overigen
Bakenloden Loden penningen Laatste aanpassing:
 20-11-2020
Determinatie Hulp Zoek - opdracht @ Contact @
Tekst bakenloden Pseudomunten Determinatie?Vraag? Plaats-Naam Indeling site
Bakenloden Database Kerkelijke penningen (ver)Nieuw(d) Vondstmelding! Tekst-fragment Index
NUMIS Database Leprozenzorg Mijn publicaties Vraag?tekens! Plaatsen/steden Ruilpagina
Handelsloden Diverse Onderwerpen Diverse informatie Opgelost Publicaties S
Ontgrondingspenningen Graanpenningen Handmerken Holpenningen Publicaties in *.pdf  
   
Laatst toegevoegd;
04-11-2020 Bakenlood bij toeval gedetermineerd. The Coinhunter Magazine 150 pagina 26
24-10-2020 De Jonge Seerp, een Nederlands kofschip in Gdansk (2) De laatste loodjes boven water. De Beeldenaar 06-2020 pagina's 310 - 313
15-10-2020 Sluisgeld van Schiedam uit 1913
08-10-2020 Armenpenningen / Presentiepenning van de Nederlands Hervormde Gemeente van Vlaardingen
05-10-2020 Afgietsels in gips van drie, op de West-Friese Munt, te Enkhuizen geslagen munten
02-10-2020 Unieke Lutherse penning van Leeuwarden?
01-10-2020 Schepen op lakzegels
   

Kennis zonder verspreiding heeft geen zin

Eén van de aanleidingen om mij te verdiepen in de loodjes materie, was de tentoonstelling "Geld van de Zuiderzeebodem" in het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad.
Deze tentoonstelling was opgezet door het Centrum voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Ketelhaven als bijdrage tot het Numismatisch Jaar 1992.
In de loop van de jaren had ik zelf al enkele loodjes verzameld en op de hierboven genoemde tentoonstelling was het mogelijk om wat achtergrond informatie te verkrijgen uit het onderzoek van André Wijsenbeek.
De hoeveelheid gegevens was tot die tijd summier, ook in musea was zo goed als geen informatie voorhanden.
In 1892 schreef Marie de Man al: “Loodjes” tot voor korten tijd werd er bijna niet aan gedacht ze te verzamelen en te bestudeeren ; zij waren de paria’s der numismatiek.”
Maar, door kontakten met andere verzamelaars, detectoramateurs, musea, enzovoort heb ik toch wat meer feiten boven water kunnen krijgen.
Naast de bakenloodjes kwamen er ook andere “onbekende” loodjes aan het licht waarnaar verder onderzoek gewenst was.
Ik hoop dat er op mijn site een antwoord te vinden is op de vragen over een ondergeschikt, maar bijzonder interessant onderdeel in de numismatiek.
Voor eventuele aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen.


Koninklijke Bibliotheek
archiveert deze website
als "Digitaal Erfgoed"

Vanaf 10-12-2015 maakt deze website deel uit als "Digitaal Erfgoed" van de Koninklijke Bibliotheek (volgens Unesco Charter 2003)
©
Als afbeelding(en) of tekst(en) van deze site worden gebruikt als bron www.loodjes.nl vermelden!
     Momenteel zijn er > 2050 bakenloodjes bekend
         

KEURMERK

Online-Musea
Certificaat 2019

 

Mochten er onrechtmatig afbeeldingen of teksten zijn gebruikt, laat het weten en ik zal ze verwijderen.
In case I unlawfully used photos or texts, please let me know and I will remove them.
Si j’ai utilisé une photo ou un texte d’une façon abusive, merci de me le faire savoir. Je les retirerai.